Auton kierrätys on monivaiheinen prosessi, jossa muun muassa tuulilasi voidaan irrottaa
Palvelumme

Autojen kierrätys (ELV)


Kotimaista auton kierrätystä


Vastaanotto

Vastaanotamme romuautoja kierrätykseen yli 80 omassa tai valtuuttamamme yhteistyökumppanin palvelupisteessä ympäri Suomen. Prosessimme takaa auton turvallisen ja vastuullisen esikäsittelyn ja kierrätyksen sekä rekisteristä poiston romutustodistuksineen. Kaikilla romuautoja vastaanottavilla omilla ja kumppaneidemme pisteillä on asianmukaiset ympäristöluvat.

Auton esikäsittely

Kierrätykseen tuleva auto esikäsitellään joko yhteistyökumppanimme tai omien asiantuntijoidemme toimesta. Esikäsittelyssä autosta poistetaan materiaalit, jotka kannattaa kierrättää erikseen tai uudelleenkäyttää. Huolehdimme aina autoissa olevien vaarallisten jätteiden, kuten jäteöljyn, glykolin, öljynsuodattimien, liuottimien ja akkujen turvallisesta poistosta ja asianmukaisesta käsittelystä.

Murskaus

Vastaanottopisteidemme kautta kerätyt autot toimitetaan esikäsittelyvaiheiden jälkeen omalle sertifioidulle tuotantolaitoksellamme Porin Tahkoluotoon, jossa tapahtuu auton murskaus ja materiaalien jalostus. Murskausprosessissa autosta saadaan eroteltua eri materiaalit monien eri erottelutekniikoiden avulla.

Uutta raaka-ainetta

Jo yli 95 % autosta saadaan kierrätettyä. Suurin osa autosta on metallia, joka saadaan kierrätettyä tehokkaasti takaisin teollisuuden käyttöön uutena raaka-aineiksi. Kierrätysprosentti sisältää myös varaosion uudelleenkäytön ja energiahyötykäytön.

Kansainvälistä kierrätysosaamista

Kierrätämme romuajoneuvoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa. Teemme tiivistä yhteistyötä arvoketjun kaikkien sidosryhmien, kuten autovalmistajien, toimialajärjestöjen, autopurkamoiden ja -korjaamoiden, kuntien sekä vakuutusyhtiöiden kanssa ympäri Eurooppaa. Maan rajojen yli ulottuvan yhteistyön avulla pystymme kehittämään ja edistämään autojen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, sekä auttamaan kaikissa autojen kierrätykseen liittyvissä nykyisissä ja tulevissa vaatimuksissa.

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme uusien kierrätettävien materiaalien parissa – tavoitteena on saada auton materiaalit tulevaisuudessa täysmääräisesti kiertoon. Yhteistyössä voimme antaa autolle uuden elämän ja säilyttää uudelleen käytettävien osien ja kierrätettävien materiaalien arvon. 

Yhteistyössä kohti kiertotaloutta

Toimimme yhteistyössä autopurkamoiden kanssa

Autopurkamot

Toimimme yhteistyössä monien autopurkamoiden kanssa. Valtuuttamamme kumppanit ympäri Suomen toimivat Suomen Autokierrätyksen virallisena romuautojen vastaanottopisteenämme.  Yhteistyö autopurkamoiden kanssa edistää sujuvan autojen kierrätyksen lisäksi uudelleenkäyttöä, kun käyttökelpoiset osat voivat jatkaa elämäänsä purkuosina. Konsultoimme purkamokumppaneitamme myös alalla tapahtuvista muutoksisista ja jaamme tietotaitoa muun muassa turvallisuusasioista kuten sähköajoneuvojen akkujen käsittelys. 

Autamme autokorjaamoita kierrättämään autot

AUTOKORJAAMOT

Teemme yhteistyötä useiden autokorjaamojen kanssa. Osa heistä toimii virallisina Suomen Autokierrätyksen romuautojen vastaanottopisteenä. Voimme tarjota autokorjaamoille kokonaisjätehuollon palvelut, sisältäen myös vaarallisten jätteiden kierrätyspalvelut. 

Toimimme yhteistyössä romukauppiaiden kanssa

Romukauppiaat

Toimimme yhteistyössä myös monien romukauppiaiden kanssa. Romukauppiaista suurin osa toimii kumppaninamme Suomen Autokierrätyksen vastaanottoverkostossa. Tarvittaessa hoidamme romutukseen tulevien autojen esikäsittelyn ja teemme virallisen romutuspoiston.

Romuautot kasassa menossa kierrätykseen

VAKUUTUSYHTIÖT

Asiantuntijuutemme avulla vakuutusyhtiöt voivat toimia kestävän ja turvallisen liiketoimintamallin mukaisesti. Voimme auttaa vahingoittuneiden ja lunastettujen autojen kierrättämisessä materiaalisen arvon arvioinnissa ja kierrättämisessä sekä neuvoa muun muassa sähköajoneuvojen akkujen turvallisessa käsittelyssä.  

Kunnat toimivat romuautojen kierrätysyhteistyössä kanssamme

Kunnat

Hoidamme usean kunnan hylkyautot asianmukaiseen kierrätykseen. Tarvittaessa noudamme hylkyautot nimetystä paikasta ja hoidamme romutukseen tulevien autojen esikäsittelyn sekä teemme hylkyautoista aina virallisen romutuspoiston.

Autamme autoteollisuutta kiertotalouden haasteissa

AUTOTEOLLISUUS

Tarjoamme EU:n romuajoneuvodirektiivin mukaiset kierrätysratkaisut elinkaarensa päähän tulleille autoille sekä auton akuille. Autoteollisuus hyödyntää myös kattavaa laatuvarmistettujen kierrätysraaka-aineiden valikoimaamme uusien autojen ja akkujen valmistuksessa. Yhteistyö autovalmistajien tuotesuunnittelun kanssa varmistaa ajoneuvojen yhä tehokkaamman kierron onnistumisen. 

Uusi digitaalinen palvelualusta tehostaa autojen kierrätystä ja yhteistyötä

Suomen Autokierrätyksen vetämässä projektissa valmistellaan parhaillaan digitaalista alustaa, jonka tavoitteena on saada autokierrätyksen prosessi läpinäkyvämmäksi ja tiedot liikkumaan paremmin eri toimijoiden välillä.

Uusi alusta mahdollistaa yhteistyön toimijoiden välillä luoden tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet esimerkiksi varaosien tehokkaammalle uudelleenkäytölle. Stena Recyling on mukana projektissa yhtenä kierrätysoperaattoreista. 

Tiesitkö että Suomessa…. 

  • vuonna 2022 romutettiin 75 103 autoa 
  • auto romutusikä on yli 20 vuotta 
  • lainsäädännön mukaan auton viimeisellä omistajalla on velvollisuus toimittaa romuauto tuottajavastuun piiriin kuuluvaan vastaanottopisteeseen 
  • auton voi tuoda kierrätykseen veloituksetta 
  • autosta voidaan kierrättää jopa 95 prosenttia 

Lähteet:

https://autokierratys.fi/tietoa-auton-kierratyksesta/romutustilastoja/

 

 

Jaa artikkeli