Rdzewiejący metal gotowy do recyklingu przez Stena Recycling.
Nasze usługi

Recykling i ponowne wykorzystanie materiałów

Recykling łączy w sobie opłacalność z korzyścią dla środowiska. Lokalne odpady stają się nowymi globalnymi surowcami. Dlatego Stena Recycling oferuje usługi w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów pochodzących z produkcji. Dzięki naszym zaawansowanym procesom i specjalistycznej wiedzy możemy zagospodarować różne frakcje, począwszy od złomu metalowego, makulatury i tworzyw sztucznych po drewno, oleje czy baterie. Materiały przetwarzamy w naszych zakładach na nowe surowce, które sprzedajemy następnie do stalowni, hut, odlewni i zakładów papierniczych na całym świecie. Odzyskane surowce są następnie wykorzystywane do produkcji nowych, poszukiwanych towarów.