Hva vi tilbyr

Bærekraftige løsninger for detaljhandelen

En komplett, sirkulær partner for alle dine avfallsrelaterte behov – hvorfor du bør samarbeide med Stena Recycling

I dag er flere bedrifter på utkikk etter én pålitelig partner som kan hjelpe dem med å ta seg av alle avfallsrelaterte behov. Når du inngår et samarbeid med Stena Recycling som din sirkulære partner, hjelper vi bedriften din med å bli mer bærekraftig gjennom mer effektiv, sirkulær avfallshåndtering – fra optimering av avfallshenting og økt gjenvinning til reduksjon av utslipp og fastsettelse av bærekraftsmål.

Med Stena Recycling som din sirkulære partner kan vi hjelpe deg med å:

 • Øke gjenvinningsgraden og gjenbruke mer
 • Redusere klimapåvirkningen og overholde lovgivningen
 • Hente din emballasje og øvrige avfall
 • Optimalisere hentingen av avfall
 • Sikre en pålitelig kilde til resirkulerte råvarer av høy kvalitet
 • Levere materialer fra ansvarlige leverandører
 • Sikre bedre sporbarhet
 • Sørge for sikker håndtering og destruksjon av konfidensiell informasjon
 • Sette bærekraftsmål og nøkkeltallsindikatorer
 • Design for gjenvinning
 • Bli mer sirkulær med Stena Circular Consulting
En mannlig ansatt i Stena Recycling i synlighetstøy

Hvordan Stena Recycling skaper størst verdi

I Stena Recycling tilbyr vi et komplett utvalg av tjenester for avfallshåndtering, inkludert containere for riktig sortering av avfall, optimalisert avfallsinnsamling, samt gjenvinning på industrielt nivå. Vi kan også tilby god og sikker tilgang til gjenvunnede råvarer av høy kvalitet til bruk i produksjonen av nye produkter. Når du samarbeider med oss, hjelper vi deg med å sette bærekraftsmål og KPI-er, samt samle inn alle nødvendige data fra avfallshåndteringen for bruk i bærekrafts- og miljørapporter. Men det er ikke bare fysisk avfall vi håndterer.

For virksomheten din og miljøet

Med veksten i e-handelen finnes det nå en overflod av konfidensiell informasjon, som personopplysninger, kundedata og konfidensielle avtaler lagret i utrangert elektronikk og kundedatabaser som må håndteres på en sikker og ansvarlig måte. Med vår konfidensielle tjeneste sikrer vi trygg håndtering og sikker destruksjon av konfidensielt eller sensitivt materiale. Når du velger Stena Recycling som din sirkulære partner, samarbeider vi slik at du kan drive virksomheten din mer bærekraftig, samtidig som du tar vare på avfallsmaterialene på en måte som er til nytte for virksomheten din og miljøet.

Nespresso lifestyle

Nespresso

For de som drikker flere kopper om dagen, kan det være godt å vite at de brukte kaffekapslene blir resirkulert og gjort om til nytt råmateriale hos Stena Recycling. 

Nespresso er et globalt varemerke som bryr seg om bærekraftsarbeid og derfor samler inn kaffekapslene sine for resirkulering på de fleste markeder. I Norden har Nespresso samarbeidet med Stena Recycling i noen år allerede. 

Våre tjenester bidrar til at virksomheten din blir mer bærekraftig

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing talks on her mobile phone

Avfallsinnsamling og gjenvinning

Uansett hvilke materialer, uansett mengde, har vi prosessene på plass for å levere avansert og effektiv gjenvinning på industrielt nivå. Vi tilbyr også fleksible, pålitelige og kostnadseffektive løsninger for avfallsinnsamling og bærekraftige transportløsninger.

Two male Stena Recycling employees in protective gear look at a mobile phone together in a recycling facility

Total avfallshåndtering

I Stena Recycling kan vi ta vare på avfallet ditt – uansett mengde eller hvor komplekst materialet er. Tilbudet vårt om total avfallshåndtering er skreddersydd for dine behov, og inkluderer avfallshenting, sortering og resirkulering samt opplæring, merking og rapportering.

