Vårt erbjudande

Återvinning, insamling och sortering av plastavfall

Tre skäl att välja oss för din plaståtervinning

1. CERTIFIERAD industriell återvinnare

Stena Recycling är en certifierad återvinnare, godkänd av EUCert Plastic.

2. Omfattande nätverk av leverantörer och inköpare

Oavsett om ditt företag är användare av plastprodukter eller plastproducent kan du dra nytta av vårt breda nätverk.

3. Spårbara råvaror

Vi använder lokal insamling och återvinning av plast för att kunna spåra den producerade råvaran.

Vi samlar in, sorterar och återvinner din hårdplast

Vilka är de största plastutmaningarna för din bransch? Hur kan vi tillsammans göra hårdplasten mer cirkulär? Hur gör vi hårdplast till ny råvara?

Vi skapar gärna en lösning tillsammans med dig, oavsett om du är verksam inom offentlig sektor eller i näringslivet. 

Återvinningsexpert som är klädd i reflekterande arbetskläder, bär hjälm, hörselskydd och skyddsglasögon, passerar en maskin som återvinner plast.

VI hittaR det dolda värdet i diTT plastavfall

Ditt plastavfall kan ge dig intäkter istället för kostnader – och bli en värdefull återvunnen råvara – om det hanteras på rätt sätt. Vi hjälper dig  samla in, sortera och bearbeta ditt plastavfall på rätt sätt. På så sätt kan det mesta av din plast kan återvinnas och leva vidare som råvara till nya klimatsmarta produkter.

Vi hanterar de flesta sorters plastavfall och vi har ett nätverk av inköpare av råvara från plaståtervinning. Det kan du dra nytta av.

En ledande leverantör av högkvalitativ råvara från återvunnet plastavfall

Att använda återvunnen plast för att producera nya produkter är ett smart sätt för ditt företag att vara en del av den cirkulära ekonomin och förbättra dina nyckeltal för hållbarhet. Vi förser dig med ett stadigt flöde av kvalitetssäkrad, återvunnen råvara för alla vanliga typer av termoplaster. 

Stena Recycling är en certifierad återvinnare godkänd av EUCertPlastic. Vi erbjuder full transparens och spårbarhet för den plastråvara vi levererar. Som ledande industriell återvinnare och cirkulär partner kan vi också vägleda dig i utformningen av dina framtida produkter för att flytta ditt företag högre upp i avfallstrappan.


Hur plastavfall blir ny återvunnen råvara


1. Insamling

Vi samlar in olika plaster från produktionsavfall, uttjänta produkter och förpackningar.

2. Separation

När plastströmmarna är komplexa måste de separeras med hjälp av avancerade återvinningsprocesser.

3. Tvättning

All återvinningsbar plast separeras, tvättas och extruderas.

4. Granulering

Vi producerar granulat - små plastpellets - som blir en ny cirkulär och klimatsmart råvara.

5. Användning

Den återvunna plasten kan användas i nya produkter beroende på typ – som fordonskomponenter, elektronik, förpackningar, soptunnor och rör.

En innovativ syn på plaståtervinning 

På  Stena Nordic Recycling Center - en av norra Europas största återvinningsanläggningar - har vi utvecklat nya tekniker för att återvinna olika plastkvaliteter. I en återvinningsprocess används en teknik som omvandlar mjukplast (LDPE) till pellets -som sedan kan användas för att tillverka plastpåsar och sopsäckar. En annan process rengör och finfördelar plast från elektronik så att den kan användas till nya produkter. 

Tre trender inom återvinning av plastavfall

Recycling expert wearing a hardhat with Stena Recycling logo, examining a container with recycled plastic.

Skydda dina materialvärden

Vissa plaster kan vara lika dyra som ädelmetaller att köpa i tillverkningen. Att bevara värdefulla materialegenskaper är viktigt. Genom vår service, våra återvinningsprocesser och våra försäljningsmöjligheter ser vi till att minska din förlust av materialvärde. Det här är nyckeln till att stödja en cirkulär ekonomi.

High-quality plastic pellets made from recycled plastic, ready to be used as raw material in new plastic products.

Mer användning av återvunnen plast

Återvunnen plast har betydligt lägre koldioxidavtryck än plast tillverkad av nyutvunna fossila material. Många företag har satt upp ambitiösa mål för att öka användningen av återvunnen plast i sina produkter. Vi producerar stora mängder återvunnen plast. Kontakta oss så tar vi fram en skräddarsydd lösning för dig.

Hands wearing work gloves opening the lid of a blue plastic recycling bin.

Från avfall till cirkulära produkter

Allt fler företag sätter höga ambitioner och mål för sin användning av återvunnet material. Hållbar plasthantering spelar en viktig roll. Med våra tjänster och vår expertis inom återvinningsprocesser hjälper vi dig att flytta plast upp i avfallshierarkin, från förbränning till återvinning.

Vi bygger hållbara samarbeten med våra kunder

Ballografs logotyp

Ballograf och Stena Recycling

Ballograf använder återvunnen hårdplast i en specialutgåva av den klassiska kulspetspennan Epoca. Plasten har återvunnits från uttjänt elektronik på Stena Recycling. "Hög kvalitet gjorde det enkelt att byta material. Det är ett viktigt steg för att minska vår klimatpåverkan och intresset bland kunderna är stort", säger Mattias Holm, marknadschef på Ballograf.

Volvos logotyp

Volvo Cars och Stena Recycling

Återvunna plaststötfångare från bilar blir nya registreringsskylthållare genom det branschöverskridande projektet ”The Sign”. I projektet ingår ledande aktörer som Volvo Cars, Motorbranschens Riksförbund, Jönköpings Bildemontering, If skadeförsäkring, RISE, Formac, Stena Recycling och Mobility Sweden.

Dela artikel