Vårt erbjudande

Insamling, återvinning och återbruk av litiumjonbatterier

Fem skäl att återvinna batterier hos oss

1. Slutet kretsloppssystem

Vi kan samla in ditt avfall och återvinna det till högkvalitativa återvunna råvaror för användning i produktionen av nya batterier.

2. Säker och hållbar drift

Våra återvinningsanläggningar drivs av förnybar energi och våra processer är energieffektiva. Det gör dem säkra för medarbetarna och miljön.

3. Industriell kapacitet

Med avancerade återvinningsprocesser tar vi regelbundet emot och hanterar avfallsmaterial på industriell nivå – säkert och effektivt.

4. Samarbete över gränserna

Vi har certifierade återvinningsanläggningar i flera länder och täcker stora delar av Europa.

5. Fullständig avfallshantering

Förutom batteriåtervinning kan vi även ta hand om andra avfallsströmmar, till exempel förorenat vatten från batteritillverkning.

Återvinning av fordonsbatterier

Vi har engagerat oss för att bli en ledande aktör i Europa inom återvinning och återanvändning av litiumjonbatterier.

Vi har beskrivit utmaningarna och möjligheterna med återvinning av fordonsbatterier i vårt Position Paper. Upptäck hur vi gör det möjligt för fordonsindustrin att gå över till mer cirkulära lösningar.

Upptäck framtidens batteriåtervinning

Återvinn eller återbruka – för en mer klimatsmart framtid

Efter hårda tester är alla litiumjonbatterier som anses säkra för återanvändning dokumenterade och märkta för spårbarhet. Sedan förbereds de för säker transport innan de får nytt liv på nytt sätt, till exempel i energilagringssystem. Alla batterier som inte kan återanvändas laddas ur på ett säkert sätt, demonteras och en hög andel värdefullt material utvinns. Alla typer av litiumjonbatterier som LTO, LFP, LMO, NMC, LCO och NCA kan återvinnas. Resten av den energi som utvunnits ur batterierna matas tillbaka till nätet eller används i våra återvinningsprocesser.

Med våra avancerade återvinningsprocesser kan vi återvinna plast, aluminium och koppar. Men viktigast av allt är att vi även kan utvinna kritiska resurser som litium, kobolt och nickel i det som kallas black mass. Råmaterialet förfinas ytterligare av våra experter - och värdefulla material utvinns med hjälp av en hydrometallurgisk process. Det utvunna materialet återvinns sedan för användning i nya batterier. Vi kan ordna så att en av våra expertpartners förädlar black mass åt dig - det ger ett slutet kretslopp. Eller så kan vi leverera den så att den kan förädlas av din egen partner. I förslaget till batteriförordning inom EU måste nya litiumjonbatterier innehålla minst 12 procent kobolt, 4 procent litium och 4 procent nickel från material som inte är nyutvunnen råvara. Tack vare vår investering och våra avancerade processer kan vi påverka hur mycket återvunna råmaterial batteritillverkare använder i sina batterier och hjälpa till att uppnå EU-målet. 

Genom återvinning eller återbruk i industriell skala erbjuder vi en säker och hållbar lösning för dina uttjänta litiumjonbatterier. Kontakta oss så gör vi en gemensam satsning för att öka din batteriåtervinning, minska din klimatpåverkan och minska kostnaderna.


Så återvinner vi uttjänta litiumjonbatterier


1. Insamling av använda litiumjonbatterier

2. Säker demontering och state of health testing

3. Dokumentering av serienummer och analysresultat

4. Högspänningsarbete: förberedelse och dokumentering

5. Djupurladdning

6. Mekaniskt haveri

Black mass - förädling och materialutvinning

8. Återvunnen råvara klar att användas i ny batteriproduktion

En expert på Stena Recycling förbereder sig för att ladda ur ett litiumjonbatteri.

Återvinning av litiumjonbatterier – vi anser att batterier ska hålla för evigt

Förbrukade fordonsbatterier återanvänds för att driva ett energilagringssystem.

Cirkulär hantering av elbilsbatterier

Se hur vi undersöker, laddar ur och slutligen återvinner eller återanvänder batterier från elbilar.
Närbild på två händer som håller en mobiltelefon med sprucken skärm.

Återvinning av litiumjonbatterier från begagnad elektronik

På Stena Nordic Recycling Center blir små batterier från begagnad elektronik resurser i nya batterier.
Två experter hos Stena Recycling i skyddskläder arbetar med att demontera ett litiumjonbatteri.

Design av batterier för en cirkulär framtid

Förutom att hjälpa dig att återanvända och återvinna använda litiumjonbatterier kan vi hjälpa dig att designa nya batterier så att de blir mer cirkulära från början.
En flygbild som visar ett battericenter från Stena Recycling.

Vi investerar i framtidens batteriåtervinning

För att möta dagens och framtidens krav på batteriåtervinning etablerar vi sju nya battericenter över hela Europa – och skapar nya spännande partnerskap.
Stora fordonsbatterier används för att driva ett BatteryLoop energilagringssystem.

Vår återanvändningsprocess: batterikretslopp

Stenas dotterbolag BatteryLoop förlänger livslängden på elbilsbatterier. Batterier som inte längre kan användas i fordon används i energilagringssystem.

Transparens – och andra trender inom batteriåtervinning

Spårbarhet – att veta vad en produkt är tillverkad av och var den kommer ifrån – är en viktig del av hållbarhetsarbetet. När det gäller litiumjonbatterier vill tillverkare, kunder och samarbetspartners kunna följa ett batteri under hela dess livscykel. På Stena Recycling samlar vi in så mycket information som möjligt om de litiumjonbatterier vi hanterar. Vi märker sedan varje batteri så att de är lätta att spåra i framtiden. 

Här kan du läsa om andra trender inom batteriåtervinning

En batteriexpert från Stena Recycling svarar på frågor i kontorsmiljö.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om framtidens batteriåtervinning.

Vi får många intressanta frågor om framtidens batteriåtervinning. Här har vi samlat några av dem. Svaren kommer från experter som deltog i vårt evenemang Future of Battery Recycling och från vår forskning- och innovationsavdelning.

Värt att veta om batteriåtervinning

Från och med 2023 måste alla elbilsbatterier ha en QR-kod och ett batteriidentifieringsnummer (BIN) som ger unik information om batteriet.

2027 planeras att varje batteri ska ha ett batteripass med information om batteriets ursprung, egenskaper, användning och hälsa.

I början av 2030 måste alla batterier innehålla minst 12 % kobolt, 85 % bly, 4 % litium och 4 % nickel från icke-originalmaterial.

Dela artikel