Tre Stena Recycling-kollegor under en diskussion på ett kontor.
Vårt erbjudande

Strategi genom hela din värdekedja

Logotyp för svenska elbilsmärket Polestar

Stöd till en biltillverkare för att bygga mer cirkulära fordon

Process

Projektet delades upp i två huvudsakliga arbetsflöden: kartläggning av återvinningsprocesser och design för cirkularitetsanalys.

Kartläggning av återvinningsprocesser

Projektteamet analyserade globala processer för återvinning av fordon och batterier. Detta för att fastställa återvinningspotentialen för elfordon på kundens viktigaste marknader. I analysen togs hänsyn till geografiska skillnader i återvinningssystem, processer och lagstiftning. Den innehöll också en prognos för framtida efterfrågan och tillgång på återvunnet material för batteritillverkning.

Design för cirkularitet

För att förstå hur bilens design överensstämmer med kretsloppet för cirkulär ekonomi – förlänga, reparera, renovera, renovera och återvinna – genomfördes en analys under rubriken Design for Circularity med hjälp av vårt ramverk för produktanalys. Ramverket tar hänsyn till kretsloppet i den cirkulära ekonomin ur tre viktiga perspektiv: Produktdesign, system och affärsmodell. Analysprocessen omfattade fysisk demontering av en bil och ett högspänningsbatteri, research och intervjuer med experter. Analysen resulterade i en vägledning för design av cirkulär ekonomi som kommer att fungera som ett verktyg vid utveckling och utformning av framtida fordon.

Insikter

Slutrapporten gav kundens design- och strategiteam djupgående kunskaper om både nuvarande och framtida återvinning. Den pekade vidare på kundens utmaningar och möjligheter att konstruera ett mer cirkulärt fordon. Resultaten visade att genom väl genomtänkta beslut tidigt i designfasen kan kunden påverka genomförbarheten av strategier för cirkulär ekonomi under fordonets hela livscykel.

Bild med texten ”exempel”

Ett B2B-företag inom industriell utrustning initierar sin förändringsresa för ökad cirkularitet

Omfattning

Att stödja kunden i att förverkliga sin hållbarhetsstrategi och identifiera de första stegen på resan mot cirkularitet.

Process

En intern kartläggning av företaget gjordes för att förstå det aktuella kunskapsläget och organisationens mognad i relation till cirkulär ekonomi. Resultaten från bedömningen visade att de organisatoriska förutsättningarna för att skapa verklig förändring var begränsade. Därför hölls en inledande föreläsning om cirkulär ekonomi och en workshop med kundens ledningsgrupp. På så sätt kunde vi utvärdera relevanta åtgärder för att öka omställningen mot ökad cirkularitet. Flera idéer om åtgärder på kort och medellång sikt identifierades och prioriterades under projektet. Åtgärderna syntetiserades till flera initiativ. Resultatet blev fyra möjliggörare för en cirkulär övergång.

Insikter

Projektet bekräftade att en stor utmaning för företag som vill implementera strategier för cirkulär ekonomi ligger i organisationsstrukturen. Trots detta levererade projektet förslag på åtgärder och insikter för att hjälpa kunden att initiera den cirkulära omställningen och förverkliga sin hållbarhetsstrategi.

Dela artikel