Uutiset & tietoa kierrätyksestä

Kiertotaloutta tukeva tuotesuunnittelu

Pär Håkansson, Head of Stena Recycling's electronics recycling.

“Akkuja on tuhansissa erilaisissa tuotteissa, joita valmistetaan eri puolilla maailmaa. Käsittelemämme akut ovat pääasiassa hyviä, mutta törmäämme päivittäin myös käytettyihin akkuihin, joiden design vaikeuttaa kierrätystä, Stena Recyclingin elektroniikkakierrätyksestä vastaava Pär Håkansson kertoo.”

Pär Håkansson, elektroniikkaliiketoiminnan johtaja, Stena Recycling.

AKKUJEN KIERRÄTYKSEN ARKIPÄIVÄÄ

Mutta onko akut valmistettu kierrätettäviksi? Stena Recyclingin laitoksilla käsitellään tuhansia tonneja akkuja joka vuosi. Niistä 10–11 prosenttia on litiumioniakkuja, joiden osuus kasvaa jatkuvasti.

Litiumioniakuista saattavat esimerkiksi puuttua merkinnät. Jos akkua ei ole helppo irrottaa tai tuote ei sisällä kunnollisia materiaali- ja rakennetietoja, akun oikeasta lajittelusta tulee usein mahdotonta. Tällaisissa tapauksissa akkua ei voida uudelleenkäyttää, kierrättää, kunnostaa tai hyödyntää uudelleenvalmistuksessa. Niinpä akut toimitetaan usein polttoon materiaalikierrätyksen sijaan, jolloin arvokkaita ja kriittisiä raaka-aineita menee hukkaan. Tämä on luonnollisesti haitallista ympäristön näkökulmasta, mutta myös alueellisten markkinoiden kilpailukyvyn kannalta. Euroopan komission mukaan koboltin, grafiitin ja jalostetun litiumin tuontiriippuvuusasteet ovat näiden kriittisten raaka-aineiden osalta EU:ssa 86 %, 98 % ja 100 %.

HYVÄT OMINAISUUDET EIVÄT KULJE KÄSI KÄDESSÄ KIERRÄTETTÄVYYDEN KANSSA

Eräässä Stena Recyclingin tutkimassa sähköauton akkumallissa valmistaja oli ruuvannut, hitsannut ja liimannut materiaaleja yhteen. Lopuksi akkumoduulit oli peitetty paksulla kerroksella pikaliimaa. Kierrätyksen näkökulmasta tämä mutkistaa asioita, sillä tiukasti yhteenliitettyjen osien erottelu on käytännössä mahdotonta eikä materiaaleja pystytä kierrättämään tai käyttämään uusien tuotteiden valmistuksessa.

– Tällaisen akun käsittely vie liikaa aikaa, kasvattaa tulipaloriskiä ja on haastava työtä, koska se pitää tehdä käsin. Huonosti suunniteltu akku heikentää kierrätyksen tehokkuutta. Haluammekin jakaa asiaan liittyvää osaamistamme valmistajille. Tuen avulla he voivat kehittää uusia akkuja, joissa resurssit on hyödynnetty fiksusti sekä tuotteen käytön että kierrätyksen kannalta, Pär Håkansson sanoo.

SUUNNITTELU KIERTOTALOUS MIELESSÄ HETI ALUSTA ALKAEN

Edellä mainitut tekijät ovat esimerkki haasteesta, johon on löydettävä ratkaisu, jotta maailman sähköistymisen edellyttämien uusien akkujen valmistukseen saataisiin entistä enemmän kierrätettyjä materiaaleja. Tämän saavuttamiseksi meidän on aloitettava akkujen suunnittelusta ja oltava valmiita haastamaan vallalla olevat käytännöt.

Mats Linder, Director of Stena Circular Consulting

“Edessämme on harvinaislaatuinen tehtävä: meidän on rakennettava uusi teollinen ekosysteemi laaja-alaisen tuotealustan ympärille. On erittäin tärkeää, että toimimme oikein heti alusta alkaen ja vältämme kaikki ne ongelmat, jotka liittyvät perinteiseen lineaariseen talouteen. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus suunnitella kiertotaloutta tukeva arvoketju, mutta meidän on saatava design kerralla oikein. Pohdittavaksi tulee myös kysymys, kuinka näin yleisesti esiintyvä komponentti voidaan standardoida ruuvien, säiliöiden ja paristojen tapaan, Stena Circular Consultingin päällikkö Mats Linder kommentoi.”

Mats Linder, Stena Circular Consulting -liiketoiminnan johtaja.

EU:n ehdotus uudeksi akkuasetukseksi tukee kiertotalouden huomioivaa akkujen suunnittelua. Asetus sisältää entistä tiukempia vaatimuksia muun muassa uusien akkujen sisältämien kierrätysmateriaalien määrästä, tiedon jakamisesta akkujen sisällöstä ja akkujen kierrättämisen ja uudelleenkäytön edistämisestä.


Yleensä sanotaan, että noin 80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksesta määräytyy jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa valitaan tuotteen materiaalit, rakenne ja ulkonäkö. Akun tulisi olla tuotteesta helposti irrotettava ja pienemmiksi osiksi purettava. Kiertotaloutta tukeva suunnittelu ei kuitenkaan lopu itse tuotteeseen – se kattaa myös liiketoimintamallit, jotka maksimoivat tietyllä raaka-ainemäärällä luotavan arvon. Näin voidaan kehittää kiertotaloutta edistäviä tuotevirtoja ja säilyttää kierrossa mahdollisimman suuri määrä laadukkaita materiaaleja.

