Doradcy środowiskowi Stena Recycling podczas spotkania z Klientem omawiający kwestie ochrony środowiska
Nasze usługi

Kompleksowe doradztwo środowiskowe

Kompleksowe doradztwo środowiskowe obejmuje:

Pracownica Stena Recycling nadzorująca zmiany prawne

Monitoring przepisów

Monitoring przepisów prawnych stanowi informacje dedykowane wyłącznie dla rozpatrywanego zakładu, w oparciu o przeprowadzony audyt jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Usługa obejmuje: 

 • Identyfikację obowiązków wynikających z następujących regulacji prawnych:
 • Prowadzenie na bieżąco aktualizowanego szczegółowego rejestru aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie zakładu.
 • Informowanie o zmianach w przepisach prawnych z zakresu ochrony środowiska, w ramach regularnych newsletterów. 
Konsultacje prawne Stena Recycling

Konsultacje

Konsultacje oferowane przez zespół ekspertów Stena Recycling to nie tylko  wskazanie obowiązków prawnych, to również zestaw wskazówek i rekomendacji dotyczących ich realizacji. Uługa obejmuje: 

 • Bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 
 • Przygotowywanie pism i opinii, zgodnie z bieżącymi potrzebami i wymaganiami. 
Wsparcie podczas kontroli WiOŚ

Wsparcie podczas kontroli organów

Kontrola organów ochrony środowiska często powoduje obawy u przedsiębiorców. Aby minimalizować ryzyko kar i sankcji warto zlecić przegląd prowadzonej dokumentacji ekspertom i przygotować się do wizyty inspektorów. 

Usługa obejmuje: 

 • Przegląd i analizę posiadanej dokumentacji środowiskowej, wskazanie niezgodności, przygotowanie rekomendacji, 
 • Obecność specjalisty ds. ochrony środowiska podczas kontroli inspektorów, 
 • Weryfikację protokołu pokontrolnego. 
Zespół Stena Recycling omawiający dokumenty potwierdzające recykling (DPR).

Gospodarowanie opakowaniami

Będąc posiadaczem opakowań oraz wytwarzając odpady opakowaniowe należy spełnić szereg obowiązków, takich jak dopełnienie formalności związanych z recyklingiem opakowań. Zespół Stena Recycling usprawni proces gospodarowania opakowaniami w Państwa firmie. Usługa obejmuje: 

 • Sprawdzenie możliwości pozyskania i sporządzanie wniosków o wydanie dokumentów potwierdzających recykling, 
 • Wsparcie w ewidencjonowaniu opakowań, 
 • W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentów potwierdzających recykling, wsparcie w nawiązaniu współpracy z organizacją odzysku, 
 • Regularną komunikację z organizacją odzysku, raportowanie ilości do rozliczeń. 
Pracownicy obsługujący BDO

Obsługa BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to zintegrowany system, obejmujący formularze rejestracyjne, moduły ewidencyjne i sprawozdawcze.  Oferujemy kompleksową obsługę  BDO, która uwzględnia:

 • Uzyskanie i aktualizowanie wpisu do rejestru BDO,
 • Prowadzenie ewidencji w systemie BDO,
 • KPO w BDO,  
 • KEO W BDO,
 • Sporządzanie sprawozdań w systemie BDO.
Udostępnij artykuł