Palvelumme

Kaupan alan kierrätys ja jätehuolto

Kaupan alan kierrätys ja jätehuolto

 • Keräysvälineet ja puristimet tyhjennyksineen 
 • Jätetilojen opasteet ja lajitteluohjeet 
 • Vaarallisten jätteiden tunnistaminen, keräys ja käsittely 
 • Sähköinen jäteraportointi 
 • Henkilöstön kierrätys- ja lajittelukoulutukset 
 • Materiaalihyvitykset arvokkaimmista materiaaleista 
 • Apu vastuullisuustavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen 
 • Asiantuntijoidemme tuki kierrätyksen kehittämiseen 
 • Haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen 
Stena Recyclingin jätehuollon työntekijä katsoo kypärä päässä kohti kameraa

Koko kierrätys ja jätehuolto yhdeltä luukulta

Asiakkaiden ja henkilöstön vastuullisuusodotukset kasvavat ja lainsäädännön vaatimukset kiristyvät. Tämä kasvattaa myös kaupan alan kierrätykseen ja jätehuoltoon kohdistuvia vaatimuksia. Helppo ja toimiva arjen jätehuolto on edelleen palvelun perusta, mutta jätteen keräilyn ja käsittelyn lisäksi autamme myös sidosryhmien kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin vastaamisessa.  

Yhteistyössä voimme kehittää yrityksesi toimintaa kestävämmäksi kierrätyksen ja jätehuollon avulla - aina jätteiden keräyksen optimoinnista ja kierrätyksen lisäämisestä päästöjen vähentämiseen ja kestävän kehityksen työhön. Kestävässä kehityksessä voimme auttaa yritystäsi asettamaan kierrätystavoitteet ja keskeiset tunnusluvut sekä keräämään tarvittavat kierrätyksen ja jätehuollon tiedot vastuullisuusraporttiisi. 

Yksi lisäarvo raportointiin on, että Stena Recyclingilla käsittelemme itse kierrätysmateriaaleja raaka-aineeksi. Tämä lisää jätemateriaalien jäljitettävyyttä ja kierrätyksen läpinäkyvyyttä. 

Kierrätyspalvelumme rakentavat kestävämpää huomista

Jätehuoltokartoitus

Jätehuoltokartoitus

Jätehuoltokartoituksessa selvitämme yrityksessäsi syntyvät jätelajit ja määrät. Pitkän linjan kokemuksella ja syvällä alan asiantuntemuksella suunnittelemme juuri tarpeisiisi sopivan jätehuoltoratkaisun. Tunnistamme erikseen kerättävät jätejakeet, kohteessasi tarvittavat keräysvälineet ja tyhjennysaikataulut sekä keinot kierrätyksen kehittämiseksi. Asetamme yhdessä yrityksesi tavoitteita tukevat jätehuollon tavoitteet ja sovimme seurannasta. 

Jäteauto

Jätehuollon kuljetusten optimointi

Jätehuoltopalvelumme on saatavilla valtakunnallisesti. Kuljetuksista vastaavat paikalliset, luotettavat kuljetuskumppanimme. Näin työllistämme lähialueen pienyrittäjiä. 

Pitkäjänteinen tavoitteemme on optimoida yritysten jätehuollon kuljetukset mahdollisimman hyvin. Se tarkoittaa, että asiakkaamme saavat tehokasta, oikea-aikaista jätehuoltopalvelua silloin, kun sitä tarvitsevat, mutta voivat samalla säästää ympäristöä ja kustannuksia.  

Kolme jäteastiaa

Jäteastiat ja puristimet

Toimiva jätehuolto lähtee kohteeseen sopivista keräysvälineistä ja hyvästä lajittelusta.  Autamme valitsemaan kohteeseesi parhaiten soveltuvat jäteastiat ja -puristimet sekä vaihtolavat. Mitoitamme keräysvälineet ja niiden tyhjennykset vastamaan jätemääriä ja materiaalityyppejä. 

Kierrätysasiantuntija

Kierrätysasiantuntijat

Jos tarvitset tukea kierrätykseen tai jätehuollon arjen pyörittämiseen toimipaikassasi, ulkoistettu ympäristönhoitajamme auttaa. Asiantuntijamme voivat myös esimerkiksi kouluttaa henkilöstönne kierrätykseen ja lajitteluun, tai vaikkapa laatia tarvitsemianne asiakirjoja tai ympäristövastuuraportointia. Ulkoistamalla saat helposti alan ammattilaiset avuksesi ja säästät aikaa. 

