Kvinna på kontor
Karriär

Dina möjligheter

Två kvinnor samtalandes vid ståbord

Omtanke i allt vi gör

För att lyckas med vårt viktiga uppdrag behöver vi ta hand om varandra. Omtanke, säkerhet och trygghet genomsyrar allt vi gör. Genom att visa omtanke agerar vi på ett mer hållbart sätt. Vi förstår varandra bättre, vilket i sin tur förbättrar vårt sätt att kommunicera och att samarbeta. Här är alla välkomna!

 

Orange säkerhetshjälm

En säker och hållbar arbetsplats

Vi arbetar för ett Stena utan olyckor. En säker arbetsmiljö innebär att vi förstår varandras vardag och har respekt för att olika moment kräver olika kunskaper. Varje dag går vi också igenom säkerheten, fångar in det som behöver förbättras och följer upp.

Våra medarbetare ska må bra och ha energi både till arbete och privatliv. Vi är varandras arbetsmiljö och vår ledstjärna ”Det börjar med mig” gäller även här. Vi arbetar ständigt med att främja en kultur präglad av inkludering, utveckling och engagemang där alla känner sig trygga.

Man som visar något för två kollegor på whiteboard

Hur långt vill du nå?

Det är en fråga som bara du kan svara på. Vi kan erbjuda dig en rad möjligheter och stöttning i att utveckla din expertis och kompetens. Oavsett om du siktar på att bli specialist eller ledare kan du utvecklas i vilken rikting du vill. På Stena Recycling förväntar vi oss att du är proaktiv och tar dig an nya ansvarsområden, snarare än att vänta på att de ska erbjudas dig.

Ledarutveckling

På Stena Recycling behöver vi ledare som vågar utmana och fatta beslut, och som samtidigt agerar som lyhörda vägvisare som involverar sina medarbetare. Här är exempel på hur vi utvecklar våra ledare.

Kvinna framför tavla med post-its

Stena Way of Leadership

Stena Way of Leadership är ett ledarskapsprogram för alla nya chefer inom Stena Metallkoncernen, oavsett om man kliver in i sin första chefsroll eller om man har tidigare chefserfarenhet men är ny på Stena. Programmet syftar till att öka kunskap om ledarskapsverktyg och stärka chefer i sin ledarroll genom att fokusera på gemensamma värderingar, kultur, beteenden, kommunikation och förväntningar. Allt för att skapa förutsättningar för ett coachande, lyhört ledarskap med medarbetaren i centrum.
Kvinna som visar material på SNRC

Det medvetna ledarskapet

Det medvetna ledarskapet tar vårt värderingsstyrda ledarskap till nästa nivå. Det är ett program som fokuserar på vår kultur, attityder och att hitta hållbart, gemensamt ledarskap. Vi utgår ifrån frågeställningar kring morgondagens krav - vad behöver vi göra mer av och mindre av för att lyckas på lång sikt? Engagerade, tydliga och omtänksamma ledare är avgörande för att vi i vår verksamhet ska utvecklas i rätt riktning.
Ledare på filial

Lyft till ledare

Vartannat år startar vi vårt interna ledarutvecklingsprogram Lyft till ledare. Programmets syfte är att identifiera och utveckla medarbetare som har intresse, ambition och potential att utvecklas till framtida ledare inom Stena Recycling. Under programmet djupdyker deltagarna bolaget, ledarrollen och vår affär. De erhåller ökad kompetens kring våra viktiga strategiska fokusområden och vad chefsuppdraget innebär. De får också förutsättning att utveckla sitt personliga ledarskap och erhåller ett ovärderligt kontaktnät.