Klimatsmart hantering av batterier i hela produktlivet
Nyheter & Insikter

Klimatsmart hantering av batterier i hela produktlivet

Häng med på storyn om steg och lösningar för att ta vara på litiumjonbatterier.

1. DESIGN FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

Det gäller att göra rätt från början och tänka på hela produktlivet. Redan i designen av ett batteri kan tillverkare säkra att det kan återvinnas och på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt i framtiden.

Trend: I EU:s kommande batterilagstiftning ställs ett flertal krav på att nya batterier ska innehålla återvunna material, och förenkla reuse och återvinning. Allt fler företag har tydliga mål att minska sin klimatpåverkan och där produktutvecklingen har en viktig roll för att lyckas.

Lösning: Läs mer om en cirkulär produktdesign med Stena Recyclings expert.

2. Tillverkning med minskad klimatpåverkan

Användning av återvunna material minskar batteriets klimatavtryck. Anledningen är att det är mer klimatsmart att använda råvaror av återvunna material istället för av planetens orörda resurser.

Trend: Elektrifieringen växer i allt snabbare takt. Det pågår en global jakt efter de begränsade mängder av råvaror som krävs för att tillverka litiumjonbatterier.

Lösning: På Stena Recyclings återvinningsanläggningar framställs miljontals ton med återvunna material varje år. Råvarorna hjälper företag att minska sin klimatpåverkan. Genom olika satsningar kan vi producera mer råvaror som behövs i den fortsatta elektrifieringen.

3. PRODUKTANVÄNDNING – MÖTA KONSUMENTERNAS KRAV

Trend: Konsumenternas förväntningar på hållbarhet blir allt viktigare i köpbesluten. Batterier som är gjorda av mer återvunna material, och som är återvinningsbara hjälper tillverkande företag att attrahera kunderna. När Stena Recycling frågade 1 000 konsumenter förväntade sig 92 procent att tillverkare använder mer återvunna material. 86 procent anser det viktigt att få veta att en produkt kan återvinnas.

4. Insamling, transport och spårbarhet

En säker hantering av batterier är viktig för att förebygga exempelvis bränder, var batterier än hanteras.

Trend: Spårbarhet är en stor del av lagförslaget från EU. Bland annat föreslås ett battery passport där information om batteriet finns samlad. Det ska omfatta allt från materialinnehåll till instruktioner för transporter och korrekt återvinning.

Lösning: Med 160 återvinningsanläggningar kan vi samla in batterier och annat avfall från 70.000 kunder i alla slags branscher. Särskilda battery centers etableras på alla våra marknader.

Med rätt insamlingsutrustning kan batterier hanteras och transporteras på ett säkert sätt. I Sverige samarbetar Stena Recycling med ett tjugotal stora återvinningscentraler för en tidig utsortering av batteridrivna produkter från hushåll. Det möjliggör en effektivare och säkrare återvinning i nästa steg. Ett annat exempel är Safebox, robust stållåda som vi använder för att transportera bilbatterier på ett säkert sätt. Hanteringen av batteriet dokumenteras hela vägen för en god spårbarhet.

5. SORTERING FÖR ÅTERBRUK ELLER ÅTERVINNING

Använda batterier kan hanteras på olika sätt. De kan användas för återbruk där produktlivet förlängs eller gå direkt till återvinning.

Trend: Den utmanande kapacitetsbristen på el i samhället är ett viktigt skäl för mer reuse av batterier i energilager. EU vill stimulera mer återbruk och återvinning för att skydda framtidens batterimaterial. Kraven som väntas kommer att påverka både tillverkande industri och återvinningsföretag.

Lösning: På Stena Recyclings Battery Centers bedöms prestandan på batterier. Om de är i gott skick kan fordonsbatterier få ett fortsatt produktliv och användas för reuse. Batteriet återvinns om det är slutkört.

6. Urladdning och demontering

Ett använt bilbatteri kan ha en spänning på upp till 600 volt, det vill säga nästan dubbelt så mycket som i vanliga eluttag. Säkerheten är därför viktig i varje steg.

Trend: Det inträffar allt fler bränder orsakade av litiumjonbatterier. I EU:s lagförslag ställs det krav på att tillverkare ska förse batterier med information som bidrar till en säker hantering och återvinning.

