Produktdesign som stöder en cirkulär ekonomi
Nyheter & Insikter

Produktdesign som stöder en cirkulär ekonomi

Pär Håkansson, ansvarig för Stena Recyclings elektronikåtervinning.

"Batterier finns i tusentals olika produkter som tillverkats runtom i världen. Vi ser bra batterier men dagligen hanteras uttjänta batterier med en design som försvårar återvinningen."

Pär Håkansson, ansvarig för Stena Recyclings elektronikåtervinning.

INSIKTER I DEN DAGLIGA ÅTERVINNINGEN 

Men är batterierna tillverkade för att kunna återvinnas? På Stena Recyclings anläggningar hanteras tusentals ton batterier från elektronik varje år. 10-11% av dessa är litiumjonbatterier och de ökar kontinuerligt. 

Det är exempelvis inte ovanligt att litiumjonbatterier är omärkta. Om batteriet inte är enkelt att ta loss eller om materialinnehåll och designinformation inte anges är det ofta omöjligt att sortera batteriet rätt. Då kan det varken användas för återbruk, återvinnas, renoveras eller användas för återtillverkning.

De skickas ofta till förbränning istället för att materialåtervinnas och då går värdefulla och kritiska råvaror förlorade, vilket är skadligt dels för den regionala marknadens konkurrenskraft men givetvis också utifrån ett miljöperspektiv. Enligt EU-kommissionen har de kritiska råvarorna kobolt, grafit och raffinerat litium en importberoendegrad på 86%, 98% respektive 100% i EU.  

BRA EGENSKAPER ÄR INTE DETSAMMA SOM ÅTERVINNINGSBART 

I en modell av ett bilbatteri som undersöktes på Stena Recycling hade tillverkaren skruvat, svetsat och limmat ihop materialen. Till sist hade batterimodulerna täckts med en stor mängd superlim. I ett återvinningsperspektiv blir det komplicerat – och i praktiken ogenomförbart - att separera hårt sammanfogade material för att ge cirkulära råvaror för tillverkning av nya produkter.  

"Ett sådant batteri tar för lång tid att utvinna, ökar brandrisken och skapar en utmanande arbetsmiljö då det ska hanteras manuellt. Ett batteri med designbrister kan därför hindra återvinningseffektiviteten. Denna kunskap vill vi dela mer med tillverkande företag framöver. Då kan de få mer stöd att utveckla nya batterier som är resurssmarta, både när produkten används och när de ska återvinnas," säger Pär Håkansson.

DESIGNA FÖR CIRKULARITET FÖR ATT GÖRA RÄTT FRÅN BÖRJAN 

Det här är ett exempel på hinder som måste övervinnas för att cirkulera mer material till nya batterier som behövs i den fortsatta elektrifieringen. För att göra det måste vi börja med hur ett batteri designas och vara beredda att utmana en hel del av de konventioner som finns kring dagens design.  

Mats Linder, chef för Stena Circular Consulting.

“Vi står inför en händelse som inte inträffar så ofta: att bygga upp ett nytt industriellt ekosystem kring en omfattande produktplattform. Då är det absolut kritiskt att vi gör rätt från början och bygger bort alla de systemproblem som förknippas med traditionell, linjär ekonomi. Vi har en unik möjlighet att designa en cirkulär värdekedja redan från början, men då måste vi sätta designen på rätt sätt. Men även fråga sig hur en så allmänt förekommande komponent skulle kunna standardiseras, i likhet med hur allt från skruvar, containrar till småbatterier är standardiserade.”

Mats Linder, chef för Stena Circular Consulting.

Cirkulär batteridesign stöds av EU:s förslag på ny batterilagstiftning. Lagförslaget ställer bland annat hårdare krav på att nya batterier ska innehålla återvunna material, innehåll ska anges och de ska enkelt kunna återvinnas eller återanvändas. 

Det brukar sägas att ungefär 80% av produktens miljöpåverkan bestäms redan i designstadiet. Det är i designfasen som rätt materialval, konstruktion och utseende beslutas. Batteriet ska vara enkelt att ta bort från produkten och demonteras i mindre delar. Dock stannar inte arbetet med att designa för cirkularitet med själva produkten – det gäller även hur man designar sin affärsmodell för att maximera värdeskapandet med en given mängd råvaror.  Det är så vi kan skapa cirkulära produktflöden och bevara så mycket material som möjligt med hög kvalitet.  


