leirbår NM 2023 speiderne Lars Røraas
Om oss

Sponsing

småspeidere ved bål vaffeltur foto Alexander Vestrum

NASJONALE ENGASJEMENTER

Vi har en større nasjonal avtale med Norges speiderforbund som deler våre verdier, og der tilfører vi kunnskap om resirkulering og sirkularitet. Disse samarbeidene har som mål å vekke engasjement og nysgjerrighet rundt oss som selskap og våre bærekraftsmål.

LOKALT ENGASJEMENT

Vi fremmer lokale vekstinitiativer ved å støtte regionale sponsingsaktiviteter. Dette inkluderer å utvide nettverk og støtte prosjekter som gagner det lokale samfunnet og hjelper oss med å posisjonere oss i disse geografiske områdene som en relevant partner i spørsmål knyttet til sirkulær omstilling.

SAMFUNNSENGASJEMENT

Vi støtter ulike organisasjoner på både lokalt og nasjonalt nivå som når den brede massen av våre målgrupper. Vi vil prioritere organisasjoner som arbeider for våre kjerneområder innen inkludering, likestilling og bærekraftig utvikling.

Lokalt engasjement Stavanger

For Stavanger Oilers handler bærekraft om å bidra til et bærekraftig samfunn. De har tatt flere initiativ for å forbedre sitt klimaavtrykk, slik som å prioritere togreiser fremfor flyreiser. De legger stor vekt på å følge opp sitt bærekraftsarbeid og har utarbeidet en klimarapport, slik at de kan følge sin utvikling og gjennomføre tiltak for å redusere utslipp. For en liten stund siden ble bærekraftskampen arrangert. En kamp der Oilers, sammen med oss og andre sponsorer, satte fokus på bærekraft. En kamp for å inspirere sine supportere og samfunnet til å ta opp kampen for bærekraft. Som stolt partner til Stavanger Oilers er vi glade for å hjelpe dem på deres bærekraftsreise, på veien mot en bærekraftig fremtid.

SPONSORSØKNADER

Organisasjoner og foreninger som ønsker å søke om sponsing fra Stena Recycling oppfordres til å klart beskrive sine forslag og prosjekter som må være tydelig knyttet til våre fokusområder. Alle søknader må sendes skriftlig og vil bli grundig vurdert for å sikre at de samsvarer med våre sponsorprinsipper og bidrar til vår visjon om en bærekraftig morgendag.

For øyeblikket er våre sentrale sponsormuligheter fullbooket, og vi har dessverre ikke mulighet til å tilby ytterligere sponsing på sentralt nivå. Imidlertid kan det fortsatt være muligheter for samarbeid på lokalt nivå gjennom våre filialer i visse geografiske områder, forutsatt at det er tydelige koblinger til vår strategi.

Hvis du har et prosjekt eller en idé som kunne passe innenfor rammene av våre sponsorfokusområder og ønsker å søke støtte fra oss, anbefaler vi at du kontakter våre lokale filialer. De er ofte engasjert i støtte til lokale initiativer og prosjekter som kan hjelpe oss med å posisjonere oss som en sirkulær partner i sin region.

Vi setter pris på din forståelse og ser frem til muligheten til å støtte og samarbeide med engasjerte organisasjoner på lokalt nivå. Takk for din interesse i Stena Recycling.

Del artikkel