Et flyfoto av den svenske vestkysten med en vei ved siden av en skog.
Om oss

Veien videre

Vårt mål innen gjenvinning og bærekraft

I tillegg til å fortsette å utvikle og innovere innen gjenvinning, er målet vårt å bli en pålitelig, sirkulær partner for de som deler våre verdier. For å nå dette målet, jobber vi innenfor tre fokusområder:

Et lite telt på den svenske vestkysten lyser opp når mørket faller på.

1. Jobber for 100 % sirkularitet

Samarbeid med kunder og interessenter for å muliggjøre verdensledende sirkulære løsninger, fokusere på å holde ressurser og materialer i systemet så lenge som mulig – redusere, gjenbruke og gjenvinne.
Et innendørs bilde fra Stena Nordic Recycling Center – et av de mest avanserte gjenvinningsanleggene i Europa.

2. Lag gjenvunnede råvarer av høy kvalitet

Vi utvikler og investerer i ny gjenvinningsteknologi for kontinuerlig å forbedre gjenvinningsgraden for komplekse fraksjoner og skape kvalitetssikrede råvarer.
En kvinnelig ansatt i Stena Recycling smiler på et kontor med laptopen i forgrunnen.

3. Bli bransjeledende innen kundeinteraksjon

Vi arbeider for å øke kundeverdien ved å ta en bransjeledende posisjon innen digitalisering og konseptuelle løsninger.

Jobber for 100 % sirkularitet

For å oppnå 100 % gjenvinning må vi alle tenke smart fra starten av. Dette betyr å vurdere gjenvinning så tidlig som mulig i prosessen – i valg av råvarer, ved design av produktene og under den pågående håndteringen av materialflyten.

Tidligere opererte vi i bakgrunnen – vi samlet effektivt inn avfallet til kundene våre før vi transporterte det trygt til gjenvinning. I dag samarbeider vi tett med kundene fra en lang rekke bransjer. Gjennom betydelige investeringer og ved å bruke vår erfaring og ekspertise kan vi bidra til en mer bærekraftig virksomhet og skape større verdi – både økonomisk og miljømessig.

Fra resirkulerte råmaterialer til sirkulær design, sortering og opplæring

Vi tilbyr flere resirkulerte råmaterialer av høy kvalitet i større volumer, som kan brukes til å erstatte jomfruelig materiale i produksjonen og gi lavere klimapåvirkning. Vi tilbyr også sirkulære tjenester innen produktdesign, effektiv sortering av avfall, ekspertopplæring med mer. Vi kan til og med hjelpe deg med å sette deg mål og inspirere medarbeiderne – alt du trenger for å sikre at reisen mot full sirkularitet får en god start.

Sirkulær rådgivning og løsninger

Våre eksperter på sirkulær rådgivning og sirkulære løsninger kan hjelpe bedriften din med å utvikle produkter laget av resirkulerte materialer og å sikre at de kan repareres, gjenbrukes og resirkuleres i fremtiden. De kan også bidra til å optimalisere materialflyten for å forbedre effektiviteten, forhindre avbrudd og redusere avfall, risiko og kostnader.

Finn ut mer om de sirkulære løsningene våre og hvordan vi kan optimalisere materialflyten din her

En Electrolux-støvsuger laget i samarbeid med Stena Recycling og laget av 100 % gjenvunnede og gjenbrukte materialer.

Lag resirkulerte råvarer av høy kvalitet

Gjennom årenes løp har vi lykkes med å utvikle avanserte gjenvinningsprosesser for å produsere resirkulerte råvarer av høy kvalitet til et globalt marked. Og etter hvert som investeringen vår i nye resirkuleringsprosesser øker, øker også evnen vår til å produsere gjenvunnede råvarer av høyere kvalitet i stadig større volum. En av de største investeringene våre er flaggskipet vårt – Stena Nordic Recycling Center. Her resirkulerer vi de mest komplekse produktene og materialene, som elektronikk, biler, batterier, kabler og plast fra hele verden.

Siden 2016 har gjenvinningsgraden vår økt med 30 %, takket være investeringen i avansert resirkuleringsteknologi ved Stena Nordic Recycling Center. Dette har ført til at mer verdifullt materiale har beveget seg oppover i avfallshierarkiet og mindre går tapt i energigjenvinning eller ender opp på deponier. Vi har også investert tungt i avanserte gjenvinningsprosesser ved anleggene våre i Danmark, Polen og Italia, noe som gjør det mulig for oss å resirkulere mer komplekse kasserte produkter.

Vi har dessuten gjort store fremskritt innen resirkulering av batterier takket være det banebrytende nye gjenvinningsanlegget for batterier, som også ligger i Halmstad. Her vil det være mulig å resirkulere 98 % av litium-ionbatteriene som brukes i elbiler. Batterier fra smartenheter, elektroverktøy, husholdningsapparater og andre elektroniske produkter kan også behandles.

Målet er å skape råvarer av høy kvalitet fra brukte batterier, som deretter kan føres tilbake i kretsløpet. Denne prosessen vil produsere resirkulert plast og aluminium, men også, viktigst av alt, «black mass» av høy kvalitet – utvunnede kritiske råvarer som litium, kobolt og nikkel.

Gjennom investeringer som Stena Nordic Recycling Center og vårt nye gjenvinningsanlegg for batterier, kan vi løse dine utfordringer innen bærekraft.

Se hvordan vi resirkulerer ulike produkter og materialer her

Et flyfoto av en gravemaskin som arbeider på et gjenvinningsanlegg

Visste du at ...

100 millioner tonn nye materialer brukes globalt hvert år. (1)

12 % av materialbruken i EU er basert på gjenvunnede materialer. (2)

Bli bransjeledende innen kundeinteraksjon

I tiden fremover ønsker vi å gjøre det enklere og mer givende for kundene å samhandle og samarbeide med oss. Digitalisering er nøkkelen til dette. Når du samarbeider med Stena Recycling, er våre digitale tjenester og løsninger utformet for å løse spesifikke problemer og hjelpe deg på vei mot full sirkularitet.

Vi tilbyr omfattende løsninger som for eksempel Stenas kundeportal. Kundeportalen gir deg en komplett oversikt over din avfallsstatistikk. Disse dataene kan analyseres for å gi inngående innsikt i materialflyten, forbedre effektiviteten og bidra til å ta strategiske beslutninger, slik at du kan nå målene dine, f.eks. med tanke på bærekraft, økonomi, effektivitet og sikkerhet. Du kan også bruke avfallsstatistikken til å sammenligne virksomheten med resten av bransjen.

Vi tilbyr også digitale hjelpemidler som bidrar til å forenkle daglige driftsoppgaver. For eksempel: Du kan organisere henting og transport på nettet – raskt, enkelt og til et tidspunkt som passer deg og din bedrift. Du kan også benytte deg av de mer spesifikke digitale løsningene våre, for eksempel i forbindelse med håndteringen av farlig avfall og den lovpålagte rapporteringen til miljømyndighetene.

I tillegg til å levere digitale løsninger til kundene våre, bruker vi dem også til å forbedre vår egen drift. For eksempel: for å strømlinjeforme transport- og produksjonsflyten i gjenvinningsprosesser. Digitale løsninger hjelper oss også med å øke gjenvinningsgraden og sikre bedre sporbarhet.

Referanser

  1. Stena Recycling sin beregning
  2. 2017 Eurostat – ec.europa.eu
Del artikkel