Vårt erbjudande

Utbildning

Fördelar med miljöutbildningen

 • Branschspecifika avsnitt
 • Informativa och inspirerande filmer
 • Materialkunskap - visar vad som händer med avfallet hela vägen från kärl/container till ny råvara
 • Ökar förståelsen för hur återvinning fungerar
 • Sorteringskunskap
 • Quiz och övningar
 • Skapar känsla och engagemang så att medarbetarna blir mer motiverade att sortera rätt
 • Lätt att kombinera med fördjupande workshop
 • Utbildningen passar alla, från kontorsarbetare till butiks- och produktionspersonal

INNEHÅLL

 • En hållbar framtid - Introduktion till globala miljö- och klimatutmaningar 
 • Avfallets resa - hur avfallshantering går till 
 • Sortera mera - lär dig mer om olika material och vad ska du tänka på vid sortering och hur olika material återvinns. Förklaring av avfallstrappan.
 • Det börjar med oss - motiverande avslutning om hur allas bidrag räknas

E-LEARNING SOM UTBILDNINGSMETOD

Det finns många fördelar med att använda e-learning för utbildningar. Här har vi listat några.

 • E-learning kan utföras när som helst och från både dator, surfplatta eller mobil
 • Det går att dela upp e-learningen och fortsätta där du slutade, om du behöver
 • Det är kostnadseffektivt genom att många medarbetare kan utbildas samtidigt, tar mindre tid från kärnverksamheten och produktivitetsbortfall minimeras. Den tar endast cirka 25 minuter att genomföra
 • Den har har en blandning av film, text, övningar och quiz
 • Deltagaren får ett diplom som man kan skriva ut vid avslutad utbildning
 • I slutet av utbildningsperioden får ditt företag statistik kring hur många medarbetare som har genomgått utbildningen