Vårt erbjudande

Vi återvinner din transformator

Lastbil som lyfter transformator
Andreas Loren
Man klädd i varselkläder bredvid transformator

Så här går vår process till

1. Provtagning

Isoleroljan i din transformator kan innehålla PCB. Därför gör vi en provtagning när din uttjänta transformator kommer till anläggningen.

2. Testlåda

Inför analysen får du en testlåda. Den innehåller allt du behöver inför provtagningen. Analysen sker på ett kvalitetssäkrat, fristående laboratorium.

3. Analysrapport

När analysen är klar skickas analysrapporten till dig, tillsammans med ett ID-kort. Kortet ska du fästa på din transformator.

4. Fördemontering/rivning

Större transformatorer töms på olja och fördemonteras på plats innan de transporteras till vår anläggning. Självklart omfattar våra tillstånd de momenten.

5. Transport

Mindre transformatorer fraktas kompletta till vår anläggning. PCB-utrustning transporteras enligt förordningen om farligt avfall enligt ADR.

6. Mottagning

Vid ankomst kontrolleras och sorteras din utrustning. Du får ett mottagningsbevis. ID-numret registreras, följer med till slutdemonteringen och arkiveras.

7. Förvaring

Som en extra försiktighetsåtgärd förvaras och behandlas alla PCB-transformatorer på plåtbelagt invallat område under tak, i rumstemperatur.

8. Avrinning

Innan skrotningen påbörjas får oljan rinna av. Den samlas upp i olika tankar beroende på PCB-halt. De sista resterna sugs upp med absorptionsmedel.

9. Demontering

Kopparlindningen friläggs och det porösa materialet separeras från kopparn. Metaller, kvicksilver, brännbart och annat material tas om hand och återvinns.

Trafobil som lyfter av en transformator

Vår kranbil hämtar dina transformatorer - över hela landet

Vår egen specialbyggda bil är anpassad för att transportera alla typer av transformatorer och annan elteknisk utrustning som innehåller olja. Den kör efter en slinga i hela landet för att samla upp material och bistå vid rivningar.

Vi anpassar transporter efter dina behov

När du beställer transport hjälper vi dig att ordna alla transportdokument som krävs - fraktsedel, följesedel, transportdokument och transportkort. Du fyller i dokumenten före hämtning. Utöver vår specialbyggda bil kan vi ordna transporter via Schenkers ordinarie linjebilar eller annan transportör enligt överenskommelse. I de fall du önskar transportera ditt material på annat sätt debiterar vi en mindre kostnad per ton och kilometer. Och har du skrymmande eller svårlastat material hjälper vi dig med transporten av det också, till självkostnadspris. Kontakta oss så hittar vi en lösning för dig. 

Vänligen ge samtycke att se detta formulär

För att fylla i detta formulär måste du tillåta marknadsföringscookien. Tryck på knappen nedan för att ändra ditt samtycke till cookies.

Ändra samtycke till cookies
Dela artikel