Hva vi tilbyr

Innsamling, sortering, gjenbruk og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall


Hvordan vi gjenvinner og gjenbruker elektrisk og elektronisk avfall


1. Innsamling

Vi samler inn elektrisk og elektronisk avfall, inkludert mobiltelefoner, flatskjermer, datamaskiner, småapparater, kjøleskap, klimaanlegg med mer.

2. Resirkulere eller gjenbruke

I tillegg til resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall gjenbruker vi også funksjonelle produkter og komponenter for å forlenge produktets levetid og utnytte ressursene best mulig.

3. Fjerning av farlig avfall

Manuell demontering og miljøsanering. Batterier, komponenter med kvikksølv, PCB-holdige kondensatorer og annet farlig avfall håndteres på en sikker måte.

4. Automatisk sortering

Metaller og rustfritt stål blir sortert etter størrelse og kvalitet, og plast sorteres i bromert og ikke-bromert plast. Ved bruk av våtseparasjon sorteres edle metaller, mens bruk av optisk kamerateknologi gjør at vi kan sortere andre metaller og komponenter.

5. Produksjon av nye råvarer av høy kvalitet

Sammen lukker vi kretsløpet og sørger for at kasserte produkter resirkuleres på en ansvarlig måte og blir en klimasmart ressurs for nye produkter.

Hvorfor velge Stena Recycling til å håndtere det elektriske og elektroniske avfallet ditt?

I Stena Recycling har vi over 30 års erfaring med gjenvinning og gjenbruk av elektrisk og elektronisk avfall. Vi har vært et ledende selskap innen gjenvinning av elektronikk i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen og Italia siden 1992 – lenge før EUs WEEE-direktiv* trådte i kraft. Vi har de avanserte prosessene på plass til å gjenvinne over 90 % av all elektronikk, og vi har ekspertisen og metodene som kreves for å fjerne farlig avfall på en sikker og bærekraftig måte. 

Når du jobber sammen med Stena Recycling vil du dra nytte av kunnskapen og erfaringen vi har tilegnet oss etter å ha jobbet med tusenvis av kunder innen gjenvinning av EE-avfall. Med vårt utvalg av tjenester og prosesser for elektronisk gjenvinning og gjenbruk kan vi skape ny verdi for virksomheten din. 

*Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr

Finn ut hvordan vi tar gjenvinning og gjenbruk til neste nivå på Stena Nordic Recycling Center

Våre tjenester for effektiv gjenvinning og gjenbruk av elektrisk og elektronisk avfall

Stena Recycling tilbyr et komplett utvalg av markedsledende tjenester, gjenvinningsprosesser og -utstyr som hjelper deg med å øke gjenvinning og gjenbruk av elektrisk og elektronisk avfall.

A claw crane lifts two scrap washing machines from a large pile of electronic waste in a scrap yard.

Gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter

Småapparater som støvsugere, brødristere, kaffemaskiner, elektriske tannbørster med videre. 
IT-utstyr inkludert datamaskiner, skrivere, servere, mobiltelefoner, lagringsenheter med videre.
Flatskjermer inkludert TV-er, monitorer m.m.
Kjøleskap (husholdning og næring), frysere, isolasjonspaneler, klimaanlegg m.v.

Used circuit boards safely stored in a container and ready to be recycled.

Beholdere og innsamling som passer dine behov

Vi tilbyr et bredt utvalg av beholdere for sikker innsamling og lagring av ulike typer elektrisk og elektronisk avfall. Vi tilbyr også regelmessig og pålitelig innsamling og sikker transport av det elektroniske avfallet ditt til våre gjenvinningsanlegg for sikker demontering og sortering.

A collection of small batteries ready to be recycled or reused by Stena Recycling

Vi demonterer og destruerer alt farlig avfall

Alt farlig avfall blir fjernet av våre spesialutdannede eksperter ved et av våre sertifiserte gjenvinningsanlegg. Produkter med farlig avfall, inkludert batterier, komponenter med kvikksølv, PCB-kondensatorer med mer, håndteres med sikre metoder.

