Łańcuch wartości baterii
Aktualności & Publikacje

Cykl życia baterii: trendy i inicjatywy w łańcuchu wartości

1. PROJEKTOWANIE Z MYŚLĄ O RECYKLINGU

Od momentu projektowania produktu warto myśleć o jego całym cyklu życia. Projektując baterie producenci mogą dzięki odpowiednim wyborom zapewnić, że w przyszłości bateria będzie mogła zostać poddana recyklignowi lub ponownie wykorzystana w prosty i efektywny sposób.

Trend: Nadchodzące przepisy unijne dotyczące baterii określają szereg wymagań między innymi dotyczących zawartości materiałów pochodzących z recyklingu czy możliwości ponownego wykorzystania i recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu. Coraz więcej przedsiębiorstw jasno definiuje swoje cele w zakresie ograniczenia śladu węglowego, a rozwój produktów ma tu do odegrania znaczącą rolę.

Rozwiązania: Dowiedz się więcej na temat projektowania produktów, skontaktuj się z ekspertem Stena Recycling

2. PRODUKCJA Z OGRANICZONYM WPŁYWEM NA KLIMAT

Zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu zmniejsza ślad węglowy baterii. Wynika to z faktu, że bardziej przyjazne dla klimatu jest stosowanie surowców wtórnych, a nie naturalnych zasobów naszej planety.

Trend: Elektryfikacja rozwija się w coraz szybszym tempie. Trwa globalne polowanie na ograniczoną ilość surowców potrzebnych do produkcji baterii litowo-jonowych.

Rozwiązanie: Każdego roku w zakładach recyklingowych Stena Recycling powstają miliony ton materiałów pochodzących z recyklingu. Surowce te pomagają firmom zmniejszyć ich wpływ na klimat. Dzięki różnym inicjatywom możemy produkować więcej surowców wtórnych potrzebnych do produkcji baterii. 

3. ZASTOSOWANIE PRODUKTU - SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KONSUMENTÓW

Trend: Oczekiwania konsumentów dotyczące zrównoważonego rozwoju stają się coraz ważniejsze przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Baterie wykonane z większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu i nadające się do ponownego przetworzenia pomagają firmom produkcyjnym wzbudzić zainteresowanie klientów. Jak wskazują wyniki badania Stena Recycling 92% Szwedów oczekuje, że producenci będą stosować więcej materiałów pochodzących z recyklingu. 86% uważa, że ważne jest, aby wiedzieć, że produkt można poddać recyklingowi.

Rozwiązanie: Dowiedz się więcej o firmie Polestar, która dąży do stworzenia neutralnego dla klimatu samochodu do 2030 roku. W tych działaniach zarządzanie materiałami odgrywa główną rolę.

4. GROMADZENIE, TRANSPORT, TRANSPARENTNOŚĆ

Bezpieczne zarządzanie bateriami jest ważne na przykład do zapobiegania pożarom, w miejscach w których baterie są gromadzone.

Trend: Identyfikowalność stanowi istotną część wniosku legislacyjnego UE, w tym proponowanego paszportu baterii, w którym gromadzone są informacje na temat baterii. Będzie on obejmował wszystko, od zawartości materiału po instrukcje dotyczące transportu i właściwego recyklingu.

Rozwiązanie: Posiadając 160 oddziałów, możemy odbierać baterie i inne odpady od 70 000 klientów z różnych branż. Na wszystkich naszych rynkach działają specjalne centra zbiórki baterii.
Dzięki odpowiedniemu sprzętowi do zbiórki, baterie mogą być przenoszone i transportowane w bezpieczny sposób. W Szwecji Stena Recycling współpracuje z około dwudziestoma dużymi centrami recyklingu w zakresie wczesnej segregacji baterii pochodzących z gospodarstw domowych. Umożliwia to wydajny i bezpieczny recykling w kolejnym etapie. Safebox to opracowana przez nas solidna stalowa skrzynka do bezpiecznego transportu akumulatorów samochodowych. Postępowanie z akumulatorem jest udokumentowane, co zapewnia możliwość jego śledzenia.

5. SORTOWANIE DLA PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU

Zużyte baterie mogą być wykorzystane ponownie, co przedłuży żywotność produktu lub mogą być przekazane do recyklingu.

Trend: Wyzwanie, jakim jest niedobór mocy elektrycznej jest ważnym powodem dla ponownego wykorzystania baterii w magazynowaniu energii. UE chce stymulować ponowne wykorzystanie i recykling, aby chronić materiały, z których będą wykonane baterie w przyszłości. Przyszłe wymagania unijne będą miały wpływ zarówno na przemysł wytwórczy, jak i na firmy zajmujące się recyklingiem.

Rozwiązanie: W lokalnych centrach baterii Stena Recycling oceniane są parametry akumulatorów. Jeżeli są one w dobrym stanie, akumulatory samochodowe mogą zostać ponownie wykorzystane. Jeśli akumulator jest wyczerpany - zostaje poddanyy recyklingowi.

6. ROZŁADOWYWANIE I DEMONTAŻ

Zużyta bateria samochodowa może zawierać do 600 V, czyli prawie dwa razy więcej niż zwykłe wtyczki. Bezpieczeństwo jest więc ważne na każdym etapie zarządzania bateriami.

Trend: Wzrasta liczba pożarów spowodowanych przez akumulatory litowo-jonowe. Planowane zmiany regulacji unijnych nałożą na producentów obowiązek dostarczania informacji o bateriach, które pomogą zapewnić bezpieczne obchodzenie się z nimi i ich recykling.

