Nasze usługi

Odpady niebezpieczne – bezpieczna utylizacja i recykling

Trzy powody, dla których warto wybrać nas do utylizacji odpadów niebezpiecznych

1. Elastyczne rozwiązania

Uszlachetniamy odpady we własnych zakładach i dostarczamy je do przetwarzania końcowego lub odbiorcy. Oferujemy elastyczne rozwiązania z szeroką siecią globalnych partnerów.

2. Sprawozdawczość

Pomożemy Ci zaraportować sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Dostarczymy odpowiednią dokumentację i zapewnimy, że wszelkie procesy są zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami.

3. Więcej informacji

Staramy się pomóc Ci w przejściu na wyższe szczeble w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zapewniając, że więcej odpadów niebezpiecznych można przetworzyć na wartościowe zasoby. Podejmijmy wyzwanie!

Odpowiedzialna utylizacja odpadów niebezpiecznych dla firm

Nasza wiedza, doświadczenie i niezbędne pozwolenia, to gwarancja wydajnego i bezpiecznego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.  W Stena Recycling zajmujemy się nimi kompleksowo: od inwentaryzacji i klasyfikacji, poprzez dobór i szeroką ofertę certyfikowanych pojemników i opakowań, odpowiednie oznaczenie transportu i przygotowanie dokumentacji ADR, aż po bezpieczny transport, utylizację i pełną kontrolę nad łańcuchem postępowania z odpadami. Przeprowadzamy również szczegółowe weryfikacje instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, dokładnie sprawdzając pozwolenia, dokumentacje i audyty. Wspólnie tworzymy rozwiązanie, które łączy efektywność z dbałością o środowisko. Skupiamy się na sposobach zagospodarowania frakcji wyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami.  

Wycena zagospodarowania odpadów niebezpiecznych jest przygotowywany indywidualnie, zgodnie z potrzebami klienta oraz na podstawie ilości, częstotliwości odbiorów a także właściwości fizyko-chemicznych odpadu.

Napisz do nas i uzyskaj ofertę: skontaktuj się z nami 

Odbiór odpadów niebezpiecznych  

Zaostrzone przepisy dotyczące postępowania z odpadami niebezpiecznymi, znakowania i transportu stawiają przedsiębiorstwom coraz wyższe wymagania. Właśnie dlatego warto wybrać firmę, która oferuje niezawodny i bezpieczny transport odpadów niebezpiecznych. W Stena Recycling transport odpadów niebezpiecznych obsługujemy całościowo: odpowiednio dobieramy opakowania do właściwości fizyko-chemicznych oraz oznaczamy kontenery, aby zapobiec zagrożeniom i zapewnić bezpieczny i zgodny z prawem transport, zapewniamy dokumentację ADR zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz oferujemy wysokie standardy bezpieczeństwa i odpowiednie ubezpieczenie. Jednym z kluczowych elementów współpracy w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych jest analiza ekspertów Stena Recycling, na podstawie której opracowujemy odpowiedni plan działania.  

Wiązka świetlówek przeznaczonych do recyklingu jako odpady niebezpieczne.

Jak odpady niebezpieczne mogą stać się nowym zasobem?


1. Profesjonalna analiza

Nasi eksperci analizują odpady niebezpieczne, aby zaplanować odpowiednie działania.

2. Odpowiednie pojemniki

Oferujemy szczelne, dostosowane do potrzeb pojemniki na odpady niebezpieczne oraz szkolenia dla pracowników.

3. Bezpieczny transport

Odpowiednio oznaczamy kontenery, aby zapobiec zagrożeniom i zapewnić bezpieczny i zgodny z prawem transport.

4. Wydajne procesy

Nasze procesy gwarantują, że jak najwięcej odpadów zostanie ponownie wykorzystanych lub poddanych recyklingowi.

5. Nowe użycie

Twoje odpady niebezpieczne stają się zasobem do wytwarzania nowych produktów. Na przykład zużyty olej, glikol i rozpuszczalniki.

