Närbild av en sprucken vindruta som demonteras från en skrotbil med hjälp av en handhållen maskin
Vårt erbjudande

Cirkulärt samarbetskoncept för effektiv bilåtervinning

Så kan vi jobba tillsammans för fullständig cirkularitet inom ELV

Two male technicians examining the finish on the left rear-view mirror on a black passenger car

Fordonstillverkare

Vårt cirkulära samarbete är en effektiv lösning för att uppfylla ELV-direktivet och möta framtida återvinningsgrader – såväl för ELV som för högspänningsbatterier. Det säkerställer också en god tillgång på kvalitetssäkrad och spårbar återvunnen råvara för tillverkning av nya bilar och batterier. Det ger också garanti för kompetens inom design för återvinning.

Male Stena Recycling expert wearing a hardhat and reflective work jacket, climbing out of a yellow vehicle

Nedmontering av elfordon

Cirkulärt samarbete ger ökad kunskap och bättre metoder för att hantera och utnyttja alla komponenter och material så väl som farligt avfall – både i dagens och morgondagens elfordon. Vi fokuserar särskilt på säker och hållbar insamling, återanvändning och återvinning av högspänningsbatterier. Allt samarbete sker effektivt och lönsamt med högsta återvinningsgrad.

Close-up of a grey alloy wheel covering a yellow brake caliper

Reparationsverkstäder

Med vårt cirkulära samarbete skapar vi ett effektivt sätt att få tillgång till kvalitetssäkrade begagnade bildelar till dagens och morgondagens bilmodeller. Alltid renoverade med hållbara metoder och med högsta återvinningsgrad. Samarbete är särskilt viktigt vid behandling av högspänningsbatterier.

Close-up of a pile of compressed car bodies

Försäkringsbolag

Ett cirkulärt samarbete med oss möjliggör en korrekt uppskattning av materialvärdet för skadade och inlösta bilar. Det bidrar också till ökad trygghet genom säkrare spårbarhet och ett ökat fokus på hållbarhet. Det finns ett tydligt behov av att hantera hållbar behandling och affärsmodeller även för försäkringsbolagen.

Så effektiviserar vi ELV-återvinningen

Se hur våra elbilsbatterier återvinns

Dela artikel