Hva vi tilbyr

Eksperter innen riving og fjerning av byggavfall

Hvorfor velge Stena Recycling?

Du kan trygt overlate all avfallshåndteringen til oss – inkludert sirkularitetsspørsmål, juridisk ansvar og behandling – og fokusere på prosjektet ditt.

1. Du får en partner med en sirkulær forretningstankegang

Vi bryr oss om ressursene dine, og vi bryr oss også om virksomheten din. Vi ser på avfallet ditt som en verdifull ressurs. Med våre avanserte metoder kan vi gjenbruke og gjenvinne det for å skape størst mulig verdi for virksomheten din.

2. Vi håndterer alle avfallsfraksjoner

Vi sørger for at alt rivings- og byggavfall – inkludert farlig avfallsfraksjoner – håndteres effektivt og i samsvar med alle forskrifter.

3. Vi løser miljøsaneringen

Om nødvendig utfører vi miljøsanering på steder der vi identifiserer farlig avfall. Vi tar oss også av asbest, PCB og lignende byggematerialer.

Tjenester for håndtering av bygg- og rivningsavfall

Stena Recycling tilbyr en rekke tjenester for håndtering av avfall – fra håndtering av avfall på anlegget til innkjøp. Vi kan til og med ta oss av hele prosjektet ditt fra start til slutt.

Large blue steel container with Stena Recycling logotype, placed in a factory yard

Nivå 1: Avfallshåndtering på stedet

Vi tilbyr en løsning på stedet for effektiv innsamling, sortering og lagring av alle fraksjoner av rivings- og byggavfall. Vi sørger også for å gjenbruke eller gjenvinne alle materialer på best mulig måte for virksomheten og miljøet.

Cropped close-up image of a laptop on an office desk with the user’s forearm sleeves visible behind it

Nivå 2: Innkjøpsansvarlig

Vi tar ansvaret for å administrere rivingsprosjektet ditt for å sikre at du får den beste kontrakten med optimal materialflyt i samsvar med alle relevante forskrifter.

Female recycling expert looking into the camera, dressed in a reflective work jacket and hardhat

Nivå 3: Hovedentreprenør

Vi utfører hele rivingsplanleggingen, implementeringen og avfallshåndteringen for prosjektet ditt, fra forberedelse til ferdigstillelse.

Del artikkel