Vårt erbjudande

Kompletta avfallslösningar inom kraft, energi och telekom

PCD provlådor och dekaler

Beställ PCB-provlådor och dekaler

Innan du levererar material med oljeinnehåll till oss behöver det vara analyserat av ett ackrediterat laboratorium. Det gör du genom att använda vår testlåda.

4 anledningar att välja oss

Helhetslösning och specialistteam

Med närmare 100 filialer i Sverige finns vi alltid där dina projekt finns. Du har alltid tillgång till ett specialistteam som skräddarsyr en lösning för dig. Vi erbjuder totalentreprenad och kan alltid garantera att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt och ekonomiskt effektivt sätt.

Statistik, uppföljning och lagkrav

Vi sköter rapportering till Naturvårdsverket och via Kundportalen får du omedelbar tillgång till dokument och statistik över materialflödet. Du får överblick över kostnader och intäkter, får nyckeltalsrapportering, ser din koldioxidbesparing och kan ta ut hållbarhetsrapporter.

Förädling av metallskrot och hantering av farligt avfall

Vi samlar in, förädlar och återvinner alla typer av metallskrot - och ser till att du får bra ersättning för det. Med specialutbildad personal, särskilda fordon och egna anläggningar tar vi hand om ditt farliga avfall och ordnar de dokument som krävs för transporter.

Tekniska lösningar, återvinning och återbruk

Vi ligger i framkant för det stora teknikskiftet som pågår - med omställningen till 5G, rasering av gammal telekomutrustning, linraseringsprojekt och nedmontering av kärnkraft. Materialet sorteras, klassificeras och bearbetas till en så hög kvalitet som möjligt. Mycket material kan också återbrukas.

Vår anläggning för transformatoråtervinning i Karlstad

Varje år tar vi hand om tusentals transformatorer vid vår specialbyggda återvinningsanläggning i Karlstad. Anläggningen är specialiserad på att demontera och återvinna material från kraft- och elindustrin som innehåller olja. Med egenutvecklad teknik omhändertar vi isoleroljor, kvicksilver, PCB och annat farligt avfall på ett miljöriktigt sätt. Smidigt för dig och bra för miljön.

Så går det till

Större krafttransformatorer behöver vi tömma på olja och fördemontera på plats hos dig, innan de transporteras till anläggningen. Mindre distributionstransformatorer körs kompletta. Vid ankomst till anläggningen tömmer vi transformatorerna (som kommer med olja) i specialbyggda kar med separata luftutsug. Oljan pumpas sedan vidare till oljecisterner. Till sist demonteras transformatorerna och materialet sorteras i olika fraktioner. Visste du att 99 % av en transformator kan återvinnas i form av material-eller energiåtervinning?

På anläggningen återvinns

  • Transformatorer
  • Ström- och spänningstransformatorer
  • Brytare (olja och SF6-gas)
  • Nollpunktsmotstånd och reaktorer
  • Kondensatorer
  • Kablar

Läs mer om hur vi återvinner din transformator

Stenabil som hämtar transformatorer

Egen kranbil för transport av transformatorer

Vi har en egen kranbil för transport av transformatorer och annan elteknisk utrustning som innehåller olja. Bilen är säkerhetsanpassad utifrån alla aspekter och du är helt trygg med att dina transformatorer hanteras med högsta säkerhet för miljön. Bilen har tillstånd att transportera farligt avfall och farligt gods. 

Bilen kör efter en slinga i hela landet för att samla upp material och bistå vid rivningar.

I transporten ingår

  • Utbildad transportpersonal – du är garanterad att hanteringen och transporten görs korrekt
  • Specialanpassad kran – vi kan lasta direkt hos dig
  • Service över hela Sverige – vi hämtar var du än befinner dig
  • Transportdokument – vi hjälper dig följa alla transportlagar

Läs mer om våra säkra transporter

Så hanterar vi transformatorer på Ringhals

På kärnkraftverket i Ringhals har stora delar av utrustningen nått sin tekniska livslängd. Vi på Stena Recycling är samarbetspartner i projektet som innebär att montera ner, transportera bort och återvinna de gigantiska transformatorerna. Arbetet innebär stora utmaningar när det gäller säkerhet och hållbarhet.

“Stena Recycling hade det bästa totalerbjudandet, både när det gäller hur man betalar för produkterna, tar hand om restavfallet och dokumenterar allt. Bland annat har de skräddarsytt en lösning för nermonteringen för att slippa använda miljöfarligt brandskum vid borttagningen av oljerester,” säger Owe Samuelsson, tidigare maintenance engineering på Ringhals.

Filmen är från 2018 och handlar om nedmontering av utrustningen från reaktor 1 och 2. Ett liknande uppdrag utfördes under 2022 (reaktor 3). 

Dela artikel