Fyra personer i grupp i en soffmiljö
Karriär

Vår rekryteringsprocess

Så här ser vår rekryteringsprocess ut

Ansökan

Hittar du ett ledigt jobb som du är intresserad av kan du enkelt söka det genom att trycka på ansökningsknappen i annonsen, fylla i formuläret och bifoga ditt CV. Du får också svara på några urvalsfrågor, som baseras på den aktuella kravprofilen, i samband med ansökan. Vi behöver inget personligt brev från dig - vi använder istället andra metoder för att skaffa oss bedömningsunderlag och fatta träffsäkra beslut.

Urvalstester

Tidigt i rekryteringsprocessen låter vi kandidater besvara ett eller flera tester för att på så sätt få underlag profil för personlighet och problemlösningsförmåga. Matchning till kompetensprofilen ligger sedan till grund för den fortsatta processen. Tester kartlägger kritiska beteenden i arbetslivet och identifierar potential. Vi använder oss av testerna MAP och Matrigma från leverantören Assessio.

Urvalsarbete

De som uppfyller skallkraven och har en god matchning med vår uppsatta kravprofil utifrån testresultaten går vidare till nästa steg. Det är först här som rekryterande chef får tillgång till CV och testresultat och bedömer vilka kandidater som ska kallas till intervju baserat på bästa möjliga matchning till vår kravprofil.

Intervju 1

För dig som kallas på intervju väntar ett kompetensbaserat, semi-strukturerat samtal där din förmåga att utföra det som krävs för att lyckas i rollen utvärderas. Vi utgår från en teknik som heter S-B-R (situation - beteende - resultat) där vi ställer frågor om hur du har agerat i olika situationer. Fokus ligger på erfarenheter, ageranden och tidigare prestationer.

Intervju 2

Vid den här intervjun träffar du oftast ytterligare någon från Stena Recycling, till exempel HR, en framtida kollega eller chefens chef. Fokus ligger fortfarande på kompetens men intervjun kompletteras ofta med exempelvis ett arbetsprov, återkoppling på testresultat eller annat som kan ge en bra bild av dina möjligheter att lyckas i rollen.

Referenser

I slutskedet av processen ber vi om 2–3 referenser, varav minst en är någon som tidigare varit din chef eller arbetsledare. Vi använder oss av Refapp, ett digitalt referenstagningsverktyg, som hjälper oss att skapa struktur, effektivitet och en mer objektiv referenstagning.

Bakgrundskontroll

Vi genomför bakgrundskontroller vid alla nyrekryteringar. För oss innebär detta en kvalitativ faktacheck inför ett anställningsbeslut. Våra bakgrundskontroller belyser ekonomiska och juridiska frågor och bekräftar kandidatens identitet. Genom bakgrundskontrollen säkerställer vi att vi uppfyller lagkrav gentemot kunder och myndigheter. För dig som kandidat innebär det att du kan känna dig trygg i att anställningsprocessen är seriös och att sannolikheten för att den bäst lämpade kandidaten får jobbet ökar.

Övrigt

Processen beskriver hur det går till i merparten av våra rekryteringar. Avvikelser kan förekomma.
Dela artikel