TIPS PÅ CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER OCH PRODUKTDESIGN  


Avtagbart

Batteriet i en produkt behöver vara lättillgängligt och lätt att ta loss. Det hjälper produktanvändaren att byta ut batteriet och förlänga produktlivet samt att sortera det separat. Till sist förenklar det demontering av batterier från elektroniska produkter i återvinningsanläggningen. 

Återvinningsbart
Batteriet ska vara designat på ett sätt så att återvinnaren kan plocka isär det och återvinna varje material för sig. Det ska även innehålla återvinningsbara material som efterfrågas på marknaden. Genom att ange hur batteriet designats förenklas både reparationer och demontering hos återvinnaren. 

Estetiskt och konkurrenskraftigt
Hållbar batteridesign är intressant för exempelvis tillverkare i ett inköpsperspektiv. Till exempel kan tydlig information om en etiskt riktig råvaruanskaffning och klimatpåverkan bidra till en hållbar upphandling som stärker konkurrenskraften. 

Mångsidigt
Möjliggör att batteriet kan användas i olika batteridrivna produkter, även mellan olika varumärken. En standardiserad batteridesign för bärbara produkter (exempelvis elverktyg) kan möjliggöras genom hållbart företagande och samarbeten med andra företag. Detta kan hjälpa produktanvändare att inte behöva äga ett särskilt batteri för varje typ av produkt. 

Delning
En affärsmodell som bygger på delning bidrar till färre produkter som måste förses med batterier. Elbilar, elscootrar och verktyg är exempel där samma produkt kan delas av många. Sådana produkter används mycket mer under produktlivet än om de var privatägda. 

Leasing och take-back
En affärsmodell som gynnar produktleasing och take-back säkerställer att produkter kan samlas in och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt. En sådan affärsmodell bidrar till ett minskat behov av batterier, ökar återvinningsgraden och bidrar till renare återvunna material. Här bör man som tillverkare tänka att batteriet kan vara en produkt i sig eller en del av en produkt.

Så jobbar vi med batteriåtervinning

Framtidens batteriåtervinning

Framtidens batteriåtervinning

Antalet batteridrivna produkter som tillverkas runt om i världen ökar i snabb takt. Batterier driver numera vår vardag – från smarta enheter och hushållsapparater till eldrivna verktyg och elbilar.
Återvinning av små litiumjonbatterier | Stena Recycling

Återvinning av litiumjonbatterier från elektronik

Få inblick i hur små batterier från alla typer av elektriska produkter återvinns på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprocessen separeras batterierna och blir i slutändan resurser för nya batterier.
Vi tar hand om batterier från elfordon

Cirkulär hantering av batterier från elfordon

Vi hanterar batterier från elbilar. Se hur batterierna undersöks, laddas ur och antingen återanvänds eller återvinns.
EU:s batteriförordning kommer att driva fram nya cirkulära partnerskap för industrin

EU:s batteriförordning ställer nya krav på industrin

EU förbereder tuffare batteriregler som förväntas träda i kraft 2022–2023. När bestämmelserna väl har godkänts kommer de att kräva nya cirkulära partnerskap mellan batteritillverkare och återvinnare.
Ny anläggning för batteriåtervinning nära kunderna

Ny anläggning för batteriåtervinning nära kunderna

Världen blir alltmer elektronisk. Snabbt. Vi bygger en ny anläggning för batteriåtervinning och påbörjar en spännande resa tillsammans med externa partners.
Batteriets värdekedja

Batteriets livslängd: trender och initiativ i värdekedjan

Att använda litiumjonbatterier är en stor resurs för att tillverka nya. Men det är viktigt att hantera dem på rätt sätt under produktens hela livslängd. Från att utforma dem till att återvinna materialen. Har du kontroll över dina batterier?
Svar från experterna – Framtidens batteriåtervinning | Stena Recycling

Svar från våra experter – framtidens batteriåtervinning

Många intressanta frågor kom upp från deltagarna i webbinariet Framtidens batteriåtervinning. Här har vi samlat alla frågor och svar. Svaren ges av de experter som deltog i eventet och Stena Recyclings FoU-avdelning.
Dela artikel