Hva vi tilbyr

Innsamling, gjenvinning og gjenbruk av litiumionbatterier

Gjenvinning av bilbatterier

Stena Recycling har forpliktet seg til å bli en ledende aktør i Europa innen resirkulering og gjenbruk av litium-ion-batterier.

Vi har illustrert utfordringene og mulighetene for resirkulering av bilbatterier i posisjonspapiret nedenfor. Finn ut hvordan vi kan muliggjøre bilindustriens overgang til mer sirkulære løsninger.

Oppdag fremtidens gjenvinning av batterier

Gjenvinning eller gjenbruk – resultatet er en bedre fremtid

Etter grundig testing, blir alle litium-ion-batterier som anses som sikre for gjenbruk dokumentert og merket m.t.p. sporbarhet. Deretter klargjøres de for sikker transport før de begynner et nytt liv i nye applikasjoner som for eksempel energilagringssystemer. Alle batterier som ikke kan gjenbrukes, lades ut på en sikker måte, demonteres og det hentes ut et høyt innhold av verdifullt materiale. Alle typer litium-ion-batterier som LTO, LFP, LMO, NMC, LCO og NCA kan gjenvinnes, mens restenergien fra batteriene enten føres tilbake til strømnettet eller brukes i våre gjenvinningsprosesser.

Med våre avanserte gjenvinningsprosesser kan vi gjenvinne plast, aluminium og kobber. Men det viktigste er at vi også kan hente ut kritiske råvarer som litium, kobolt og nikkel i det som kalles aktive batterimaterialer eller "black mass". De aktive batterimaterialene blir deretter ytterligere foredlet av våre ekspertpartnere og verdifulle materialer ekstrahert ved hjelp av en hydrometallurgisk prosess. Det ekstraherte materialet gjenvinnes deretter til bruk i nye batterier. Vi kan la en av våre ekspertpartnere foredle de aktive batterimaterialene for deg, skape en lukket sirkel, eller vi kan levere den slik at den blir foredlet av din egen partner. I den foreslåtte EU-batteriforordningen må nye litium-ion-batterier inneholde minst 12 % kobolt, 4 % litium og 4 % nikkel fra ikke-jomfruelige materialer. Takket være våre investeringer og avanserte prosesser kan vi påvirke hvor mye gjenvunnede råvarer batteriprodusentene bruker i batteriene sine og bidra til å nå dette målet.

Gjennom gjenvinning eller gjenbruk i industriell skala, tilbyr Stena Recycling en sikker, bærekraftig løsning for de utgåtte litium-ion-batterier dine ved endt levetid. Kontakt oss og la oss jobbe sammen for å øke batterigjenvinningen, redusere klimapåvirkningen og redusere kostnadene.


Slik gjenvinner vi kasserte litium-ionbatterier


1. Innsamling av brukte litium-ion-batterier

2. Sikker demontering av bygninger og tilstandstesting

3. Dokumenter serienumre og analyseresultater

4. Arbeid med høyspenning: klargjøre og dokumentere

5. Dyp utlading

6. Mekanisk nedbryting

7. Foredlet «black mass» og materialer hentet ut av våre ekspertpartnere

8. Gjenvunnede råvarer som er klare til bruk i ny batteriproduksjon

En ekspert fra Stena Recycling forbereder seg på å lade ut et litiumionbatteri.

Slik gjenbruker vi utrangerte litium-ion-batterier


1. Innsamling av brukte litium-ion-batterier

2. Sikker demontering av kabinett og tilstandstesting

3. Dokumenter serienumre og analyseresultater

4. Dokumentasjon

5. Klargjøre for sikker transport og gjenbruk

6. Bruke på nytt i utstyr for energilagring eller reservedeler

Gjenvinning av litium-ionbatterier – vi mener at batteriene skal vare evig

Brukte bilbatterier brukes om igjen til å drive et energilagringssystem.

Sirkulær håndtering av elbilbatterier

Se hvordan Stena Recycling undersøker, lader ut og deretter resirkulerer eller gjenbruker batterier fra elbiler.
Nærbilde av to hender som holder en mobiltelefon med sprukket skjerm.

Resirkulering av litium-ion-batterier fra brukt elektronikk

På Stena Nordic Recycling Center blir små batterier fra brukt elektronikk til ressurser for nye batterier.
Stena Recyclings eksperter i verneutstyr arbeider med å avlade og demontere et litium-ion-batteri til kjøretøy.

Designer batterier for sirkularitet

I tillegg til å hjelpe deg med å gjenbruke og gjenvinne brukte litium-ion-batterier, kan vi hjelpe deg med å designe nye batterier slik at de er mer sirkulære fra starten av.
Et bilde av Stena Recycling batterisenter.

Vi investerer i fremtidens resirkulering av batterier

For å møte dagens og fremtidens krav til resirkulering av batterier, etablerer vi syv nye batterisentre i Europa og skaper spennende nye partnerskap.
Store kjøretøybatterier brukes om igjen til å drive et BatteryLoop energilagringssystem.

Stenas gjenbruksprosess: battery loop

Stenas datterselskap BatteryLoop forlenger levetiden til elbilbatterier. Batterier som ikke lenger kan brukes i kjøretøy, brukes i energilagringssystemer.

Åpenhet og andre trender innen gjenvinning av batterier

Sporbarhet – å vite hva et produkt er laget av og hvor det kommer fra – er viktig for å være bærekraftig. Så når det gjelder litium-ion-batterier, ønsker produsenter, kunder og partnere å kunne følge et batteri gjennom hele levetiden. Hos Stena Recycling samler vi inn så mye informasjon som mulig om litium-ion-batteriene vi håndterer. Deretter merker vi hvert batteri slik at det er lett å spore dem i fremtiden.

Her kan du lese om andre trender innen gjenvinning av batterier

En ekspert på batterier i Stena Recycling svarer på spørsmål i et kontormiljø.

Vanlige spørsmål

Vi har samlet noen vanlige spørsmål om fremtidens gjenvinning av batterier.

Vi får mange interessante spørsmål om fremtidens gjenvinning av batterier. Her har vi samlet noen spørsmål og svar. Svarene kommer fra ekspertene som deltok på arrangementet vårt Future of Battery Recycling og Stena Recyclings forsknings- og utviklingsavdeling.

Visste du at ...

Fra 2023 må alle elbilbatterier ha en QR-kode og et batteriidentifikasjonsnummer (BIN) som gir unik informasjon om batteriet.

Innen 2026 er det planlagt at hvert batteri skal ha et batteripass med informasjon om batteriets opprinnelse, egenskaper, bruk og tilstand.

Innen utgangen av 2030 må alle batterier inneholde minimum 12 % kobolt, 85 % bly, 4 % litium og 4 % nikkel fra gamle materialer.

Del artikkel