Nasze usługi

Zrównoważone rozwiązania dla branży retail

Cyrkularny partner spełniający wszystkie potrzeby związane z odpadami – dlaczego warto współpracować z Stena Recycling

Dziś firmy szukają zaufanego partnera, który zaspokoi wszystkie ich potrzeby związane z gospodarowaniem odpadami. Pomożemy Państwa firmie działać w sposób bardziej zrównoważony poprzez skuteczniejsze zarządzanie odpadami w obiegu zamkniętym – od optymalizacji odbioru odpadów i zwiększenia recyklingu, po ograniczenie emisji i wyznaczanie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Stena Recycling jako partner pomoże:

 • Zwiększyć stopień recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów
 • Ograniczyć wpływ na klimat i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami
 • Zebrać swoje opakowania i odpady transportowe
 • Zoptymalizować odbiory odpadów
 • Zapewnić źródło wysokiej jakości surowców pochodzących z recyklingu
 • Odpowiedzialnie pozyskiwać materiały
 • Większyć identyfikowalność
 • Zapewnić bezpieczną obsługę i niszczenie dokumentów poufnych
 • Ustalić cele i wskaźniki KPI w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Projektować dla recyklingu
 • Wdrażać cyrkularne rozwiązania, korzystając z usług doradztwa w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym Stena Circular Consulting.
Mężczyzna-pracownik Stena Recycling w odblaskowej odzieży ochronnej

Jak Stena Recycling tworzy wartość

W Stena Recycling oferujemy kompleksowe usługi zarządzania odpadami dla branży retail, w tym pojemniki do prawidłowego sortowania odpadów, optymalizację transportu oraz recykling. Możemy również zapewnić stabilne dostawy wysokiej jakości surowców pochodzących z recyklingu do wytwarzania nowych produktów. W ramach współpracy pomagamy Państwu w ustaleniu celów i kluczowych wskaźników efektywności w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także w gromadzeniu niezbędnych danych dotyczących odpadów, które można wykorzystać w raportach zrównoważonego rozwoju i ESG. Mamy jednak do czynienia nie tylko z fizycznymi odpadami.

Dla Państwa firmy i środowiska

Wraz z rozwojem handlu i elektronicznych nośników danych coraz więcej informacji poufnych, takich jak dane osobowe, dane klientów i umowy poufne przechowywanych jest w urządzeniach elektronicznych i bazach danych klientów. Muszą być one przetwarzane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Dzięki naszym usługom bezpiecznego niszczenia dokumentów poufnych i nośników danych, zapewniamy bezpieczne zbieranie i niszczenie materiałów poufnych lub wrażliwych. Wybierając Stena Recycling jako cyrkularnego partnera, razem dbamy o to, aby Państwa działalność była prowadzona w sposób zrównoważony, dbając o odpady w sposób korzystny dla firmy i środowiska.

Nasze usługi pomagają w prowadzeniu działalności biznesowej w sposób bardziej zrównoważony

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing talks on her mobile phone

odbiór i recykling odpadów

Bez względu na rodzaj i ilość materiałów, posiadamy procesy zapewniające zaawansowany i wydajny recykling na skalę przemysłową. Oferujemy również elastyczne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie odbioru odpadów i transportu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Two male Stena Recycling employees in protective gear look at a mobile phone together in a recycling facility

Kompleksowe usługi zarządzania odpadami

W Stena Recycling zajmiemy się Twoimi odpadami – bez względu na to, jak skomplikowane procesy produkcyjne prowadzisz. Nasza kompleksowa oferta w zakresie gospodarowania odpadami jest dostosowana do potrzeb klienta i obejmuje odbiór, sortowanie i recykling odpadów, a także szkolenia, oznakowanie i raportowanie.

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

O Stena Circular Consulting

Nasi eksperci ze Szwecji mogą pomóc we wdrożeniu zrównoważonych rozwiązań, które zapewniają największą wartość ekonomiczną i ekologiczną dla Twojej firmy. Wspólnie możemy projektować i rozwijać produkty, procesy i modele biznesowe, aby zmniejszyć wpływ na klimat i pomóc Ci w drodze do pełnego zamknięcia obiegu surowców.

Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Projektowanie procesów i produktów

Wspólnie z projektantami produktów możemy podnieść poziom recyklingu Twoich produktów, dzięki czemu zyskasz bardziej wydajną produkcję i obniżysz koszty surowców. Pokazujemy również, w jaki sposób zastosowane w produkcji materiały wpływają na możliwość recyklingu i proponujemy ulepszenia w tym obszarze.

A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optymalizacja zarządzania odpadami i recyklingu

Optymalizacja zarządzania odpadami i recyklingu przyniesie korzyści zarówno Twojej firmie, jak i środowisku. Nasze usługi optymalizacji systemów gospodarowania odpadami oparte o model lean pozwalają systematycznie usprawniać działalność klienta.

A pile of laptops ready to be recycled by Stena Recycling

Usługi niszczenia dokumentów poufnych

Gwarantujemy bezpieczne niszczenie materiałów lub produktów wycofanych z eksploatacji, które zawierają wrażliwe informacje. Po zniszczeniu informacji nie można odtworzyć ponownie, ale materiał – papier, odpady elektroniczne itp. można poddać recyklingowi.

Aktualne trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży retail

Wraz ze wzrostem zainteresowania zrównoważonym rozwojem zarówno wśród konsumentów, jak i ustawodawców, coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje odpowiednia działania, aby spełnić te wymagania. Aby rozwijać zrównoważoną działalność, firmy z branży retail chcą:

 • Jednego zaufanego partnera świadczącego wszystkie usługi związane z odpadami – od odbioru i recyklingu po bezpieczne niszczenie dokumentów poufnych
 • Zmniejszenia emisji CO 2 i zależności od zasobów naturalnych Ziemi
 • Ograniczenia ilości odpadów i wykorzystania w produktach większej ilości surowców pochodzących z recyklingu
 • Aby zużywać mniej opakowań, podczas gdy używane przez nich opakowania powinny podlegać recyklingowi
 • Większej przejrzystości i identyfikowalności w całym łańcuchu wartości
Młoda kobieta stojąca w centrum handlowym patrzy bezpośrednio w obiektyw

Konsumenci oczekują ekologicznego wyboru

Chcieliśmy się dowiedzieć, czego obecnie oczekują konsumenci od branży produkcyjnej, jeśli chodzi o zrównoważone produkty. Przeprowadziliśmy więc badanie obejmujące 5000 osób w pięciu różnych krajach.

80% konsumentów chce, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach materiały pochodzące z recyklingu.

70% konsumentów uważa za ważne, aby kupowane przez nich produkty mogły być poddane recyklingowi.

40% podjęło decyzję o rezygnacji z zakupu produktów, które nie spełniają ich oczekiwań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

* Circular Voice – ankieta Stena Recycling obejmująca 5000 konsumentów na temat podejścia do produktów i materiałów pochodzących z obiegu zamkniętego

Case study

Castorama

Od foliowego odpadu do kwitnącego produktu

Francuska sieć sklepów z sektora DYI Castorama wraz z firmą DekoEko i Stena Recycling znalazła nowy sposób na wykorzystanie odpadów opakowaniowych. Odpady folii LDPE, która jest wykorzystywana do zabezpieczenia np. palet i kartonów, zostały przetworzone w regranulat – surowiec wtórny, które następnie wykorzystano do stworzenia stylowych doniczek, aby zwiększyć pozytywny wpływ planetę.
 
 
Blomsterlandet

Przekształcanie odpadów technologicznych w ziemię do sadzonek

Dzięki innowacyjnej współpracy z Blomsterlandet i producentem papieru Ahlstrom-Munksjö, Stena Recycling opracowała przyjazną dla klimatu ziemię do sadzonek wykonaną w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Groszek, który zwykle znajduje się w glebie roślinnej, jest zastępowany mulczem włóknowym, który jest odpadem z przemysłu papierniczego. Ta współpraca zaowocowała produktem, który jest lepszy dla planety i ogrodów.

Udostępnij artykuł