Två Stena Recycling-experter - en man och en kvinna - i skyddskläder med hög skyddsnivå.
Vårt erbjudande

Varför Stena Recycling

Det börjar här

Vi återvinner och återbrukar material på industriell nivå

Idag arbetar vi med mer än 100 000 kunder inom en mängd olika branscher och har ett nätverk av 178 certifierade återvinningsanläggningar över hela Europa - med verksamheter i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Polen och Italien. I Sverige finns närmare 90 av anläggningarna. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och lösningar inom återvinning och effektiv resurshantering – från säker insamling och sortering till industriell återvinning och återbruk och säkert bortskaffande av farligt avfall.

Tillsammans med våra kunder återvinner vi 6 miljoner ton material varje år, globalt. Genom att investera fullt ut i avancerade återvinningsprocesser återvinner vi även de mest komplexa material och produkter på industriell nivå. Från järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller till bilar, plast, papper, litiumjonbatterier, avfall från använd elektronik och alternativa råmaterial som bioavfall, processavfall, glas och gummidäck. Den återvunna, högkvalitativa råvaran säljs sedan vidare för användning vid tillverkning av nya produkter.

Fågelperspektiv på en vit Stena Recycling-lastbil som samlar in avfall på en gård mellan höga bostadshus

Effektiv avfallshantering på en ny nivå

Här finns ett brett utbud av hållbara tjänster och lösningar som tar din avfallshantering till nästa nivå – och skapar största möjliga värde för din verksamhet. Oavsett om det handlar om insamling av produktionsavfall, återvinning på industriell nivå, renovering och återanvändning, utvinning av värdefulla resurser från använda litiumjonbatterier eller destruktion av konfidentiell information, har vi lösningen för dig. Välkommen att skapa en mer hållbar värld tillsammans med oss.

Händer på ett träbord med laptop, mobiltelefon, ritningar och två burkar av återvunnet material.

Din guide på vägen till cirkularitet

För många företag är vägen till cirkularitet lång och utmanande. Därför har vi skapat Stena Circular Consulting – ett internationellt expertteam med decennier av erfarenhet och kunskap när det gäller att hjälpa ditt företag bli mer hållbart genom cirkularitet. Våra expertkonsulter ger strategiska råd som hjälper dig att fatta rätt beslut för din verksamhet, på vägen mot full cirkularitet.

Tre röda motorvägsflugor som passerar en järnvägslinje

Cirkulära branschlösningar för allas bästa

Hos oss erbjuder vi cirkulära lösningar till tiotusentals kunder inom en mängd olika branscher – från detaljhandel, tillverkning och offentlig sektor till förädling, infrastruktur, fordonsindustrin och end-of-life vehicles. Med ett bredtt utbud av hållbara branschlösningar skapar vi större värde för din verksamhet – och en mer hållbar värld där alla tjänar på det.

Rostig metall redo att återvinnas av oss på Stena Recycling

Återskapa framtiden genom materialåtervinning

Vi har de avancerade processerna som krävs för att ta hand om alla typer av avfallsmaterial – oavsett hur komplext det är. Allt från metallskrot, plast och papper till litiumjonbatterier, olja och trä återvinns och bearbetas till högkvalitativa råvaror för användning i nya produkter. När du samarbetar med oss hjälper vi dig att öka din återvinning och återanvändning – och minska ditt beroende av jordens naturresurser.

Dela artikel