Nasze usługi

Granulacja folii LDPE


Jak wygląda proces przetwarzania folii ldpe?


1. Sortowanie

Dostarczony do instalacji materiał w postaci belek jest sprawdzany przez naszych pracowników, aby pozbyć się drutów, które zabezpieczały bele w trakcie transportu oraz zanieczyszczeń w postaci wtrąceń folii kolor, stretch.

2. Rozdrabnianie

Poprzez podajnik transmisyjny folia LDPE jest dostarczana do rozdrabniaczy, które strzępią ją na drobne płatki. Rozdrabnianie folii ma na celu umożliwienie dokładnego jej umycia oraz przygotowania do procesu wytłaczania.

3. Mycie i suszenie

Na tym etapie folia jest myta w celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń takich jak piasek czy kurz, a następnie suszona w sposób mechaniczny.

4. Wytłaczanie

Dostarczona do wytłaczarki, odpowiednio przygotowana i czysta folia poddawana jest procesowi termicznego formowania strugi. Dla jakości produktu finalnego ważne jest, aby struga ta pozbawiona była jakichkolwiek wtrąceń, wilgoci i pęcherzyków powietrza.

5. Granulacja

Struga LDPE podawana jest na granulator. Maszyna ta formuje tzw. granulki (kapsułki) z folii opakowaniowej odpowiedniej czystości, gęstości i rozciągliwości.

6. Badanie jakości

Otrzymany materiał analizowany jest pod kątem jakości i parametrów przez naszych ekspertów. Weryfikowane są między innymi elastyczność przy rozciąganiu czy naprężenie zrywające.

7. Produkt z odpadu

Produktem końcowym tego procesu jest skondensowany surowiec PE (granulat), uformowany w postać granulek, które pozwalają w bardzo łatwy sposób dozować surowiec do produkcji nowych wyrobów na przykład foliowych worków. Postać granulek umożliwia utrzymanie stałego składu fizykochemicznego i co najważniejsze pozwala na ponowny recykling produktów wykonanych z tego rodzaju surowca wtórnego.

Re:work your ldpe - wspólnie zamknijmy obieg folii

W Stena Recycling wierzymy, że nic nie powinno się zmarnować, a w codziennej współpracy z klientami oferujemy kompleksowe rozwiązania i usługi w zakresie zarządzania odpadami, które odgrywają kluczową rolę w przejściu na gospodarkę cyrkularną. Dbamy o efektywne i opłacalne wykorzystanie zasobów, tworząc wartość dla naszych klientów, środowiska i naszej planety. Rozumiemy wartość i potencjał odpadów, widząc w nich surowce przyszłości.  

Folia LDPE (Low-Density Polyethylene) odgrywa kluczową rolę w wielu branżach, takich jak produkcja, e-commerce czy logistyka. Jednakże, często kończy cykl życia jako odpad, generując istotne wyzwania dla środowiska i firm. W odpowiedzi na to wprowadziliśmy rozwiązanie o nazwie "Re:work your LDPE". Usługa, dzięki naszej ekspertyzie i zastosowaniu nowoczesnej technologii, pozwala na efektywne zamknięcie obiegu folii poużytkowej. W ten sposób odpad odebrany z Państwa firmy wróci do niej w postaci worków foliowych na odpady!   

Dowiedz się więcej o usłudze re:work your ldpe

W ramach usługi Stena Recycling zapewnia kompleksową obsługę frakcji LDPE – odbiór i transport materiału, produkcję wysokiej jakości regranulatu, a następnie przekazanie go producentowi worków. Cyrkularne worki, wyprodukowane w 100% z regranulatu, dostarczamy do Państwa firmy. Są one pełnowartościowym produktem, dlatego warto wykorzystać je do zapakowania odpadów foliowych. W taki sposób zostaną one ponownie przetworzone w regranulat! 

