Solen går ned over en skog langs den svenske kysten
Om oss

Bærekraft

Bygger en sterk og omsorgsfull kultur sammen

I Stena Recycling, som en del av Stena Metall Group, har vi som mål å bidra til et mer bærekraftig samfunn, både gjennom de sirkulære løsningene vi leverer, men også i hvordan vi driver virksomheten vår. Nedenfor kan du lese alt om selskapets ambisjoner for bærekraft, inkludert hvordan vi skaper bærekraftig verdi for kundene våre, optimaliserer ressursbruken vår og bygger en sterk arbeidskultur basert på omsorg for hverandre. 

Flyfoto av et bysentrum med bygningsarbeid i forgrunnen.

Verdiskapning

Vi streber etter å skape størst mulig verdi for bedriftseiere, kunder, partnere og samfunnet. Dette innebærer også å skape langsiktig bærekraftig verdi som fremtidige generasjoner vil dra nytte av.
En Stena-lastebil med to containere tar seg frem på svenske landeveier.

Ressurseffektivitet

Samfunnet står overfor store utfordringer med hensyn til klimaendringer. Vi har en strukturert, langsiktig strategi for kontinuerlig å optimalisere hvordan vi bruker ressurser og bidrar til et mer bærekraftig samfunn.
To ansatte i Stena diskuterer produksjonen

Menneskene og kulturen

Vi mener at alle skal få mulighet til å vokse og ta ansvar i sin rolle. Vi tror også det skapes mer verdi når personer med ulik kompetanse og bakgrunn er en del av teamet. Dette er kulturen vår.
En Stena-ekspert og en Stena-kunde har et møte i et moderne kontormiljø.

Ansvarlige forhold

Vi ønsker å bygge ansvarlige relasjoner med våre ansatte, kunder, partnere og verden rundt oss. Våre etiske retningslinjer for forretningspartnere sikrer at våre relasjoner bygger på integritet og respekt.
En bygning reflekteres i vinduene i en moderne kontorbygning

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål identifiserer nøkkelområder som bedriftene må fokusere på for at samfunnet skal blomstre. Våre fire fokusområder hjelper oss med å arbeide mot disse målene, slik at vi kan bidra til et mer likestilt samfunn og en bærekraftig fremtid.
Et flyfoto av en ferge fra Stena Line som ligger ved havnen i Gøteborg.

FNs Global Compact

I mars 2022 sluttet Stena Metall Gruppen seg til FNs Global Compact-initiativ, som oppmuntrer selskaper til å ta i bruk sosiale og miljømessige bærekraftige strategier og rapportere regelmessig om fremgangen.
En motorveibro med overskyet kveldshimmel i bakgrunnen.

Bærekraftsrapport

Stena Metall Gruppen offentliggjør årlig en bærekraftsrapport. Bærekraftsrapporten er strukturert rundt våre fire fokusområder for bærekraft for å sikre at informasjonen er nyttig for både interne og eksterne interessenter.
Et flyfoto av en vei gjennom en svensk skog ved siden av en innsjø.

Grønn finansiering

Grønne obligasjoner gir muligheter til å investere i prosjekter med en tydelig bærekraftsprofil. Vi kan finansiere og refinansiere prosjekter i Stena Metall Gruppen som styrker vår bærekraftsagenda og bidrar til overgangen til sirkulær økonomi.
Del artikkel