Lösning: På Stena Recyclings Battery Centers görs batterier strömlösa med hjälp av stränga säkerhetsregler samtidigt som våra medarbetares kompetens är en nyckelfaktor. Höljen på batterier demonteras och plast, metaller och andra material återvinns.

7. ÅTERVINNING – RÅVAROR FÖR NYA BATTERIER

I återvinningsprocesserna avgörs hur mycket material som utvinns och kan användas till nya batterier. Råvaror ska hålla hög kvalitet och ersätta mer material gjorda av virgina material.

Trend: Både företag och lagstiftare driver utvecklingen av ökad återvinning av batterier. Här kan du läsa mer om kraven EU vill ställa på utvecklad återvinning.

Lösning: Stena Recycling genomför en mängd satsningar som utvecklar batteriåtervinningen. I Halmstad byggs en anläggning för återvinning av litiumjonbatterier, från både fordon och elektronik. I anläggningen ska black mass, en materialmix av kobolt, litium, nickel och andra batterimaterial, utvinnas ur batterier från kunder i hela Norden, Polen, Tyskland och andra delar av Europa. Bästa tillgängliga teknik ska användas i processen. Anläggningen är också skalbar för växande batterivolymer på marknaden.

Genom ett samarbete med Johnson Matthey kan materialen förädlas med avancerade kemiska processer och bli kvalitetsråvaror för tillverkning av nya batterier.

8. Gammalt batteri blir nytt batteri

Användning av återvunna material bidrar till ett minskat klimatavtryck i tillverkningen av ett nytt batteri. Dessutom kan vi hushålla med råvaror som finns i begränsad skala på planeten. Återvinning bidrar därför till att kobolt, litium, nickel och andra viktiga material för batterier räcker även in i framtiden.

Utblick: EU vill ställa krav på ökad användning av återvunna råvaror i nya batterier. Redan från 2027 vill EU se öppen information om hur mycket återvunnen kobolt, litium, nickel och bly som används i ett nytt batteri. Kraven på mängden återvunnet som används föreslås öka rejält mellan 2030 och 2035.

Lösning: Genom ett globalt nätverk säljer Stena Recycling återvunna material till beprövade köpare.

Så jobbar vi med batteriåtervinning

Framtidens batteriåtervinning

Framtidens batteriåtervinning

Antalet batteridrivna produkter som tillverkas runt om i världen ökar i snabb takt. Batterier driver numera vår vardag – från smarta enheter och hushållsapparater till eldrivna verktyg och elbilar.
Återvinning av små litiumjonbatterier | Stena Recycling

Återvinning av litiumjonbatterier från elektronik

Få inblick i hur små batterier från alla typer av elektriska produkter återvinns på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprocessen separeras batterierna och blir i slutändan resurser för nya batterier.
Vi tar hand om batterier från elfordon

Cirkulär hantering av batterier från elfordon

Vi hanterar batterier från elbilar. Se hur batterierna undersöks, laddas ur och antingen återanvänds eller återvinns.
EU:s batteriförordning kommer att driva fram nya cirkulära partnerskap för industrin

EU:s batteriförordning ställer nya krav på industrin

EU förbereder tuffare batteriregler som förväntas träda i kraft 2022–2023. När bestämmelserna väl har godkänts kommer de att kräva nya cirkulära partnerskap mellan batteritillverkare och återvinnare.
Ny anläggning för batteriåtervinning nära kunderna

Ny anläggning för batteriåtervinning nära kunderna

Världen blir alltmer elektronisk. Snabbt. Vi bygger en ny anläggning för batteriåtervinning och påbörjar en spännande resa tillsammans med externa partners.
Batteriets värdekedja

Batteriets livslängd: trender och initiativ i värdekedjan

Att använda litiumjonbatterier är en stor resurs för att tillverka nya. Men det är viktigt att hantera dem på rätt sätt under produktens hela livslängd. Från att utforma dem till att återvinna materialen. Har du kontroll över dina batterier?
Svar från experterna – Framtidens batteriåtervinning | Stena Recycling

Svar från våra experter – framtidens batteriåtervinning

Många intressanta frågor kom upp från deltagarna i webbinariet Framtidens batteriåtervinning. Här har vi samlat alla frågor och svar. Svaren ges av de experter som deltog i eventet och Stena Recyclings FoU-avdelning.
Dela artikel