Kiertotalouden kumppani

Kiertotalouden kumppani

Kaipaatko asiantuntijan apua jätehuollon kehittämiseen tai yrityksesi vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen? Asiantuntijamme tuntevat alan parhaat käytännöt ja auttavat esimerkiksi jätehuollon prosessien parantamisessa, ympäristövaatimuksiin vastaamisessa, jätehuollon päästöjen vähentämisessä sekä kierrätyksen kehittämisessä. 

Lajitteluohjeet

Lajitteluohjeet

Selkeät lajitteluohjeet varmistavat, että lajittelu toimii yrityksessäsi jätelain vaatimusten mukaisesti. Työturvallisuutta lisää, että vaaralliset jätteet tulevat merkityksi ja käsitellyksi oikein. Lajitteluohjeet löytyvät keräysastioistamme. Voimme myös kouluttaa henkilöstönne niin vaarallisten jätteiden käsittelyyn kuin muuhunkin lajitteluun yrityksessänne. 

Kierrätysmateriaaleja

Jätteiden uusi elämä

Kiertotalous toteutuu vasta osittain, joten Stena Recyclingilla investoimme kierrätys- ja kiertotalousratkaisuiden kehittämiseen. Materiaaleja jalostamalla onnistumme nostamaan jätemateriaalien arvoa ja tuottamaan laadukkaita kierrätysmateriaaleja teollisuuden raaka-aineeksi. Etsimme aktiivisesti uusia ja entistä parempia tapoja pitää jätemateriaalit kierrossa. Teko kerrallaan etenemme kohti kiertotaloutta ja vähennämme materiaalihukasta syntyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Kierrätyksen kaupan alan trendit

Stena Recyclingilla toimimme seitsemässä maassa ja olemme muun muassa alamme johtava toimija Ruotsissa. Niinpä meillä on asiakkaidemme kautta hyvä tuntuma kaupan alan kierrätyksen trendeihin. Tunnistamiamme trendejä kaupan alalla ovat: 

 • Kasvaviin vastuullisodotuksiin ja kiristyvään lainsäädäntöön vastaamiseksi yhä useampi yritys tarttuu toimeen. 
 • Kun kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvä kokonaisuus kasvaa ja muuttuu vaativammaksi, yritykset haluavat yhden luotettavan ja asiantuntevan kumppanin, joka pystyy vastaamaan kaikesta tarvittavasta. 
 • Yhä useampi yritys etsii keinoja vähentää päästöjään ja luonnonvarojen kulutusta. 
 • Yritykset pyrkivät vähentämään jätteiden määrää ja käyttävät tuotteissaan enemmän kierrätettyjä raaka-aineita. 
 • Ylimääräistä pakkaamista pyritään välttämään ja kierrätettävät pakkaukset kiinnostavat. 
 • Yritykset haluavat lisätä avoimuutta ja jäljitettävyyttä koko arvoketjussa. 
Nainen kauppakeskuksessa katsoo kohti kameraa

Kuluttajat haluavat vastuullisia vaihtoehtoja

Halusimme selvittää, mitä kuluttajat tällä hetkellä odottavat tuotteiden vastuullisuudelta. Niinpä toteutimme kyselytutkimuksen, johon osallistui 5 000 ihmistä viidestä eri maassa.

Asiakasesimerkit

Osuuskauppa Suur-Savon logo.

Kaupan jätehuoltoa kehittämällä säästyi 8000 ajokilometriä vuodessa

Osuuskauppa Suur-Savon tavoitteena oli lisätä jätteiden kierrätystä ja vähentää jätekuljetuksia. Yhteistyössä löysimme tavat edetä kohti tavoitteita. Yhteistyön tuloksena ja jätehuoltoa optimoimalla säästyi vuodessa 8 000 ajokilometriä. Samalla päästöt vähenivät 3 300 kg CO2e, joka vastaa noin 12 % Suur-Savon jätehuollon kokonaispäästöistä.

Kauppakeskus Revontulen logo.

Kauppakeskuksen kierrätys parani ja materiaalit saadaan kiertoon

Jätehuollon kehittäminen nosti kauppakeskus Revontulen kierrätysastetta 9 prosenttiyksikköä vuodessa. Vuoden aikana saatiin ohjattua 14 tonnia enemmän jätettä kierrätykseen. Poltettavan jätteen määrä laski ja samalla muovin, biojätteen ja pahvin kierrätys parantui. Materiaalit kulkevat nyt raaka-aineeksi, eikä jätettä päädy kaatopaikalle.

Jaa artikkeli