Zmiany prawne i regulacje w sprawie baterii
Aktualności & Publikacje

Regulacje UE dotyczące baterii stawiają nowe wyzwania dla przemysłu

Marcus Martinsson ekspert Stena Recycling

"Przepisy napędzają nowe, cyrkularne partnerstwa pomiędzy producentami a firmami zajmującymi się recyklingiem. Jest to ważna i ekscytująca podróż, którą mamy przed sobą wraz z naszymi klientami. Nasze bieżące inicjatywy tworzą wartość dla planety i klienta zgodnie z nowymi przepisami i zmianami zachodzącymi na rynku baterii"

Marcus Martinsson

FRAGMENT WNIOSKU LEGISLACYJNEGO UE:

Otwarta informacja i identyfikowalność 

 • Producenci powinni zapewnić dostęp do informacji w systemach kontroli baterii dla akumulatorów powyżej > 2 kWh (akumulatory samochodowe). Ma to na celu ułatwienie decyzji odnośnie traktowania baterii i łatwość określenia czy nadają się one do ponownego użycia, czy też powinny zostać poddane recyklingowi.

 • W przypadku tego samego typu akumulatorów samochodowych i przemysłowych należy wskazać rodzaj zawartych materiałów, ilość i pochodzenie każdego z nich.  

 • UE chce, aby od 2027 roku, na bateriach znajdowały się informacje o producencie, typie baterii, dacie produkcji, zawartości substancji niebezpiecznych oraz inne informacje ułatwiające recykling lub ponowne użycie. 

 • Do akumulatorów regenerowanych lub ponownie używanych należy dołączyć dokumentację dotyczącą ich stanu, zaświadczenie o zmianie właściciela oraz dokumentację techniczną. 

 • Gdy baterie zostały w pełni wykorzystane w pierwszym produkcie, producenci powinni dostarczyć informacje o bateriach, które pozwolą zminimalizowaćć ilość odpadów i pozwolą na ponowne wykorzystanie lub recykling materiałów. Powinni również przekazać informacje, w jaki sposób akumulatory samochodowe mogą być bezpiecznie demontowane, transportowane i poddawane recyklingowi. Ponadto będą zobowiązani do ujawnienia wpływu zawartości baterii na środowisko i zdrowie.

 • UE chce wprowadzić tak zwany etroniczny paszport dla baterii przemysłowych i samochodowych o pojemności powyżej 2 kWh, który będzie zawierał wszystkie dostępne informacje o każdej baterii. W przypadku zmiany stanu baterii (np. z powodu naprawy lub ponownego użycia) będzie trzeba zaktualizować informacje.

Wzrost recyklingu i ponownego użycia

 • Aktualnie obowiązujący wymóg recyklingu wynosi 50% wagi baterii. Od 2025 roku rozporządzenie przewiduje 65% recyklingu baterii litowo-jonowych i 70% od 2030 roku. Nie tylko wskaźnik recyklingu wzrasta dla wszystkich rodzajów baterii. Na poziomie materiałowym wprowadzono specjalne wymagania dotyczące recyklingu litu, kobaltu, miedzi, niklu i ołowiu. Na przykład wskaźnik recyklingu litu wzrośnie z 35 do 70% w latach 2026-2030. Już od 2026 r. UE chce ustalić 90% współczynnik recyklingu kobaltu, miedzi, niklu i ołowiu.

 • Podmioty zajmujące się recyklingiem będą musiały co roku składać sprawozdania na temat ilości baterii, które zostały poddane recyklingowi, a także wskaźników recyklingu różnych odzyskanych z akumulatorów materiałów. Istnieje również wymóg mierzenia efektywności procesów recyklingu.

 • Producenci będą musieli zapewnić wzrost zbiórki baterii przenośnych z 45% (2026) do 70% (2030).

 • Eksport zużytych baterii poza UE będzie dozwolony tylko pod warunkiem zapewnienia, że zarządzanie bateriami odbiorcy spełnia przynajmniej wymagania rozporządzenia. 

Wzrost wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu

 • Już w 2027 r. przedstawiciele UE chcą uzyskać przejrzyste informacje o tym, ile kobaltu, litu, niklu i ołowiu pochodzącego z recyklingu jest używanych w nowych akumulatorach samochodowych. W przypadku kobaltu i litu wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu powinno wzrosnąć ponad dwukrotnie w latach 2030-2035.

Dowiedz się więcej

Future of battery recycling

Poznaj przyszłość recyklingu baterii

Coraz więcej produktów wokół nas jest elektryzowanych. Baterie napędzają naszą codzienność – znajdują zastosowanie w smartfonach, sprzęcie AGD, narzędziach i pojazdach.
Recykling baterii litowo-jonowych pochodzących z elektroniki | Stena Recycling

Recykling baterii litowo-jonowych pochodzących z elektroniki

Dowiedz się jak niewielkie baterie z wszelkiego rodzaju zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych są poddawane recyklingowi w Stena Nordic Recycling Center. W procesie sortowania baterie są oddzielane, aby mogły stać się surowcem do produkcji nowych produktów.
Cyrkularne rozwiązania dla baterii litowo-jonowych z pojazdów elektrycznych

Cyrkularne rozwiązania dla baterii litowo-jonowych z pojazdów elektrycznych

Stena Recycling przetwarza baterie z samochodów elektrycznych. Dowiedz się w jaki sposób baterie są badane, rozładowywane i ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi.
Regulacje UE w zakresie baterii przyniosą ze sobą nowe partnerstwa cyrkularne

REGULACJE UE DOTYCZĄCE BATERII STAWIAJĄ NOWE WYZWANIA DLA PRZEMYSŁU

UE pracuje nad surowszymi regulacjami dotyczącymi baterii, które mają wejść w życie w latach 2022-2023. Przepisy te będą wymagać nowych partnerstw między producentami baterii a firmami zajmującymi się recyklingiem.
New battery recycling facility close to customers

Nowy zakład recyklingu baterii blisko klientów

Elektryfikacja postępuje. Szybko. Stena Recycling buduje nowy zakład recyklingu akumulatorów i podejmuje istotne partnerstwa z ekspertami w zakresie przetwarzania czarnej masy.
Łańcuch wartości baterii

ZARZĄDZANIE BATERIAMI W CAŁYM CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Wykorzystane akumulatory litowo-jonowe mogą być doskonałym źródłem surowców do produkcji nowych baterii. Ważne jest jednak, aby właściwie zarządzać nimi przez cały okres ich użytkowania. Od projektowania po recykling materiałów.
Answers from the experts - The future of battery recycling | Stena Recycling

Odpowiedzi naszych ekspertów - THE FUTURE OF BATTERY RECYCLING

W trakcie webinaru The Future of Battery Recycling padło wiele interesujących pytań - w artykule zebraliśmy wszystkie z nich wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi udzielili eksperci, którzy wzięli udział w wydarzeniu oraz dział R&D Stena Recycling.
Udostępnij artykuł