Nesteitä koeputkissa
Palvelumme

Vaaralliset jätteet – koulutus, tunnistus ja käsittely

Vaarallisten jätteiden palveluihimme kuuluvat

 • Vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonta 
 • Neuvonta vaarallisten aineiden kuljetuksissa 
 • Vaarallisten aineiden kuljetusten lainmukaisuuden varmistaminen 
 • Vaarallisten aineiden kuljetusten vuosiraportit  
 • Toiminta vakituisena turvallisuusneuvonantajana 
 • Vaarallisia aineita käsittelevän henkilöstön koulutukset sekä muut asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöidyt koulutukset. 
Loisteputkilamppuja

Vaarallisten jätteiden lajittelu, luokittelu ja analyysit

Autamme vaarallisten jätteiden tunnistamisessa, lajittelussa, luokittelussa, pakkaamisessa, merkinnöissä sekä kuljetuksissa jatkokäsittelyyn ADR-määräysten mukaisesti. Kauttamme saat vaarallisten jätteiden varastointiin ja kuljetukseen soveltuvat säilytysastiat.  Huolehdimme myös tarvittavista kuljetusasiakirjoista. 

Mikäli laboratorioanalyysille on tarve, huolehdimme sekä näytteenotosta että luotettavasta analysoinnista jätteen oikean lajittelun takaamiseksi. Näyte voidaan ottaa ennen jätteen luovuttamista Stenalle tai jäte voi odottaa analyysitulosten valmistumista Stenan välivarastossa. 

Vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonta

Vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonnalla varmistat, että yrityksesi toiminta vastaa vaarallisia aineita koskevia lakeja, toiminta on turvallista ja jätehuolto mahdollisimman tehokasta. Neuvomme vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja tarkistamme, että vaarallisten aineiden kuljetukset noudattavat voimassa olevia lakeja. Autamme vaarallisten aineiden kuljetusten raportoinnissa. Voimme myös toimia kiinteään hintaan jatkuvana turvallisuusneuvonantajana. 

Stenan työntekijä kiinnittää merkintää tynnyrin kylkeen

Vaarallisten jätteiden koulutus

Koulutamme tarvittaessa vaarallisten jätteiden kanssa tekemisissä olevat yrityksenne työntekijät, kuten esimerkiksi ympäristövastaavat. Räätälöimme koulutuksen yrityksenne toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutus voi sisältää esimerkiksi 

 • Yleistä tietoa vaarallisista jätteistä
 • Lainsäädännön vaatimukset 
 • Vaarallisten jätteiden luokittelu 
 • Pakkaus- ja merkintävaatimukset 
 • Kuljetusasiakirjat