Hva vi tilbyr

Sirkulære løsninger og gjenvinning for offentlig sektor

Løsninger for å optimalisere den offentlige virksomheten

Ved å lære om virksomhetens interne logistikk og gjennom et tett samarbeid, kan vi tilby en optimalisert løsning som sparer både tid, arbeid og penger. Ved behov tilbyr vi også opplæring av de ansatte innen miljø, sikkerhet, farlig avfall og ADR.

Vi tilbyr også en rekke entreprenørtjenester, for eksempel full drift av gjenvinningsstasjoner. Vi kan til og med ta hånd om materialene inne på dine egne anlegg, for eksempel trevirke, som vi knuser og lager spon av og leverer til energigjenvinningsanlegg.

Med vår omfattende løsning blir hele avfallshåndteringen så enkel og sikker som mulig. Du får en kontakt for alle typer avfall, med bedre oversikt og en samlet statistikk over gjenvinningsarbeidet.

Våre tjenester bidrar til at virksomheten din blir mer bærekraftig

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing talks on her mobile phone

Avfallsinnsamling og gjenvinning

Uansett hvilke materialer, uansett mengde, har vi prosessene på plass for å levere avansert og effektiv gjenvinning på industrielt nivå. Vi tilbyr også fleksible, pålitelige og kostnadseffektive løsninger for avfallsinnsamling og bærekraftige transportløsninger.

Two male Stena Recycling employees in protective gear look at a mobile phone together in a recycling facility

Total avfallshåndtering

I Stena Recycling kan vi ta vare på avfallet ditt – uansett mengde eller hvor komplekst materialet er. Tilbudet vårt om total avfallshåndtering er skreddersydd for dine behov, og inkluderer avfallshenting, sortering og resirkulering samt opplæring, merking og rapportering.

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våre eksperter kan hjelpe deg med å implementere bærekraftige løsninger som gir virksomheten den beste økonomiske og miljømessige verdien. Sammen kan vi designe og utvikle produkter, prosessflyt og forretningsmodeller for å redusere klimapåvirkningen og hjelpe deg på veien mot full sirkularitet.

A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimalisering av gjenvinnings- og avfallshåndtering

Både bedriften og miljøet vil tjene på at du optimaliserer gjenvinnings- og avfallhåndteringen. De komplementære optimaliseringstjenestene våre kan systematisk forbedre bedriften din, mens vår slanke forretningsmodell skaper helt ny verdi.

Hands on a wooden desk with a laptop, mobile phone, plans and two jars of recycled material.

Finner opp morgendagens gjenvinningsløsninger

Sammen kan vi utvikle nye produkter fra avfallet og finne kjøpere til materialene. Vi kan bidra til å bygge bærekraftige systemer for ressursstyring og samarbeide om forskningsprosjekter som skaper nye, innovative løsninger.

Del artikkel