Vårt erbjudande

Cirkulära återvinningslösningar för infrastrukturprojekt

Våra lösningar inom infrastruktur

Landscape with power line poles stretching over a yellow rape field under a blue sky

Kraft, energi och telekom

Strategiska frågor står högt på dagordningen i hela Europa när det gäller att säkerställa en stabil energiförsörjning och effektiv telekommunikation. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med den typen av infrastruktur. Med oss som partner är du säker på att ditt projekt genomförs med fullt fokus på cirkularitet, effektivitet och lönsamhet.

Railway viaduct with power lines

Järnväg

Järnvägsnätet uppgraderas och byggs nu om i många europeiska länder. Att ta hand om gamla skenor och sliprar är ett av våra specialområden. Varje år återvinner vi tusentals ton till våra kunder med effektiv logistik längs linjen.

Two demolition experts dressed in hardhats and protective jackets

Rivning

När du behöver en cirkulär partner för ditt rivningsprojekt är vi redo att ta oss an jobbet. Oavsett om det handlar om att ta bort en gammal produktionslinje i en fabrik, demontera stålbalkarna i ett lager - eller hantera avfallsfraktioner från rivningen av en byggnad hjälper vi dig.

Silhouette of construction workers on top of a scaffolding, casting a concrete pillar

Bygg

Byggprojekt genererar stora mängder avfallsmaterial - främst från produktion och emballering. Smarta insamlingssystem är nyckeln till att hålla alla olika fraktioner sorterade och separerade för högsta möjliga återvinningsgrad. Vi erbjuder effektiva lösningar som inte stör produktionen.

En ledande industriell återvinnare och cirkulär partner för infrastrukturprojekt

Vi tar hand om ditt avfall och gör det till en värdefull resurs. Men det är inte allt: När du samarbetar med oss inom infrastruktur får du en nyckelfärdig helhetslösning. Alltid i samarbete med ett team av experter på cirkulära lösningar, handplockade för ditt specifika projekt.

Vårt tvärfunktionella arbetssätt säkerställer att alla steg i ditt projekt omfattas från början – från planering, materialinventering och juridiska aspekter till logistik och materialåtervinning eller återanvändning. Vi tar alltid hand om dina material på bästa sätt för att skapa cirkulära materialflöden som möjliggör återanvändning eller återvinning.

Dela artikel