Vårt erbjudande

Återvinning, insamling och sortering - till ny råvara av hårdplast

Visste du att...

  • volymerna av plast blir allt större, trots ökad miljömedvetenhet
  • bara i EU använder vi 100 kg plast per person och år
  • EU-kommissionens prognos är att plastproduktionen kommer att fördubblas på 20 år
  • en utvecklad återvinning och återanvändning kan täcka 60 % av EU:s plastbehov och minska koldioxidutsläppen med 50 %

Tre trygga steg - så tar vi hand om din hårdplast för framtiden

1. Mottagning

Ni tar emot materialet och vägleder avlämnaren för att säkerställa att materialet sorteras rätt, för ökad återvinningsgrad. Om möjlighet finns volymreducerar ni materialet.

2. Kontroll

Vi kontrollerar materialet, för att ta bort eventuella detaljer som kan medföra risk för människa och process. Lasten optimeras för att minimera koldioxidpåverkan under transporten.

3. Förädling

I vår specialanläggning för hårdplaståtervinning bearbetar vi plasten i olika steg, med avancerad teknologi. Vi förädlar och bearbetar materialet till ny råvara.

Bild över processkarta för hårdplast

Hur går återvinning av hårdplast till?

Vi hjälper dig hitta en lösning för hårdplaståtervinningen för just din verksamhet. Tillsammans kan vi nå vårt mål att öka återvinningsgraden så att mer av det inlämnade materialet blir till ny råvara på ett miljlömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.
Sara Davidsson och Jonny Wehrnlund

”Nu kan vi återvinna hårdplast. Öka insamlingen, kommuner!”

Bara 10 procent av all hårdplast i Sverige återvinns. På vår anläggning i Lanna har vi möjlighet att återvinna mer, med ny teknik. Nu är det dags att ge också kommuninvånarna möjlighet att återvinna mer hårdplast.
telefoner på hög

Vill du gå ett steg längre på din hållbarhetsresa?

Visste du att vi även erbjuder helhetslösningar inom återbruk? Vår tjänst för lönsam cirkulär IT ger uttjänt kontorselektronik en chans till ett förlängt liv. Se filmen här och lär dig mer om vad cirkulär elektronik innebär för just din organisation.

Kontakta oss om återvinning av hårdplast

Vi finns här för att svara på dina frågor. 

Anton Stjernqvist

Affärsspecialist Affärsområde Plast

Victor Rondahl

Marknadschef Affärsområde Plast

Jonny Wehrnlund

Affärsområdeschef Plast

Per Olsson

Verksamhetsutvecklare Plast
Lanna
plast klippt