Palvelumme

Vaarallinen jäte – turvallinen käsittely, kierrätys ja hävittäminen

Kolme syytä valita Stena Recycling vaarallisten jätteiden kierrätyskumppaniksi

Joustava ratkaisu

Yhteistyön kulmakivinä ovat sujuva arki, läpinäkyvyys ja jatkuva kehitys. Jokainen kierrätysratkaisumme vaihe hoidetaan vastuullisesti ja optimaalisesti. Saat käyttöösi myös kansainvälisen osaamisen ja verkoston.

Raportointi

Autamme raportoimaan vaarallisten jätteiden käsittelystä viranomaisille. Näin vähennät paperityötä ja varmistat, että raportointi tapahtuu voimassa olevien lakien ja vaatimusten mukaisesti.​

Nousu jätehierarkiassa

Nostamamme vaaralliset jätteet jätehierarkiassa ylöspäin: menemme askelen pidemmälle, jotta materiaalit saadaan kiertoon tai hyötykäyttöön. Haasta meidät!​ ​

Loisteputki on myös vaaralinen jäte

Näin käsittelemme vaaralliset jätteet


Asiantuntijan analyysi

Analyysin perustella pystymme arvioimaan vaarallisille jätteille kustannustehokkaat ja ympäristöä säästävät ratkaisut.

Keräysastiat ja lajittelu

Tarjoamme vaarallisten jätteiden keräilyyn ja säilyttämiseen erilaisia astioita ja pakkauksia. Koulutamme työntekijät käsittelemään ja lajitelemaan jätteitä oikein ja turvallisesti.

Turvalliset kuljetukset

Merkitsemme jäteastiat ja dokumentoimme kuljetukset lainmukaisesti. Kuljetamme vain tarpeen mukaan ja optimaalisin kuormapainoin päästöjen ja kulujen vähentämiseksi.

Tehokkaat prosessit

Käsittelemme ja jalostamme vaaralliset jätteet sertifioiduissa laitoksissa. Varmistamme, että jätteitä uudelleenkäytetään tai kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. ​

Uusi resurssi

Monet vaaralliset jätteet voidaan hyödyntää uusien tuotteiden valmistuksessa. Esimerkkeinä jäteöljy, glykoli ja liuottimet.

Vaarallisten jätteiden palvelut

Vaarallinen jäte terästynnyrissä

Vaarallisten jätteiden keräysastiat

Tarjoamme erilaisia astioita, pakkauksia, kontteja ja paloturvallisia kaappeja helpottamaan vaarallisten jätteiden oikeaoppista ja turvallista keräilyä ja lajittelua.

Lajittelemme, luokittelemme ja merkitsemme vaaralliset jätteet

Luokittelu ja lajittelu

Asiantuntijamme voivat auttaa luokitelussa, lajitelussa ja vaarallisten jätteiden oikeaoppisessa merkinnässä. Hoidamme turvalliset kuljetukset yrityksesi tiloista käsittelyyn ja kierrätykseen.

Stena Recyclingin turvallisuusneuvonantajat arvioimassa vaarallista jätettä

Turvallisuusneuvonantaja

Jos kuljetat vaarallisia aineita tai lähetät niitä kuljetettavaksi, yritykselläsi tulee olla nimetty turvallisuusneuvonantaja ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään toimintaa. Me tarjoamme tämän palvelun, jotta voit itse keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Henkilö tutkimassa kännykällä asiakasportaalin raportointia

Raportointi

Saat asiakasportaalista raportit ja analytiikkaa käsittelemistämme jätteistä. Autamme yritystäsi  raportoimaan voimassa olevien lakien ja vaatimusten mukaisesti sekä tuemme ympäristöraportoinnissa.

Vaaralliset jätteet & trendit

  • Yhä useammat rekisteröidyt kemikaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja niihin liittyvät lakisääteiset vaatimukset tiukentuvat koko ajan.
  • Yrityksissä, kotitalouksissa ja terveydenhuollossa käsiteltävien vaarallisen jätteiden määrän odotetaan kasvavan 40 prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana. 
  • Tiukentuva lainsäädäntö asettaa yrityksille lisävaatimuksia. Esimerkkinä tästä EU-direktiiviin perustuva laki muistiinpanovelvollisuudesta. Lainsäädäntö vaikuttaa kaikkiin, jotka tuottavat, kuljettavat, keräävät, käsittelevät tai välittävät vaarallisia jätteitä.
  • Vahva jätetalous on yrityksille yhä tärkeämpi.

Tiesitkö?

Stena Recycling käsittelee yli 500 000 tonnia vaarallista jätettä joka vuosi.

Vaarallinen jäte voi koostua kiinteistä, nestemäisistä tai kaasunomaisista aineista.

Esimerkkejä vaarallisiksi jätteiksi luokitelluista tuotteista: kännykät, hehkulamput, loistelamput, kylmälaitteet, paristot…

Esimerkkejä vaaralliseksi jätteeksi luokitelluista jätteistä: puhdistusaineet, liuottimet, jäteöljy, voiteluöljy, maali, liima…​

Saastunut vesi voidaan puhdistaa ja päästää takaisin mereen - meillä on tähän käsittelymenetelmät.​

Jäteöljy ja muut öljyiset jätteet voidaan kierrättää voiteluöljyksi ja polttoaineiksi.

Jaa artikkeli