Nasze usługi

Recykling, zbieranie i sortowanie odpadów z tworzyw sztucznych

Dlaczego warto zlecić zagospodarowanie odpadów Stena Recycling?

1. Certyfikowany recykler

Stena Recycling jest podmiotem zajmującym się recyklingiem, posiadającym certyfikat RecyClass.

2. Rozległa sieć odbiorców surowców

Bez względu na to czy Twoja firma jest użytkownikiem produktów z tworzyw sztucznych, czy producentem tworzyw sztucznych, możesz skorzystać z naszej szerokiej sieci odbiorców.

3. Identyfikowalne surowce wtórne

Dbamy o utrzymanie odbioru odpadów i procesów recyklingowych jak najbardziej lokalnie, aby zapewnić identyfikowalność surowców.

Specjalista ds. recyklingu ubrany w odblaskową odzież roboczą, w kasku, ochronnikach słuchu i okularach ochronnych, przechodzący obok maszyny do recyklingu plastiku.

Odnajdujemy ukrytą wartość w odpadach z tworzyw sztucznych

Odpady z tworzyw sztucznych mogą przynieść zyski zamiast kosztów – i stać się cennym surowcem pochodzącym z recyklingu – pod warunkiem, że zostaną odpowiednio zagospodarowane. Pozwól nam znaleźć najlepszy sposób prawidłowego gromadzenia, sortowania i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, tak aby większość z nich można było przetwarzać i wykorzystywać jako surowiec do produkcji nowych, przyjaznych dla środowiska produktów.

Zajmujemy się wszystkimi rodzajami odpadów z tworzyw sztucznych i dysponujemy siecią nabywców surowców pochodzących z ich recyklingu, z których możesz skorzystać.

Niezawodny dostawca wysokiej jakości surowców z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Wykorzystywanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do wytwarzania nowych produktów to doskonały sposób na włączenie ich do gospodarki cyrkularnej i poprawę wskaźników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Możemy zapewnić stały przepływ wysokiej jakości surowców wtórnych dla wszystkich powszechnie stosowanych rodzajów tworzyw termoplastycznych, zgodnie ze specyfikacją klienta.

Stena Recycling jest podmiotem zajmującym się recyklingiem, posiadającym certyfikat RecyClass. Oferujemy pełną transparentność procesów i identyfikowalność dostarczanych przez nas surowców z tworzyw sztucznych. Jako wiodące przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem przemysłowym i partner w dziedzinie GOZ możemy również pomóc w projektowaniu produktów, aby umożliwić wysoki poziom ich recyklingu.


Jak odpady z tworzyw sztucznych zmieniają się w nowe surowce z recyklingu?


1. Odbiór

Odbieramy różne odpady tworzyw sztucznych - pochodzące z produkcji, produkty wycofane z eksploatacji i odpady opakowaniowe.

2. Sortowanie

W przypadku złożonych, różnorodnych strumieni tworzyw sztucznych należy je oddzielić za pomocą zaawansowanych procesów recyklingu.

3. Mycie i suszenie

Wszystkie nadające się do recyklingu tworzywa sztuczne są sortowane, myte, osuszane i następnie wytłaczane.

4. Granulacja

Produkujemy regranulaty tworzyw sztucznych, które stają się nowym, cyrkularnym i przyjaznym dla klimatu surowcem.

5. Wykorzystanie w nowych produktach

Plastik pochodzący z recyklingu może być używany w nowych produktach w zależności od typu (komponenty samochodowe, elektronika, opakowania, pojemniki, rury itp.)

Innowacyjne podejście do recyklingu tworzyw sztucznych 

W naszym największym zakładzie – Stena Nordic Recycling Center , w Halmstad na południu Szwecji – opracowaliśmy nowe technologie recyklingu tworzyw sztucznych o różnej jakości. Jeden proces recyklingu wykorzystuje metodę, która zmienia miękkie tworzywo sztuczne (LDPE) w granulat, który można następnie wykorzystać do produkcji folii lub plastikowych worków na śmieci. Inny proces czyści i rozpyla plastik z elektroniki, aby można go było stosować w nowych produktach. 

Trzy trendy w recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

Ekspert ds recyklingu, w kasku  z logo Stena Recycling  sprawdzający kontener z plastikiem do recyklingu

Ochrona wartości materiałów

Zakup niektórych tworzyw sztucznych do procesu produkcji może być tak kosztowny, jak zakup metali szlachetnych. Ważne jest zachowanie cennych właściwości materiału. Dzięki naszym usługom, procesom recyklingu i możliwościom sprzedaży dbamy o zmniejszenie strat w zakresie wartości materiałów. Ma to kluczowe znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

wysokiej jakości granulat pochodzący z recyklingu tworzyw sztucznych gotowy do wykorzystania w produkcji nowych produktów z plastiku

Wzrost wykorzystania plastiku z recyklingu

Przetworzone tworzywa sztuczne mają znacznie mniejszy ślad węglowy niż te wykonane z surowców pierwotnych. Wiele firm postawiło sobie ambitne cele zwiększenia wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w swoich produktach. Stena Recycling dostarcza duże ilości plastiku z recyklingu. Skontaktuj się z nami, a my zbadamy potencjał Twoich odpadów.

Ręce w rękawicach ochronnych otwierające pokrywę niebieskiego pojemnika na odpady

Od odpadów do cyrkularnych produktów

Coraz więcej firm ma duże ambicje i stawia sobie cele w zakresie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Zrównoważone zarządzanie tworzywami sztucznymi odgrywa ważną rolę. Dzięki naszym usługom, doświadczeniu w zakresie procesów recyklingu, zyskujesz wsparcie w znajdowaniu rozwiązań dla tworzyw sztucznych, które są znacznie wyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami niż spalanie.

Case study

Logo Ballograf

Ballograf i Stena Recycling

Firma Ballograf wykorzystuje twardy plastik pochodzący z recyklingu przy tworzeniu specjalnej edycji linii długopisów „Epoca”. Tworzywo sztuczne pochodzi z recyklingu odpadów elektronicznych z zakładów Stena Recycling. „Wysoka jakość ułatwiła zmianę materiałów. To ważny krok w kierunku zmniejszenia naszego wpływu na klimat i obserwujemy duże zainteresowanie wśród klientów” – mówi Mattias Holm, marketing manager w firmie Ballograf.

Logo Volvo

Volvo Cars i Stena Recycling

W ramach projektu "The Sign" poddane recyklingowi zderzaki samochodowe z tworzywa sztucznego stają się nowym, wysokiej jakości produktem do mocowania tablic rejestracyjnych. To wspólne działanie wiodących graczy na rynku skandynawskim, takich jak Volvo Cars, Motorbranschens Riksförbund, Jönköpings Bildemontering, If skadeförsäkring, RISE, Formac, Stena Recycling i Mobility Sweden.

Udostępnij artykuł