Powiązane usługi

Niebieskie beczki na odpady niebezpieczne

Pojemniki na odpady niebezpieczne

Oferujemy szeroką gamę odpowiednich pojemników do bezpiecznego zbierania i transportu wszelkiego rodzaju odpadów niebezpiecznych.

Ekspert Stena Recycling ubrany w kask i odblaskową kamizelkę roboczą sprawdza  oznaczenia na beczce z odpadami niebezpiecznymi

Sortowanie i klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Nasi specjaliści odwiedzą Twoją firmę, aby wesprzeć Cię w identyfikacji i klasyfikacji odpadów niebezpiecznych, a także wskazać możliwości sortowania, pakowania i transportu tego rodzaju odpadów. 

Dwóch ekspertów Stena Recycling ubranych w kaski i okulary ochronne omawia kwestie odpadów niebezpiecznych

Bezpieczne zarządzanie odpadami niebezpiecznymi

Nasi eksperci doradzą w jaki sposób zarządzać odpadami niebezpiecznymi w Twojej firmie, by wszelkie procesy były zgodne z przepisami prawa odpadowego i ochrony środowiska.

Ciemnowłosa ekspertka ds. recyklingu podczas prowadzenia szkolenia

Szkolenia środowiskowe

Oferujemy kompleksowe szkolenia środowiskowe dla pracowników Twojej firmy.

Dwóch ekspertów ds. recyklingu ubranych w kaski ochronne i odblaskowe ubrania robocze wchodzi do magazynu zawierającego materiały przeznaczone do recyklingu.

Outsourcing gospodarowania odpadami

Możemy przejąć całość lub część zadań związanych z zarządzaniem odpadami w Państwa firmie, aby mogli się Państwo skoncentrować na podstawowej działalności.

Ekspertka ds. recyklingu podczas spotkania

Raportowanie i ewidencja odpadów

Oferujemy usługi związane z raportowaniem i ewidencją odpadów, wspierając Twoją firmę w dopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska i wszelkich innych regulacji środowiskowych.

Zbliżenie na klienta Stena Recycling pracującego z telefonem komórkowym.

Optymalizacja zarządzania odpadami niebezpiecznymi

Analiza rodzajów i ilości odpadów to dobry punkt wyjścia do stworzenia koncepcji cyrkularnej produkcji i procesów wykorzystujących materiały w obiegu zamkniętym.

A male employee works in an office environment.

Portal dla klientów Stena Recycling

Nasz Portal dla klientów zapewnia dane i statystyki potrzebne do uzyskania pełnego obrazu procesu zarządzania odpadami.

Trendy dotyczące odpadów niebezpiecznych

  • Coraz więcej zarejestrowanych substancji chemicznych klasyfikuje się jako odpady niebezpieczne. Podlegają one wówczas rygorystycznym regulacjom.
  • Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez firmy, gospodarstwa domowe i służbę zdrowia wzrośnie o 40%.
  • Zmieniające się przepisy nakładają coraz wyższe wymagania na przedsiębiorstwa. Przykładem może być ustawa o obowiązku sprawozdawczości opartej na dyrektywie UE. Dyrektywa dotyczy każdego, kto produkuje, transportuje, zbiera, pośredniczy lub prowadzi handel odpadami niebezpiecznymi.
  • Dobrze osadzone w hierarchii sposóbów postępowania z odpadami procesy zagospodarowania stają się coraz ważniejsze dla firm.

Czy wiesz, że...?

Stena Recycling przetwarza rocznie ponad 500 000 ton odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne mogą zawierać substancje stałe, ciekłe lub gazowe.

Przykłady odpadów klasyfikowanych jako odpady niebezpieczne: telefony komórkowe, żarówki, świetlówki, urządzenia chłodzące, baterie itp.

Przykłady odpadów klasyfikowanych jako odpady niebezpieczne: środki czyszczące, rozpuszczalniki, zużyty olej, smary, farby, klej itp.

Zanieczyszczoną wodę można oczyścić i ponownie uwolnić do morza – dzięki metodom oczyszczania.

Zużyty olej i inne oleiste odpady można przetworzyć na olej smarujący i paliwa.

Udostępnij artykuł