VINKKEJÄ KIERTOTALOUTTA TUKEVISTA LIIKETOIMINTAMALLEISTA JA TUOTESUUNNITTELUSTA

Kierrätettävyys
Akku pitää suunnitella niin, että se voidaan purkaa kierrätyksessä osiin materiaalien lajittelua varten. Sen tulee myös sisältää kierrätettäviä materiaaleja, joista on kysyntää markkinoilla. Akun rakennetiedot helpottavat sekä korjaustöitä että purkamista kierrätyksen aikana.

Vastuullisuus ja kilpailukykisyys
Kestävän kehityksen mukainen suunnittelu voi kiinnostaa akkuvalmistajia muun muassa hankinnan näkökulmasta. Selkeät tiedot esimerkiksi raaka-aineiden vastuullisuudesta ja ilmastovaikutuksista voivat edistää kestävän kehityksen mukaista hankintaa ja vahvistaa siten kilpailukykyä.

Monipuolisuus
Akku kannattaa suunnitella siten, että sitä voi käyttää monenlaisissa, jopa eri valmistajien akkukäyttöisissä tuotteissa. Kannettavien tuotteiden (esimerkiksi sähkötyökalujen) akkujen standardisoitu design tulee mahdolliseksi, kun liiketoimintaa harjoitetaan kestävästi ja muiden yritysten kanssa tehdään yhteistyötä. Sen ansiosta käyttäjien ei tarvitse omistaa lukuisia erilaisia, erityyppisiin tuotteisiin sopivia akkuja.

Yhteiskäyttö
Jakamiseen perustuva liiketoimintamalli vähentää akuilla varustettavien tuotteiden määrää. Sähköautot ja -skootterit sekä työkalut ovat esimerkkejä tuotteista, jotka soveltuvat yhteiskäyttöön. Tällöin tuotteet saavat enemmän käyttöä kuin jos ne olisivat yksityisomistuksessa.

Leasing ja take-back
Leasing- ja take back -toimintaa tukevat liiketoimintamallit varmistavat, että tuotteiden keräys ja kierrätys onnistuu vastuullisella tavalla. Tällaiset liiketoimintamallit vähentävät akkujen tarvetta, kohentavat kierrätysastetta ja parantavat kierrätettyjen materiaalien puhtautta. Valmistajat voivat mieltää akut omiksi tuotteikseen tai osaksi tuotetta.

Näin se toimii

Tulevaisuuden akkukierratys

Tulevaisuuden akkukierratys

Maailma sähköistyy vauhdilla. Akut antavat virtaa arkeemme: älylaitteisiin, kodinkoneisiin, työkaluihin ja autoihin. Tämä muutos tuo mukanaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia haasteita.
Elektroniikan litiumioniakkujen kierrätys

Elektroniikan litiumioniakkujen kierrätys

Katso video ja tutustu miten Stena Nordic Recycling Center -laitoksella kierrätetään sähkölaitteiden pienakkuja. Lajitteluprosessin aikana akuista pystytään erottelemaan raaka-aineita uusien akkujen valmistusta varten.
Sähköautojen akkujen käsittely kiertotalouden mukaisesti

Sähköautojen akkujen käsittely kiertotalouden mukaisesti

Näin Stena Recycling käsittelee sähköajoneuvojen akkuja. Videolla pääset tutustumaan prosessin eri vaiheisiin mm. akkujen analysointiin, latauksen purkamiseen ja akkujen ohjaamiseen joko uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.
EU:n akkuasetus haastaa alan toimijat

EU:n akkuasetus tuo uusia vaatimuksia teollisuudelle

EU:ssa käsitellään parhaillaan ehdotusta uudesta akkuasetuksesta, jonka odotetaan astuvan voimaan vuonna 2022–2023. Asetus edellyttää akkujen valmistajilta ja kierrätysyrityksiltä uudenlaista yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi.
Uusi kierrätyslaitos, uusi kumppanuus, uudet mahdollisuudet

Uusi kierrätyslaitos, uusi kumppanuus, uudet mahdollisuudet

Maailma sähköistyy vauhdilla – akut antavat virtaa arkemme yhä useammin. Tämä tuo mukanaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia haasteita.
Akkujen ilmastoälykäs käsittely elinkaaren alusta loppuun

Akkujen ilmastoälykäs käsittely elinkaaren alusta loppuun

Käytetyt litiumioniakut ovat täynnä raaka-ainetta, jota voidaan hyödyntää uusien akkujen valmistuksessa. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että niitä käsitellään oikein koko elinkaaren ajan aina suunnittelusta materiaalien kierrätykseen asti.
Asiantuntijamme vastaavat – akkujen kierrätyksen tulevaisuus | Stena Recycling

Asiantuntijamme vastaavat – akkujen kierrätyksen tulevaisuus

Saimme monia mielenkiintoisia kysymyksiä The Future of Battery Recycling -webinaarin yleisöltä. Olemme koonneet kaikki kysymykset ja vastaukset teille nähtäväksi. Kysymyksiin vastasivat tapahtumaan osallistuneet asiantuntijat ja Stena Recyclingin tutkimus- ja tuotekehitysosasto.
Jaa artikkeli