Et luftfoto af den svenske vestkyst med en vej ved siden af en skov.
Om os

Vores vej fremad

Vores mål inden for genanvendelse og bæredygtighed

Udover at fortsætte med at udvikle og forny os inden for genanvendelse er det vores mål at blive en betroet cirkulær partner for dem, der deler vores værdier. For at nå dette mål arbejder vi inden for tre fokusområder:

Et lille telt på den svenske vestkyst oplyses, når mørket falder på.

1. Arbejde hen imod 100 % cirkularitet

Samarbejde med kunder og interessenter for at muliggøre verdensførende cirkulære løsninger, fokusere på at holde ressourcer og materialer i systemet så længe som muligt – reducere, genbruge, genanvende.
Indendørsfoto af Stena Nordic Recycling Center – et af de mest avancerede genbrugsanlæg i Europa.

2. Skabe genanvendte råmaterialer af høj kvalitet

Vi udvikler og investerer i nye genanvendelsesteknologier for løbende at forbedre genanvendelsesprocenten for komplekse fraktioner og skabe kvalitetssikrede råmaterialer.
En kvindelig Stena Recycling-medarbejder sidder smilende på et kontor med sin bærbare computer i forgrunden.

3. Bliv brancheførende inden for kundeinteraktion

Vi arbejder på at øge kundeværdien ved at indtage en brancheførende position inden for digitalisering og konceptuelle løsninger.

Arbejde hen imod 100 % cirkularitet

For at opnå 100 % cirkularitet skal vi alle tænke smart fra starten. Det betyder, at vi skal se på cirkularitet så tidligt som muligt i processen – i valget af råmaterialer, under produktdesign og med den løbende styring af materialestrømme.

Tidligere kørte vi i baggrunden – vi indsamlede effektivt vore kunders affald, før vi transporterede det til genanvendelse på sikker vis. I dag samarbejder vi tæt med kunder på tværs af en lang række brancher. Gennem betydelige investeringer og ved hjælp af vores erfaring og ekspertise kan vi bidrage til en mere bæredygtig forretning og skabe større værdi – både økonomisk og miljømæssigt.

Fra genanvendte råmaterialer til cirkulært design, sortering og uddannelse

Vi tilbyder flere genanvendte råmaterialer af høj kvalitet i større mængder, som kan bruges til at erstatte nye materialer i produktionen og reducere klimapåvirkningen. Vi tilbyder også cirkulære serviceydelser inden for produktdesign, effektiv affaldssortering, ekspertuddannelse og meget mere. Vi kan endda hjælpe dig med at sætte mål og inspirere medarbejderne – alt, hvad du behøver for at sikre, at din rejse mod fuld cirkularitet kommer rigtigt fra start.

Cirkulær rådgivning og løsninger

Vores eksperter i Circular Consulting og Circular Solutions kan hjælpe din virksomhed ved at bidrage til produkter fremstillet af genanvendte materialer, så de kan repareres, genbruges og genanvendes i fremtiden. De kan også hjælpe med at optimere dine materialestrømme for at forbedre effektiviteten, forhindre afbrydelser og reducere spild, risici og omkostninger.

Se vore cirkulære løsninger, og hvordan vi kan optimere dine materialestrømme her

En Electrolux støvsuger fremstillet i samarbejde med Stena Recycling og fremstillet af 100 % genanvendte og genbrugte materialer.

Skabe genanvendte råmaterialer af høj kvalitet

I årenes løb har vi med succes udviklet avancerede genanvendelsesprocesser for at producere genanvendte råmaterialer af ensartet høj kvalitet til et globalt marked. Og efterhånden som vores investering i nye genanvendelsesprocesser øges, stiger også vores evne til at producere genanvendte råmaterialer af højere kvalitet i stadig større mængder. En af vores største investeringer er vores flagskib - Stena Nordic Recycling Center. Her genanvender vi de mest komplekse produkter og materialer som elektronik, biler, batterier, kabler og plast fra hele verden.

Siden 2016 er vores genanvendelsesgrad steget med 30 % takket være vores investering i avanceret genanvendelsesteknologi på Stena Nordic Recycling Center. Det har resulteret i, at mere værdifulde materialer er flyttet op i affaldshierarkiet, og at der spildes mindre i energiudnyttelsen, eller at det ender på lossepladsen. Vi har også investeret massivt i avancerede genanvendelsesprocesser på vores anlæg her i Danmark men også i Polen og Italien, hvilket gør det muligt for os at genanvende mere komplekse udtjente produkter.

Vi har også gjort store fremskridt inden for batterigenanvendelse takket være vores banebrydende nye batterigenanvendelsesanlæg, der også ligger i Halmstad. Her vil det være muligt at genanvende 98 % af de lithium-ion-batterier, der anvendes i elbiler. Batterier fra intelligente enheder, elværktøj, husholdningsapparater og andre elektroniske produkter kan også behandles.

Målet er at sikre råmaterialer af høj kvalitet fra brugte batterier, som derefter kan genindføres i kredsløbet. Denne proces vil producere genbrugsplast og aluminium, men vigtigst af alt sort masse af høj kvalitet – de udvundne kritiske ressourcer, herunder lithium, kobolt og nikkel.

Gennem investeringer som Stena Nordic Recycling Center og vores nye batterigenbrugsanlæg kan vi løse dine udfordringer med bæredygtighed.

Se, hvordan vi genanvender forskellige produkter og materialer her

Et luftfoto af en gravemaskine, der arbejder i en skrotgård

Vidste du det?

100 millioner tons nyt materiale anvendes globalt hvert år. (1)

12 % af materialeforbruget i EU er baseret på genbrugsmaterialer. (2)

Bliv brancheførende inden for kundeinteraktion

Efterhånden som vi bevæger os fremad, vil vi gøre det nemmere og mere givende for vores kunder at interagere og samarbejde med os. For at opnå dette er digitalisering nøglen. Når du samarbejder med Stena Recycling, er vores digitale servicer og løsninger designet til at løse specifikke problemer og hjælpe dig på vej mod fuld cirkularitet.

Vi tilbyder omfattende løsninger som Stena Customer Portal. Kundeportalen giver et komplet overblik over dine affaldsdata. Disse data kan analyseres for at give dybdegående indsigt i materialestrømme, forbedre effektiviteten og hjælpe med at træffe strategiske beslutninger, så du kan nå dine mål vedrørende f.eks. bæredygtighed, økonomi, effektivitet og sikkerhed. Du kan endda bruge dine affaldsdata til at sammenligne din virksomhed med resten af branchen.

Vi tilbyder også digitale hjælpemidler, der forenkler de daglige driftsopgaver. For eksempel: Du kan arrangere afhentning og transport online – hurtigt, bekvemt og på et tidspunkt, der passer dig og din virksomhed. Du kan også drage fordel af vores mere specifikke digitale løsninger som f.eks. et digitalt værktøj, der giver kunderne mulighed for at kontrollere deres håndtering af farligt affald og rapportere til Miljøstyrelsen, hvilket er et lovkrav.

Ud over at levere digitale løsninger til vores kunder bruger vi dem også til at forbedre vores egen drift. For eksempel: til at effektivisere transport- og produktionsstrømme i genvindingsprocesser. Digitale løsninger hjælper os også med at øge vores genanvendelsesprocenter og sikre større sporbarhed.

Kundeudtalelser

  1. Beregning af Stena-genanvendelse
  2. 2017 Eurostat – ec.europa.eu
Del artikel