Re:work your ldpe to więcej niż worki 

Dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów, dlatego nasze usługi i ofertę dopasowujemy do potrzeb naszych klientów. Jeśli szukają Państwo alternatywnych rozwiązań zamykających obieg folii czy wprowadzenia surowców wtórnych w produkcji, to zapraszamy do kontaktu. Wspólnie przeanalizujemy możliwości zgodne z ideą GOZ i dobierzemy najkorzystniejsze, cyrkularne rozwiązanie dla Państwa odpadów. 

Skontaktuj się z nami 

Certyfikowany dostawca najwyższej jakości regranulatu

Wykorzystanie regranulatu pochodzącego z recyklingu folii opakowaniowej do wytwarzania nowych produktów jest doskonałym sposobem, aby Państwa firma stała się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym.

Posiadamy certyfikat RecyClass, który stanowi potwierdzenie produkcji recyklatu zgodnej z najwyższymi europejskimi standardami procesu recyklingu tworzyw sztucznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Oferujemy pełną przejrzystość procesów, stabilne dostawy i stałą, wysoką jakość regranulatu LDPE, powstającego w procesie recyklingu odpadu transparentnej folii poużytkowej. Wysoka jakość naszego materiału jest gwarancją możliwości wykorzystania go w wielu Państwa produktach.

Nasz granulat produkowany jest w kontrolowanym procesie, który obejmuje regularny monitoring cech fizycznych za pomocą metod badań zgodnych z ISO- 1133 oraz ISO 527-3. Specyfikacja techniczna regranulatu dostępna jest pod linkiem.

Dzięki naszemu doświadczeniu w zarządzaniu odpadami, recyklingu i budowaniu cyrkularnych partnerstw możemy pomóc Państwu w projektowaniu zrównoważonych produktów.

Wyspecjalizowana linia do recyklingu LDPE w oddziale Stena Recycling we Wschowie.

SPECJALISTYCZNA LINIA DO PRZETWARZANIA FOLII

Regranulat powstaje na nowoczesnej, wykonanej na specjalne zlecenie instalacji LDPE. Nasza linia do recyklingu folii opakowaniowej składa się z ciągu maszyn, które kompleksowo oczyszczają, rozdrabniają, a następnie wytłaczają i formują granulat. Wszystko odbywa się w jednym procesie. W instalacji w Stena Recycling we Wschowie przetwarzamy folię z całego kraju - rocznie możemy poddać recyklingowi około 15 tysięcy ton folii LDPE. 

Regranulat LDPE w kolorze słomkowym

Produkcja dostosowana do oczekiwań klienta

Zaawansowanie technologiczne linii do  recyklingu LDPE w Stena Recycling we Wschowie, pozwala na dopasowanie parametrów regranulatu do Państwa potrzeb oraz zagwarantowanie ich dla całej partii materiału. Dzięki silosowi homogenizującemu, nasz regranulat jest stabliny
i powtarzalny. 

Regranulat słomka

Korzyści z recyklingu folii LDPE

Dzięki naszej usłudze recyklingu folii LDPE mogą Państwo zadbać o zamknięty obieg folii opakowaniowej, poprzez jej odzyskanie, recykling i przetworzenie w nowy produkt. Współpracując w tym zakresie realnie wspólnie pomagamy środowisku i działamy na rzecz zrównoważonej przyszłości. Mniejsze wykorzystanie surowców nieodnawialnych – w tym przypadku ropy, z której utworzona jest folia – przyczynia się do ratowania otaczającego nas świata.

Produkcja regranulatu w zamkniętym obiegu wody

Zamknięty obieg wody

Zastosowana w procesie woda do procesów mycia oraz flotacji, poddawana jest czyszczeniu i powraca w obiegu zamkniętym do ponownego użycia w naszych procesach technologicznych,.

HISTORIA “EKO LOGICZNYCH DONICZEK”

Castorama, Deko Eko oraz Stena Recycling wspólnie zamykają obieg odpadów opakowaniowych. Folia LDPE została wykorzystana w produkcji doniczek, które trafiają w ręce konsumentów.

Udostępnij artykuł