Nyheter & Innsikt

Designer batterier for sirkularitet

Pär Håkansson, leder for Stena Recyclings gjenvinning av elektronikk.

«Batteriene finnes i tusenvis av forskjellige produkter som produseres over hele verden. Mange lett gjenvinnbare batterier ankommer anleggene våre daglig, men vi må også behandle kasserte batterier som er laget på en måte som gjør gjenvinning vanskelig.»

Pär Håkansson, leder for Stena Recyclings gjenvinning av elektronikk.

Innsikt i daglig gjenvinning

Er batterier designet for å kunne gjenvinnes i dag? Anleggene til Stena Recycling håndterer tusenvis av tonn batterier fra elektriske og elektroniske produkter hvert år. 10–11 % av disse er litium-ion-batterier og mengden er økende.

Det er for eksempel ikke uvanlig at litium-ion-batterier er umerket. Hvis batteriet er vanskelig å avhende, eller hvis materialinnholdet og designinformasjonen ikke er angitt, er det ofte umulig å sortere batteriet på riktig måte. Da kan heller ikke batteriene gjenbrukes, gjenvinnes, renoveres eller brukes i ny produksjon. De sendes ofte til forbrenning i stedet for til gjenvinning, noe som resulterer i tap av verdifulle og kritiske råmaterialer. Dette har negativ innvirkning på både konkurransedyktigheten i det regionale markedet og naturligvis på miljøet. Ifølge EU-kommisjonen har de kritiske råmaterialene kobolt, grafitt og raffinert litium en importavhengighet på henholdsvis 86 %, 98 % og 100 % i EU.

GODE EGENSKAPER ER IKKE DET SAMME SOM GJENVINNBARHET

I en bilbatterimodell undersøkt hos Stena Recycling hadde produsenten skrudd, sveiset og limt sammen materialene. Batterimodulene var også dekket med mye superlim. I praksis er det ikke forsvarlig å separere hardsmeltede materialer, da gjenvinning av disse materialene til sirkulære råmaterialer brukt i produksjonen av nye produkter er mye mer komplisert.

«Det tar for lang tid å gjenvinne et slikt batteri, det øker risikoen for brann og skaper utfordrende arbeidsforhold, siden det må behandles manuelt. Slike designfeil kan derfor redusere gjenvinningseffektiviteten. Vi ønsker å dele denne kunnskapen med flere produsenter i fremtiden. På denne måten får de mer støtte til å utvikle nye batterier som er ressurssmarte, både når produktet brukes og når det gjenvinnes», sier Pär Håkansson.

DESIGN FOR SIRKULARITET – GJØR DET RIKTIG FRA STARTEN AV

Dette eksempelet illustrerer hvilke hindringer vi må overvinne for å sirkulere materialene vi trenger til bærekraftig produksjon av nye batterier. Til syvende og sist er det viktig å overvinne disse hindringene for å fortsette elektrifiseringsprosessen. Dette starter med å vurdere hvordan et batteri er designet og å være forberedt på å utfordre mange av konvensjonene som eksisterer rundt dagens design.

Mats Linder, Direktør i Stena Circular Consulting

«Vi står overfor en hendelse som ikke skjer så ofte: å bygge et nytt industrielt økosystem rundt en omfattende produktplattform. Det er helt avgjørende at vi gjør det riktig helt fra starten av og unngår alle systemproblemer forbundet med tradisjonell, lineær økonomi. Vi har en unik mulighet til å lage en sirkulær verdikjede helt fra starten av, men vi må gjøre det riktig. Vi må også spørre oss selv hvordan disse delene vi bruker i hverdagen kan standardiseres, på samme måte som skruer, containere og små batterier»,

Mats Linder, Direktør i Stena Circular Consulting

Utformingen av sirkulære batterier støttes av EUs forslag til ny batterilovgivning. Disse forslagene stiller strengere krav til produksjon av nye batterier, blant annet mengden gjenvunnet materiale de må inneholde, merking av innholdet og hvor enkelt det er å gjenbruke eller resirkulere dem.

Det sies ofte at ca. 80 % av et produkts miljøpåvirkning bestemmes i designfasen. På dette stadiet er valg av materialer, konstruksjon og utseende fullført. Batteriene skal være enkle å fjerne fra produktene og enkelt kunne demonteres i mindre deler. Men design for sirkularitet stopper ikke med produkter – det handler også om å designe forretningsmodeller som maksimerer verdien av råvarene som brukes. Slik kan vi skape sirkulære kretsløp for produktene og bevare så mye materiale av høy kvalitet som mulig.