Components from used electronics ready to be reused or recycled by Stena Recycling.

Gjenbruk av funksjonelle komponenter

Noe elektronisk avfall inneholder komponenter som kan gjenbrukes om og om igjen. Vi tar enten funksjonelle komponenter for å bruke dem i nye elektroniske produkter, eller vi gjenvinner hele, funksjonelle elektroniske produkter, f.eks. skjermer, minnekort, SSD-harddisker, grafikkort med mer. Vi sørger også for sikker sletting av all konfidensiell informasjon.

A pile of laptop computers ready to be reused or recycled by Stena Recycling.

Sikker håndtering av konfidensiell informasjon

Vi har mange års erfaring med å samle inn, destruere og slette konfidensielt materiale fra brukt elektronisk utstyr på en sikker måte. Vi tilbyr ulike løsninger som eliminerer risikoen for spredning av sensitiv informasjon i lagringsmedier, så vel som håndtering av funksjonell og utdatert elektronikk. Dette beskytter virksomheten din og hjelper deg med å overholde gjeldende GDPR-lovgivning.

A used vacuum cleaner is inspected using one of Stena Recycling's automatic sorting processes.

Avanserte resirkulerings- og gjenbruksprosesser for å skape ny verdi for deg

På Stena Nordic Recycling Center har vi investert i nye prosesser og teknologi som resulterer i en gjenvinningsgrad på over 90 % for alle elektroniske produkter. Vi investerer også i avansert sensorteknologi og arbeider med resirkulering av plast i brukt elektronikk.

Hvor ender det elektroniske avfallet opp?

Vi tilbyr et bredt utvalg av kvalitetssikrede råvarer som selges til våre utvalgte partnere over hele verden for bruk i produksjon av nye produkter, inkludert ny elektronikk. Disse partnerne kan være stålverk, smelteverk, støperier, plastprodusenter eller andre produsenter. Sammen sørger vi for at elektrisk og elektronisk avfall gjenvinnes og blir en verdifull ressurs av høy kvalitet til bruk i nye produkter.

Avfall fra brukt elektronikk er klart til å gjenvinnes av Stena Recycling.

Fire trender innen gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall

  • Automatisering og digitalisering skaper mer elektronisk avfall i industri og handel
  • Eksterne krav øker stadig – innen lovgivning, fra myndigheter, fra kunder og fra forbrukere.
  • Elektronisk avfall inneholder ofte sensitiv og konfidensiell informasjon. Behovet for sikre løsninger for å ødelegge eller slette sensitiv informasjon i elektronikk er økende. Vi har løsninger for sikker håndtering av konfidensiell informasjon.
  • Det er økende interesse for å gjenbruke fungerende produkter og komponenter for å forlenge elektronikkens levetid og utnytte ressursene best mulig.

Les mer om gjenbruksprosessene våre her 

Visste du at ...

Rundt 10 millioner tonn elektronisk avfall produseres hvert år i 28 EU-land pluss Norge og Sveits.

Én enkelt kvikksølvampulle fra en kaffetrakter kan forurense en liten innsjø slik at du ikke lenger kan fiske.

Ved å investere i den nyeste teknologien har Stena Nordic Recycling Center lykkes med å oppnå en gjenvinningsgrad på gjennomsnittlig 90 % for alt elektronisk avfall.

Trenger du gjenvunnede råvarer til produksjonen?

Stena Metal International AB selger bearbeidet jernholdig, ikke-jernholdig og rustfritt metall, samlet inn og behandlet fra Stena Recyclings virksomhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Polen. Vi selger også metaller fra gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Som en del av Stena Recycling Gruppen sørger vi for at alle metaller vi selger blir behandlet, inspisert og returnert til kretsløpet på en måte som garanterer høyest mulig kvalitet. Med vårt store utvalg av gjenvunnede råvarer, kan vi oppfylle dine bestemte behov og hjelpe deg med å redusere CO2-utslipp.

Interessert i å kjøpe gjenvunnede råvarer?

Del artikkel