Vårt erbjudande

Hållbara lösningar för köpcentrum, kedjor och butiker

En komplett cirkulär partner för alla dina avfallsrelaterade behov – Därför ska du samarbeta med oss

När du samarbetar med oss hjälper vi din verksamhet att bli mer hållbar genom effektivare cirkulär avfallshantering – från att optimera avfallshanteringen och öka återvinningen till att minska utsläppen och sätta upp hållbarhetsmål.

Med oss som cirkulär partner hjälper vi dig att:

 • Öka din återvinningsgrad och återanvända mer
 • Minska din klimatpåverkan och följa lagstiftningen
 • Samla in emballage och transportavfall
 • Optimera din avfallshantering
 • Säkerställa en tillförlitlig källa till högkvalitativa återvunna råvaror
 • Se till att material är ansvarsfullt anskaffat
 • Säkerställa ökad spårbarhet
 • Hantera och förstöra konfidentiell information på ett säkert sätt
 • Sätta upp hållbarhetsmål och nyckeltal
 • Designa för återvinning
 • Bli mer cirkulär med Stena Circular Consulting
En manlig Stena Recycling-medarbetare i varselkläder

Så skapar vi värde för dig

På Stena Recycling erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster för avfallshantering inom detaljhandeln - som kärl för sortering av ditt avfall, optimerad avfallsinsamling och återvinning på industriell nivå. Vi erbjuder också högkvalitativa återvunna råvaror för användning vid tillverkning av nya produkter. När du jobbar med oss hjälper vi dig att sätta upp hållbarhetsmål och KPI:er. Vi samlar också in alla nödvändiga avfallsdata som kan användas i dina hållbarhets- och miljörapporter. Men det är inte bara fysiskt avfall vi hanterar.

För din verksamhet och för miljön

I takt med att e-handeln växer, växer ocså konfidentiell information som personuppgifter, kunddata och konfidentiella avtal lagrade i uttjänt elektronik och kunddatabaser. Information som måste tas om hand på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Med systerbolag Stena Confidential säkerställer vi säker hantering och säker destruktion av konfidentiellt eller känsligt material. När du väljer oss som din cirkulära partner jobbar vi tillsammans för att du ska kunna driva din verksamhet mer hållbart, samtidigt som du tar hand om dina avfallsmaterial på ett sätt som gynnar din verksamhet och miljön.

Våra tjänster hjälper ditt företag att bli mer hållbart

A smiling female Stena Recycling employee in protective clothing

Avfallsinsamling och återvinning

Oavsett material och oavsett mängd har vi processer på plats för att leverera avancerad och effektiv återvinning på industriell nivå. Vi skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar för dig – avfallsinsamling, återvinning, sortering och hållbara transporter. 

Close-up of a hand holding a keyboard key with the capital letter 'C' printed on it.

Om Stena Circular Consulting

Våra experter kan hjälpa dig att implementera hållbara lösningar som ger det största ekonomiska och miljömässiga värdet för din verksamhet. Tillsammans kan vi utforma och utveckla produkter, processflöden och affärsmodeller för att minska er klimatpåverkan och hjälpa er på vägen mot full cirkularitet.
Close-up of a hand holding a component from an electronic product

Process- och produktdesign

Tillsammans med dina produktdesigners ökar vi återvinningsgraden för dina produkter. På så sätt blir tillverkningen effektivare och råmaterialkostnaderna minskar. Vi visar också hur olika material påverkar återvinningsgraden och ger förslag på förbättringar.

A Stena Recycling customer standing and working on a mobile phone

Optimering av återvinning och avfallshantering

Optimering av din återvinning och avfallshantering gynnar både din verksamhet och miljön. Våra kompletterande optimeringstjänster kan systematiskt förbättra din verksamhet, medan vår slimmade affärsmodell skapar helt nya värden.

Locken av flera Stena Confidential kärl

Konfidentiella tjänster

Vårt systerbolag Stena Confidential garanterar säker destruktion av material eller uttjänta produkter som innehåller känslig information. När den väl är förstörd kan informationen aldrig återskapas, men materialet – papper, elektroniskt avfall och annat kan återvinnas.

Aktuella hållbarhetstrender inom detaljhandeln

I takt med att kraven på ökad hållbarhet ökar från både konsumenter och lagstiftare vidtar företag åtgärder. För att bidra till en mer hållbar profil behöver företag inom detaljhandeln:

 • En betrodd partner som erbjuder alla avfallsrelaterade tjänster – från insamling och återvinning till hantering av konfidentiell information
 • Minska koldioxiodutsläppet och beroendet av jordens naturresurser
 • Minska avfallet och använda mer återvunnen råvara i sina produkter
 • Använda mindre emballage och säkerställa att de förpackningar som används är återvinningsbara
 • Ökad transparens och spårbarhet genom hela värdekedjan
En ung kvinna som står i ett köpcentrum tittar rakt in i kameran

Konsumenter vill välja hållbart

Vi ville ta reda på vad dagens konsumenter förväntar sig av tillverkningsindustrin när det gäller hållbara produkter. Därför genomförde vi en undersökning med 5 000 personer i fem olika länder.

80 % vill att tillverkare använder återvunnet material i sina produkter.

70 procent tycker att det är viktigt att produkterna de köper kan återvinnas.

40 % beslutade sig för att inte köpa produkter som inte uppfyllde deras hållbarhetsförväntningar.

* The Circular Voice – vår undersökning med 5 000 konsumenter om attityder till cirkulära produkter och material

Vi bygger hållbara samarbeten med våra kunder

Castorama

Att förvandla förpackningsavfall till en blomstrande produkt

I Polen har den franska återförsäljaren av gör-det-själv- och trädgårdsartiklar, Castorama, tagit fram ett nytt sätt att använda sina förpackningar av plastavfall. Detta i samarbete med Stena Recycling och den polska e-handelsplattformen inom upcycling, Deko Eko. Allt plastavfall samlades in, sorterades och återvanns till nya råmaterial. Det användes sedan till att göra eleganta, ekologiska blomkrukor som har en positiv inverkan i såväl trädgårdar som på planeten.
 
 
Blomsterlandet

Omvandla processavfall till planteringsjord

Genom ett innovativt samarbete med Blomsterlandet och pappersproducenten Ahlstrom-Munksjö har Stena Recycling utvecklat en klimatsmart planteringsjord tillverkad av 100 procent återvunnet material. Torv, som vanligtvis förekommer i planteringsjord, ersätts av fibermulching, som är ett avfall från pappersindustrin. Samarbetet har skapat en mer cirkulär produkt som är bättre för planeten och får trädgårdar att blomma.

Dela artikel