Vårt erbjudande

Cirkulära lösningar för avfall inom fordonsindustrin

Kristofer Sundsgård, CEO Stena Recycling Group

– 95 procent återvinningsbarhet räcker inte. Vi måste nå 100 procent. Genom ett nära samarbete med våra partners – som utvecklar ny teknik, samarbetar kring design för återvinning och gör bilar enklare att återvinna – kan vi uppnå ännu högre återvinningsgrad, spara resurser och energi och därmed en stor mängd koldioxid.

Kristofer Sundsgård, CEO Stena Recycling Group

Våra tjänster för en mer hållbar verksamhet

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing

Avfallsinsamling och återvinning

Oavsett material och oavsett mängd har vi processer på plats för att leverera avancerad och effektiv återvinning på industriell nivå. Vi skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar för dig – avfallsinsamling, återvinning, sortering och hållbara transporter. 

Rows of lithium-ion batteries waiting to be recycled by Stena Recycling

Återvinning av litiumjonbatterier

Vi sorterar och samlar in förbrukade litiumjonbatterier och batteriproduktionsavfall. Det transporteras sedan på ett säkert sätt till våra certifierade återvinningsanläggningar. Batterier som inte kan återanvändas och eventuellt produktionsavfall återvinns till nya högkvalitativa råvaror.

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våra experter kan hjälpa dig att implementera hållbara lösningar som ger det största ekonomiska och miljömässiga värdet för din verksamhet. Tillsammans kan vi utforma och utveckla produkter, processflöden och affärsmodeller för att minska er klimatpåverkan och hjälpa er på vägen mot full cirkularitet.
A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimering av återvinning och avfallshantering

Optimering av din återvinning och avfallshantering gynnar både din verksamhet och miljön. Våra kompletterande optimeringstjänster kan systematiskt förbättra din verksamhet, medan vår slimmade affärsmodell skapar helt nya värden.

Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Process- och produktdesign

Tillsammans med dina produktdesigners ökar vi återvinningsgraden för dina produkter. På så sätt blir tillverkningen effektivare och råmaterialkostnaderna minskar. Vi visar också hur olika material påverkar återvinningsgraden och ger förslag på förbättringar.

En mekaniker demonterar ett uttjänt fordon.

Vi samlar in och återvinner uttjänta fordon

Varje år når miljontals fordon i Europa slutet av sin livslängd. Som ledande i Skandinavien inom industriell återvinning av uttjänta fordon (ELV) har vi utvecklat ett cirkulärt samarbete som innebär ökad kunskap och bättre metoder. Det gäller hela arbetet med att hantera och utnyttja alla komponenter, allt material och allt farligt avfall som finns i dagens – och morgondagens – skrotbilar. Vi fokuserar särskilt på säker och hållbar insamling, återanvändning och återvinning av litiumjonbatterier med hög spänning.

Logotypen för den svenska biltillverkaren Volvo Cars.

Stena Recycling och Volvo Cars – skapar 100 % återvinningsbara bilar

En resurseffektiv bilindustri kräver avancerad materialåtervinning på industriell nivå – och noll deponiavfall. Idag kan vi i samarbete med Volvo Cars återvinna 95 % av en Volvo-bil. Men det räcker inte längre. Nu vill vi nå 100 % återvinningsbarhet och sätta kursen mot en framtid med noll avfall. Men hur ska vi nå dit? Genom att samarbeta med betrodda kunder och partner som Volvo Cars.

Dela artikel