Rustet metall som er klart til å gjenvinnes av Stena Recycling.
Hva vi tilbyr

Gjenvinning og gjenbruk av materialer

Stena Recycling kan hjelpe din virksomhet med å gjenvinne og gjenbruke en lang rekke materialer på industrielt nivå. Takket være våre avanserte prosesser og ekspertise, kan vi håndtere alt fra skrapmetaller, elektrisk- og elektronisk avfall, plast og papir til batterier, olje og trevirke. Alle materialer behandles til nye råvarer av høy kvalitet ved våre sertifiserte gjenvinningsanlegg, og selges deretter til stål- og metallverk, støperier og papirfabrikker over hele verden. De resirkulerte råvarene brukes deretter i produksjonen av nye produkter.