Nasze usługi

Ewidencja i sprawozdania w BDO

Obsługa BDO obejmuje:

Stal przetwarzana w Stena Recyling.

Rejestracja BDO

Obowiązek uzyskania indywidualnego numeru rejestrowego w BDO obejmuje praktycznie wszystkie podmioty gospodarujące odpadami, w tym również przedsiębiorców zagranicznych. Aby zaoszczędzić czas i uniknąć błędów przy uzyskiwaniu rejestru, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia.  

Usługa obejmuje m.in.: 

 • Uzyskanie wpisu w rejestrze BDO: analiza zakresu działalności i stosownej dokumentacji, przygotowanie i złożenie wniosku,  

 • Aktualizowanie wpisu w rejestrze BDO.  

Złom stalowy ze Stena Recycling.

Prowadzenie ewidencji w systemie BDO

Wszystkie zadania związane z prowadzeniem ewidencji w systemie BDO wymagają czasu i regularności, dlatego opracowaliśmy propozycję wsparcia dla naszych Klientów. Zakres usługi dopasowywany jest do potrzeb Państwa firmy. 

Usługa obejmuje m.in.: 

 • sporządzanie formularzy rejestrowych,

 • Sporządzanie formularzy aktualizacyjnyc,

 • prowadzenie Kart Ewidencji Odpadów.

Stal pochodząca z recyklingu.

KPO w BDO

Usługa KPO w BDO polega na przejęciu obowiązku sporządzania kart przekazania odpadu (KPO) w systemie BDO. Usługa realizowana wyłącznie dla transakcji przyjmowania odpadów przez Stena Recycling i obejmuje: 

 • Realizację zleceń transportowych, sporządzanie KPO na czas transportu odpadu,  

 • Przyjęcie odpadu i zmiana statusu KPO, 

 • Bieżące uzyskiwanie KPO. 

 

Surowce wtórne przetwarzane w Stena Recycling.

KEO W BDO

Usługa prowadzenia ewidencji w BDO polega na przejęciu obowiązku bieżącego prowadzenia kart ewidencji odpadów (KEO) w systemie BDO. Usługa realizowana jest po nadaniu odpowiednich uprawnień przez administratora konta w BDO.   

Usługa obejmuje m.in.: 

 • Uporządkowanie danych, 

 • Utworzenie brakujących KEO, 

 • Bieżące zaciąganie KPO do KEO i tworzenie wpisów dotyczących wytwarzania odpadu. 

Przetwarzane aluminium.

Sporządzanie sprawozdań w systemie BDO

Przedsiębiorcy, którzy generują lub przetwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję mają obowiązek składania rocznego sprawozdania – przygotowanie go we własnym zakresie jest czasochłonne, a brak doświadczenia generuje szereg błędów formalnych. Dlatego zaufać ekspertom i skorzystać z ich doświadczenia.  

Usługa obejmuje: 

 • Weryfikację sporządzonych Kart Ewidencji Odpadów (KEO), weryfikację prowadzonej ewidencji produktów i opakowań, 

 •  Przygotowanie stosownej dokumentacji potrzebnej do sporządzenia wniosku,  

 • Terminowe złożenie Sprawozdania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.