Hvad vi tilbyder

Genanvendelse af papir og pap

Tre grunde til at vælge os til genanvendelse af papir og karton

1. Effektiv indsamling

2. Øget genanvendelsesgrad

3. Optimal salgsværdi

1. Effektiv samling

Vi tilbyder et komplet sortiment af containere og komprimatorer til opsamling og transport af voluminøst papir på den mest ressourceeffektive måde. Det hjælper dig med at spare tid, plads og omkostninger.

2. Øget genanvendelsesgrad

Vi kan uddanne jeres medarbejdere i korrekt sortering af papir og karton. Det forhindrer, at papir og bølgepap afbrændes, og det øger din genanvendelsesgrad.

3. Optimal salgsværdi

Du vil få gavn af vores globale netværk af købere. Det betyder, at vi altid finder den mest velegnede køber til dit genbrugspapir og papaffald og altid kan tilbyde konkurrencedygtige priser.


Sådan bliver genbrugspapir og karton til nye råmaterialer


1. Egnede containere

Vi afhenter dit papir og karton i egnede containere til sortering, opbevaring og sikker transport.

2. Komprimering

Om nødvendigt komprimeres den for mere effektiv opbevaring og transport.

3. Kvalitetsovervågning

På vores certificerede anlæg bliver dit papir og karton sorteret, pakket og kvalitetssikret.

4. Globalt salg

Genbrugspapir og -pap sælges som nye råmaterialer på det globale marked.

5. Reduceret miljøbelastning

Denne råvare anvendes i nye produkter med reduceret klimaaftryk.

Makuleret brevpapir til genanvendelse

Markedsprisvariationer på genanvendelsespapir

Alle råvarepriser er volatile, og det gælder også papir til genanvendelse. Kontakt os, så fortæller vi dig om de aktuelle prisniveauer for papir og bølgepap.

Tendenser inden for genbrug af papir og pap

Mere ustabile markedspriser

Priserne kan variere meget, når det drejer sig om papir til genbrug. Med vores globale netværk af indkøbere kan vi altid finde den bedste køber til dit papir og karton, uanset prisudsving.

Reducering af dit klimaaftryk

Mange virksomheder sætter ambitiøse bæredygtighedsmål for at øge deres brug af cirkulære materialer – både i produkter og emballage. Genbrug af papir og pap kan gøre en stor forskel, når det handler om at reducere klimaaftrykket. Hos Stena Recycling sikrer vi en høj genanvendelsesprocent for dit papir og pap.

Vidste du det?

Papir er ideelt til genanvendelse i stor skala. Omkring halvdelen af verdens papirproduktion er baseret på genanvendte materialer.

92-94 % af alt papir, vi håndterer, er råmaterialer til nye produkter med lavere klimapåvirkning.

Papirfibre kan i gennemsnit genbruges syv gange.

Ved brug som råmateriale reducerer genbrugspapir energiforbruget med ca. 50 % sammenlignet med nye materialer. Dette reducerer klimapåvirkningen betydeligt.

Et ton genbrugspapir sparer op til 14 modne træer.

Genbrugspapir anvendes bl.a. til fremstilling af bølgepap, emballage, avistryk og hygiejnepapir.

Del artikel