Vårt erbjudande

Cirkulära lösningar och återvinning för offentlig sektorn

Lösningar som optimerar din offentliga verksamhet

Vi lär oss gärna mer om din interna logistik. Genom ett nära samarbete med dig erbjuder vi en optimerad lösning som sparar tid, arbete och pengar. Du och dina medarbetare har alltid möjlighet till miljöutbildning, råd om säkerhet och utbildning om farligt avfall och farligt gods.

Vi erbjuder även en rad entreprenadtjänster, till exempel full drift av miljöstationer. Vi kan till och med ta hand om material inne i era egna anläggningar - till exempel återvunnet trä som vi krossar och gör till flis och levererar till kraftvärmeverk.

Med vår heltäckande lösning blir hela avfallshanteringen så enkel och säker som möjligt. Du får en kontakt för alla typer av avfall, med bättre överblick och aggregerad statistik över återvinningsarbetet.

Våra tjänster hjälper ditt företag att bli mer cirkulärt

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing

Avfallsinsamling och återvinning

Oavsett material och oavsett mängd har vi processer på plats för att leverera avancerad och effektiv återvinning på industriell nivå. Vi skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar för dig – avfallsinsamling, återvinning, sortering och hållbara transporter. 

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våra experter kan hjälpa dig att implementera hållbara lösningar som ger det största ekonomiska och miljömässiga värdet för din verksamhet. Tillsammans utformar och utvecklar vi produkter, processflöden och affärsmodeller för att minska din klimatpåverkan och hjälpa dig på vägen mot full cirkularitet.

A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimering av återvinning och avfallshantering

Optimering av din återvinning och avfallshantering gynnar både din verksamhet och miljön. Våra kompletterande optimeringstjänster kan systematiskt förbättra din verksamhet, medan vår slimmade affärsmodell skapar helt nya värden.

Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Process- och produktdesign

Tillsammans med dina produktdesigners ökar vi återvinningsgraden för dina produkter. På så sätt blir tillverkningen effektivare och råmaterialkostnaderna minskar. Vi visar också hur olika material påverkar återvinningsgraden och ger förslag på förbättringar.

Hands on a wooden desk with a laptop, mobile phone, plans and two jars of recycled material.

Forskning för morgondagens återvinningslösningar

Tillsammans kan vi utveckla nya produkter från ditt avfall och hitta försäljningsställen för ditt material. Vi hjälper dig att bygga hållbara resurshanteringssystem och samarbeta i forskningsprojekt som skapar innovativa nya lösningar.

Dela artikel