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våre eksperter kan hjelpe deg med å implementere bærekraftige løsninger som gir virksomheten den beste økonomiske og miljømessige verdien. Sammen kan vi designe og utvikle produkter, prosessflyt og forretningsmodeller for å redusere klimapåvirkningen og hjelpe deg på veien mot full sirkularitet.

Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Prosess- og produktdesign

Sammen med produktdesignerne dine kan vi øke gjenvinningsgraden til produktene, slik at du kan dra nytte av mer effektiv produksjon og reduserte råvarekostnader. Vi viser også hvordan ulike materialer påvirker gjenvinningsgraden og gir forslag til forbedringer.

A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimalisering av gjenvinnings- og avfallshåndtering

Både bedriften og miljøet vil tjene på at du optimaliserer gjenvinnings- og avfallhåndteringen. De komplementære optimaliseringstjenestene våre kan systematisk forbedre bedriften din, mens vår slanke forretningsmodell skaper helt ny verdi.

A pile of laptops ready to be recycled by Stena Recycling

Konfidensielle tjenester

Vår tjeneste for konfidensiell informasjon garanterer sikker destruksjon av materialer eller utrangerte produkter som inneholder sensitiv informasjon. Når denne informasjonen er destruert, kan den aldri gjenskapes, men materialet – papir, elektronisk avfall osv. kan gjenvinnes.

Aktuelle bærekraftstrender i varehandel

Etter hvert som kravene til økt bærekraft vokser hos både forbrukere og lovgivere, iverksetter bedriftene tiltak. For å bidra til å bygge en mer bærekraftig profil ønsker bedrifter i varehandelen:

 • Én pålitelig partner som leverer alle avfallsrelaterte tjenester – fra henting og gjenvinning til å håndtere konfidensiell informasjon.
 • Å redusere CO2-utslippene og avhengigheten av jordens naturressurser.
 • Å redusere avfallsmengden og bruke mer resirkulerte råvarer i produktene.
 • Å bruke mindre emballasje, og at emballasjen de bruker skal være resirkulerbar.
 • Større transparens og sporbarhet gjennom hele verdikjeden.
En ung kvinne på et kjøpesenter som ser rett inn i kameraet

Forbrukerne ønsker et bærekraftig valg

Vi ønsket å finne ut hva dagens forbrukere forventer av produksjonsindustrien når det gjelder bærekraftige produkter. Derfor gjennomførte vi en undersøkelse blant 5000 personer i fem forskjellige land.

80 % ønsker at produsentene skal bruke resirkulerte materialer i produktene sine.

70 % mener det er viktig at produktene de kjøper kan gjenvinnes

40 % bestemte seg for å kjøpe produkter som ikke oppfylte deres forventninger til bærekraft.

*The Circular Voice – en undersøkelse av Stena Recycling med 5 000 forbrukeres holdninger til sirkulære produkter og materialer

Kundeeksempel

Castorama

Forvandle emballasjeavfall til et blomstrende produkt

I Polen fant den franske forhandleren av gjør-det-selv-artikler og hageutstyr, Castorama, opp en ny måte å bruke plastavfallsemballasje på sammen med Stena Recycling og den polske «oppsirkuleringsplattformen» Deko Eko. All plastavfallsemballasje ble samlet inn, sortert og deretter resirkulert til nye råmaterialer, som deretter ble brukt til å lage stilige Eco Logical blomsterpotter for en mer positiv innvirkning på hagen og planeten.
 
 
Blomsterlandet

Gjør om prosessavfall til plantejord

Gjennom et innovativt samarbeid med Blomsterlandet og papirprodusenten Ahlstrom-Munksjö, har Stena Recycling utviklet en klimasmart plantejord laget av 100 % gjenvunnet materiale. Torv, som vanligvis finnes i plantejord, erstattes av fiberdekke, som er avfall fra papirindustrien. Samarbeidet har skapt et mer sirkulært produkt, som er bedre for planeten og får hagen til å blomstre.

Del artikkel