Rozwiązanie: W lokalnych centrach baterii Stena Recycling baterie są rozładowywane przy zachowaniu rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, a kluczowym czynnikiem jest tu wiedza i doświadczenie naszych pracowników. Obudowy baterii są demontowane, a tworzywa sztuczne, metale i inne materiały poddawane recyklingowi.

7. RECYKLING – SUROWCE WTÓRNE DLA NOWYCH BATERII

Dostępne procesy recyklingu decydują o tym, jak dużo materiału zostaje odzyskane i może być wykorzystane do produkcji nowych baterii. Surowce muszą być wysokiej jakości i zastępować większą ilość materiałów wytworzonych z materiałów pierwotnych.

Trend: Zarówno firmy, jak i organy regulacyjne są motorem rozwoju zwiększonego recyklingu baterii. Więcej na temat wymagań UE w zakresie zwiększonego recyklingu można przeczytać tutaj.

Rozwiązanie: Stena Recycling realizuje kilka inicjatyw mających na celu rozwój recyklingu baterii. W Halmstad powstaje zakład recyklingu akumulatorów litowo-jonowych pochodzących zarówno z pojazdów, jak i urządzeń elektronicznych. Zakład będzie pozyskiwał czarną masę - mieszankę kobaltu, litu, niklu i innych materiałów z akumulatorów pochodzących od klientów z całego regionu Skandynawii, Polski, Niemiec i innych części Europy. W procesie wykorzystywane będą najlepsze dostępne technologie.
Dzięki współpracy z firmą Johnson & Matthey, materiały mogą być rafinowane przy użyciu zaawansowanych procesów chemicznych i stać się wysokiej jakości surowcami do produkcji nowych baterii.

8. ŻUŻYTE BATERIE STAJĄ SIĘ NOWYMI

Wykorzystanie w produkcji baterii materiałów pochodzących z recyklingu przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Pozwala również chronić surowce, których zasoby na naszej planecie są ograniczone. Recykling przyczynia się zatem do zapewnienia cyrkularności takich materiałów jak kobalt, lit, nikiel oraz inne ważne materiały, z których wykonane są akumulatory.

Przyszłość: UE chce wprowadzić wymóg większego wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu w nowych bateriach. Już w 2027 r. UE planuje wprowadzić przejrzyste informacje na temat ilości pochodzącego z recyklingu kobaltu, litu, niklu i ołowiu wykorzystywanych w nowych bateriach. Wymagania dotyczące ilości użytego materiału pochodzącego z recyklingu mają znacznie wzrosnąć w latach 2030-2035.

Rozwiązanie: poprzez globalną sieć Stena Recycling sprzedaje materiały pochodzące z recyklingu sprawdzonym odbiorcom.

Dowiedz się więcej

Future of battery recycling

Poznaj przyszłość recyklingu baterii

Coraz więcej produktów wokół nas jest elektryzowanych. Baterie napędzają naszą codzienność – znajdują zastosowanie w smartfonach, sprzęcie AGD, narzędziach i pojazdach.
Recykling baterii litowo-jonowych pochodzących z elektroniki | Stena Recycling

Recykling baterii litowo-jonowych pochodzących z elektroniki

Dowiedz się jak niewielkie baterie z wszelkiego rodzaju zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych są poddawane recyklingowi w Stena Nordic Recycling Center. W procesie sortowania baterie są oddzielane, aby mogły stać się surowcem do produkcji nowych produktów.
Cyrkularne rozwiązania dla baterii litowo-jonowych z pojazdów elektrycznych

Cyrkularne rozwiązania dla baterii litowo-jonowych z pojazdów elektrycznych

Stena Recycling przetwarza baterie z samochodów elektrycznych. Dowiedz się w jaki sposób baterie są badane, rozładowywane i ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi.
Regulacje UE w zakresie baterii przyniosą ze sobą nowe partnerstwa cyrkularne

REGULACJE UE DOTYCZĄCE BATERII STAWIAJĄ NOWE WYZWANIA DLA PRZEMYSŁU

UE pracuje nad surowszymi regulacjami dotyczącymi baterii, które mają wejść w życie w latach 2022-2023. Przepisy te będą wymagać nowych partnerstw między producentami baterii a firmami zajmującymi się recyklingiem.
New battery recycling facility close to customers

Nowy zakład recyklingu baterii blisko klientów

Elektryfikacja postępuje. Szybko. Stena Recycling buduje nowy zakład recyklingu akumulatorów i podejmuje istotne partnerstwa z ekspertami w zakresie przetwarzania czarnej masy.
Łańcuch wartości baterii

ZARZĄDZANIE BATERIAMI W CAŁYM CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Wykorzystane akumulatory litowo-jonowe mogą być doskonałym źródłem surowców do produkcji nowych baterii. Ważne jest jednak, aby właściwie zarządzać nimi przez cały okres ich użytkowania. Od projektowania po recykling materiałów.
Answers from the experts - The future of battery recycling | Stena Recycling

Odpowiedzi naszych ekspertów - THE FUTURE OF BATTERY RECYCLING

W trakcie webinaru The Future of Battery Recycling padło wiele interesujących pytań - w artykule zebraliśmy wszystkie z nich wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi udzielili eksperci, którzy wzięli udział w wydarzeniu oraz dział R&D Stena Recycling.
Udostępnij artykuł