Hva vi tilbyr

Farlig avfall – sikker håndtering

Tilknyttede tjenester

Two blue steel barrels containing hazardous waste for recycling

Emballasje for farlig avfall

Vi tilbyr et bredt utvalg spesialbygde containere og annen emballasje for sikker og effektiv innsamling og transport av alle typer farlig avfall.

A Stena Recycling expert dressed in hardhat and reflective work jacket checking the safety label on a blue steel barrel containing hazardous waste for recycling.

Sortering og klassifisering av farlig avfall

Våre spesialister kan besøke virksomheten din for å identifisere, sortere, klassifisere, pakke, merke og transportere farlig avfall for gjenvinning.

Two Stena Recycling experts dressed in hardhats and safety glasses, discussing safety advice.

Sikkerhetsrådgivning for farlig avfall

Våre sikkerhetsrådgivere hjelper deg med å sikre at håndteringen av farlig avfall oppfyller alle juridiske krav.

A dark-haired female recycling expert holding a whiteboard marker while educating a class

Miljøopplæring

Vi tilbyr komplette miljøopplæringskurs for de ansatte på alle nivåer, fra grunnleggende og generelle til spesifikke og praktiske.

Two recycling experts dressed in hardhats and reflective work clothes entering a warehouse containing heaps of recycled material.

Konkurranseutsetting av avfallshåndtering

Vi kan håndtere hele – eller deler av – avfallshåndteringen, noe som gjør at du kan fokusere mer på kjernevirksomheten.

A blonde female recycling expert looking into the camera, smiling.

Rapportering av farlig avfall til myndighetene

Vi hjelper deg med å skrive rapportene for å sikre at de utføres i samsvar med gjeldende lover og krav.

A close-up of a Stena Recycling customer working on their mobile phone.

Optimalisering av gjenvinning og håndtering av farlig avfall

Optimalisering av avfallsstrømmen er et godt utgangspunkt for din reise mot sirkulær produksjon og sirkulære prosesser.

A male employee works in an office environment.

Stenas kundeportal

Vår kundeportal gir deg dataene og statistikken du trenger for en komplett oversikt over avfallshåndteringen.

Truck henter farlig avfall

Hvordan farlig avfall kan bli til nytt, gjenvunnet materiale


1. Ekspertanalyse

Våre eksperter analyserer det farlige avfallet ditt for å få oversikten og planlegger de riktige tiltakene for deg.

2. Riktig emballasje

Vi foreslår egnet og riktig emballasje for farlig avfall og opplæring for dine ansatte.

3. Sikker transport

Vi merker containerne riktig for å forhindre risiko og sikre en trygg og lovlig transport.

4. Effektive prosesser

Våre prosesser sikrer at så mye som mulig av avfallet blir gjenbrukt eller gjenvunnet.

5. Gjenbruk

Farlig avfall blir en ressurs for produksjon av nye produkter. For eksempel spillolje, glykol og løsemidler.

Visste du at ...

Stena Recycling håndterer over 500 000 tonn farlig avfall hvert år.

Farlig avfall kan bestå av faste stoffer, flytende stoffer eller gass.

Eksempler på produkter som er klassifisert som farlig avfall: mobiltelefoner, lyspærer, lysrør, kjølemøbler, batterier og mer.

Eksempler på avfallsmaterialer klassifisert som farlig avfall: rengjøringsmidler, løsemidler, spillolje, smøreolje, maling, lim med videre.

Forurenset vann kan renses og slippes ut i havet igjen – vi har behandlingsmetoder.

Spillolje og annet oljeholdig avfall kan gjenvinnes til smøreolje og drivstoffprodukter.

Del artikkel