Hva vi tilbyr

Bærekraftige løsninger for produksjonsindustrien

En kvinnelig deltaker i spørreundersøkelsen Circular Voice står på et kjøpesenter.

Dagens forbrukere ønsker en mer bærekraftig produksjon

Vi ønsket å finne ut hva dagens forbrukere forventer av produksjonsindustrien når det gjelder bærekraftige produkter. Derfor gjennomførte vi en undersøkelse blant 5.000 personer i fem forskjellige land.
  • 80 % ønsker at produsenter skal bruke resirkulerte materialer i produktene
  • 70 % mener det er viktig at produktene de kjøper kan gjenvinnes
  • 70 % mener at et godt utvalg av produkter er viktig for en bærekraftig livsstil
  • 66 % mener at produkter laget av resirkulerte materialer er av samme kvalitet som produkter laget av nye råmaterialer
  • 40 % bestemte seg for å kjøpe produkter som ikke oppfylte deres forventninger til bærekraft
Nærbilde av en mannlig deltaker i spørreundersøkelsen Circular Voice

Forbrukere mener at produsenter bør ta hovedrollen i å øke bruken av gjenvunnede materialer*

*The Circular Voice – en undersøkelse av Stena Recycling med 5 000 forbrukeres holdninger til sirkulære produkter og materialer

Våre tjenester for en mer bærekraftig produksjon

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing talks on her mobile phone

Innsamling og gjenvinning av avfall

Uansett hvilke materialer, uansett mengde, har vi prosessene på plass for å levere avansert og effektiv gjenvinning på industrinivå. Vi tilbyr også fleksible, pålitelige og kostnadseffektive løsninger for avfallsinnsamling og bærekraftige transportløsninger.
Two male Stena Recycling employees in protective gear look at a mobile phone together in a recycling facility

Totale avfallsløsninger

Stena Recycling kan ta hånd om avfallet ditt – uansett hvor stort volumet er og uavhengig av materialets kompleksitet. Vår løsning for komplett avfallshåndtering er skreddersydd til dine behov og inkluderer innsamling, sortering og gjenvinning av avfall samt opplæring, merking og rapportering.
Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våre eksperter kan hjelpe deg med å implementere bærekraftige løsninger som gir virksomheten din den beste økonomiske og miljømessige verdien. Sammen kan vi designe og utvikle produkter, prosessflyt og forretningsmodeller for å redusere klimapåvirkningen og hjelpe deg på veien mot full sirkularitet.
A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimering av gjenvinning og avfallshåndtering

Både bedriften og miljøet vil tjene på at du optimaliserer gjenvinningen og avfallshåndteringen. Våre komplementære tjenester for optimalisering kan systematisk forbedre forretningen din, mens vår enkle og systematiske forretningsmodell skaper helt ny verdi.
Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Prosess- og produktdesign

Sammen med produktdesignerne dine kan vi øke gjenvinningsgradene for produktene, slik at du kan dra nytte av en mer effektiv produksjon og reduserte råvarekostnader. Vi viser også hvordan ulike materialer påvirker gjenvinningsgradene og gir forslag til forbedringer.
Hands on a wooden desk with a laptop, mobile phone, plans and two jars of recycled material.

Skape morgendagens resirkuleringsløsninger

Sammen kan vi utvikle nye produkter fra avfallet ditt og finne nedstrømsløsninger for materialene dine. Vi kan bidra til å bygge bærekraftige ressursstyringssystemer og samarbeide om forskningsprosjekter som skaper nye, innovative løsninger.
En arbeider i verneutstyr sveiser et metallstykke i et fabrikkmiljø.

Fire bærekraftige trender innen produksjon

  1. Avfall blir i økende grad betraktet som en verdifull ressurs som kan brukes i produksjonen som et supplement til jomfruelige materialer. Gjennom en sirkulær tilnærming flytter Stena Recycling mer avfall oppover i avfallshierarkiet og utvikler seg fra ledere innen avfallshåndtering til en pålitelig ressurspartner som skaper og leverer gjenvunnede råvarer av høy kvalitet.

  2. Smarte maskiner og tilkoblede prosesser maksimerer effektiviteten for å spare tid, energi og eliminere avfall. Disse maskinene kan også redusere kostbar nedetid ved å identifisere problemer og forutsi behovet for vedlikehold på forhånd.

  3. Økt robotisering gir økt produktivitet og presisjon. Bruken av 3D-printing er et perfekt eksempel der nye komponenter skapes med maksimal presisjon og null avfall ved høy produktivitet.

  4. Etter hvert som samfunnet blir mer miljøbevisst og beveger seg bort fra en «kaste-mentalitet», øker etterspørselen etter gjenbrukte og renoverte produkter. For å møte dette kravet øker gjenvinningen og renoveringen, noe som reduserer behovet for nye materialer og bidrar til å oppfylle nye lover og regler.

Jobbe sammen mot sirkularitet

I Stena Recycling bygger vi også sirkulære partnerskap med kundene våre som jobber langs hele verdikjeden for materialer. Våre eksperter i Stena Circular Consulting kan hjelpe deg med å skape bærekraftige løsninger som støtter en sirkulær økonomi, gjennom produktdesign og opplæring samt optimalisering av prosesser og materialflyt. Disse tiltakene vil bidra til å støtte deg i overgangen til klimanøytralitet og i etableringen av en sirkulær forretningsmodell.

Vår forsknings- og utviklingsavdeling fokuserer på områder som er svært relevante for produksjonsindustrien, inkludert forskning på resirkulering av metall, plast og elektronikk. Denne forskningen fokuserer på fremtidige løsninger som vil gi maksimal verdi for materialene dine.

Vi bygger bærekraftige partnerskap med kundene våre

Logoen til Electrolux, den svenske produsenten av husholdningsapparater.

Electrolux og Stena Recycling

Sammen med Stena Recycling har Electrolux utviklet en støvsuger laget av 100 % resirkulerte og gjenbrukte materialer. Plasten og komponentene stammer fra forbrukernes elektroniske produkter. Prosjektet tar for seg noen av dagens viktigste utfordringer knyttet til resirkulering, samtidig som vi utforsker sirkularitet i husholdningsapparater.

Del artikkel