TIPS FOR EN SIRKULÆR FORRETNINGSMODELL OG PRODUKTDESIGN

Resirkulerbar
Batteriet i produktet må være lett tilgjengelig og kunne fjernes. Da blir det enkelt for brukeren å skifte batteriet og forlenge produktets levetid. Dessuten forenkler det demonteringen av batteriet i resirkuleringsprosessen.

Konkurransedyktig
Sirkulær produktdesign er interessant for deg som produsent fra et kjøpsperspektiv. Tydelig informasjon om karbonavtrykket kan for eksempel bidra til bærekraftige innkjøp som styrker konkurranseevnen.

Etisk virksomhet og konkurranse
Å tilby bærekraftige batterier tiltrekker produsenter som har etiske innkjøpsrutiner. Tydelig merking av batterier med råstoffkilde og klimapåvirkning kan for eksempel bidra til bærekraftige innkjøp og øke konkurranseevnen.

Målsetning
Å designe batterier som kan brukes i ulike produkter, selv mellom ulike merker, forbedrer sirkulariteten. Standardisering av batteridesign for bærbare produkter (som elektroverktøy) kan oppnås gjennom bærekraftig entreprenørskap og samarbeid mellom produsenter. Dette har også fordeler for forbrukerne, siden de ikke trenger spesifikke batterier til hver produkttype.

Leasing og returnering
Forretningsmodeller som benytter seg av leasing og retur av produkter muliggjør ansvarlig innsamling og resirkulering. Disse forretningsmodellene bidrar til redusert behov for batterier totalt sett, øker gjenvinningsgraden og bidrar til renere resirkulerte materialer. Det betyr at produsentene må vurdere batterier som egne produkter eller som deler av et produkt.

Les mer

Fremtidens gjenvinning av batterier

Fremtidens gjenvinning av batterier

Antallet batteridrevne produkter som produseres over hele verden akselererer raskt. Batterier driver nå hverdagen vår – fra smartenheter og husholdningsapparater til elektriske verktøy og elbiler.
Gjenvinning av små litiumionbatterier | Stena Recycling

Gjenvinning av litiumionbatterier fra elektronikk

Finn ut hvordan små batterier fra alle typer elektriske produkter gjenvinnes på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprosessen separeres batteriene og blir til slutt ressurser for nye batterier.
Ta vare på batteriene i elektrifiserte biler

Den sirkulære håndteringen av batterier fra elbiler

Stena Recycling håndterer batterier fra elbiler. Følg trinnene som viser hvordan batteriene undersøkes, utlades og enten gjenbrukes eller resirkuleres.
EUs batteriforordning vil fremme nye, sirkulære partnerskap for industrien

EUs batteriforordning stiller nye krav til industrien

EU utarbeider strengere batteriforordninger, som forventes å tre i kraft i 2022-2023. Når disse forskriftene er vedtatt, vil de kreve nye, sirkulære partnerskap mellom batteriprodusenter og gjenvinningsanlegg.
Nytt anlegg for batterigjenvinning i nærheten av kundene

Nytt anlegg for batterigjenvinning i nærheten av kundene

Verden blir stadig mer elektrisk. Rask. Stena Recycling bygger et nytt anlegg for gjenvinning av batterier og begynner en spennende reise med eksterne partnere.
Batteriets verdikjede

Batteriets levetid: trender og initiativer i verdikjeden

Litium-ionbatterier er en god ressurs for å produsere nye batterier. Men det er viktig å håndtere dem på riktig måte gjennom hele produktets levetid. Fra design til resirkulering av materialene. Har du kontroll over batteriene dine?
Svar fra ekspertene – Fremtiden innen batterigjenvinning | Stena Recycling

Svar fra ekspertene våre – fremtidens batterigjenvinning

Vi mottok mange interessante spørsmål fra deltakerne som deltok på webinaret The Future of Battery Recycling. Her har vi samlet alle spørsmålene og svarene. Svarene kommer fra ekspertene som deltok på arrangementet og Stena Recyclings forsknings- og utviklingsavdeling.
Del artikkel