Vårt erbjudande

Sortering och återvinning av papper och kartong

Tre skäl att välja oss för din pappersåtervinning

1. Effektiv insamling

2. Ökad återvinningsgrad

3. Optimalt försäljningsvärde

1. Effektiv insamling

Vi erbjuder ett komplett sortiment av kärl och markvibratorer, för insamling och transport av skrymmande papper på ett så resurseffektivt sättet som möjligt. Det hjälper dig att spara tid, utrymme och kostnader.

2. Ökad återvinningsgrad

Vi utbildar dina medarbetare så att alla kan sortera papper och kartong korrekt. På så sätt förhindras att papper och wellpapp förbränns - och din återvinningsgrad ökar.

3. Optimalt försäljningsvärde

Du kan dra nytta av vårt globala nätverk av köpare. Det innebär att vi alltid hittar den lämpligaste köparen för ditt återvunna papper och kartongavfall – och alltid kan erbjuda konkurrenskraftiga priser.


Hur återvunnet papper och kartong blir nya råvaror


1. Lämpliga kärl

Vi hämtar ditt papper och wellpapp i lämpliga kärl för sortering, förvaring och säker transport.

2. Packning

Vid behov packas den för effektivare förvaring och transport.

3. Kvalitetskontroll

På våra certifierade anläggningar sorteras, förpackas och kvalitetssäkras ditt papper och din kartong.

4. Global försäljning

Det återvunna papperet och kartongen säljs som ny råvara på världsmarknaden.

5. Minskat avtryck

Råvaran används i nya produkter med minskat klimatavtryck.

Strimlat brevpapper för återvinning

Variationer i marknadspris för återvunnet papper

Samtliga råvarupriser är volatila och det gäller även papper för återvinning. Kontakta oss så berättar vi om aktuella prisnivåer på papper och wellpapp.

Trender inom pappers- och kartongåtervinning

Mer volatila marknadspriser

Priserna kan variera kraftigt när det gäller papper för återvinning. Med vårt globala nätverk av inköpare kan vi alltid hitta den bästa inköparen för papper och kartong, oavsett prisfluktuationer.

Minska ditt klimatavtryck

Många företag sätter ambitiösa hållbarhetsmål för att öka användningen av cirkulära material – både i produkter och förpackningar. Återvinning av papper och kartong kan göra stor skillnad för att minska klimatavtrycket. På Stena Recycling säkerställer vi en hög återvinningsgrad för papper och kartong.

Värt att veta om pappersåtervinning

Papper är idealiskt för återvinning i stor skala. Ungefär hälften av världens pappersproduktion är baserad på återvunnet material.

92–94 % av allt papper vi hanterar är råvara till nya produkter med lägre klimatpåverkan.

Pappersfiber kan återvinnas i genomsnitt 7 gånger.

När återvunnet papper används som råvara minskar det energiförbrukningen med 50 % jämfört med jungfruligt material. Det minskar klimatpåverkan avsevärt.

Ett ton återvunnet papper sparar upp till 14 färdigvuxna träd.

Återvunnet papper används vid tillverkning av wellpapp, förpackningar, tidningspapper och hygienpapper.

Dela artikel