Flygfoto av den svenska västkusten med väg vid en skog.
Om oss

Vår väg framåt

Vårt mål inom återvinning och hållbarhet

Förutom att vi fortsätter att utveckla och förnya oss inom återvinning är vårt mål att bli en pålitlig cirkulär partner till företag som delar våra värderingar. För att nå målet arbetar vi inom tre fokusområden:

Ett litet tält på västkusten lyses upp när mörkret faller.

1. Arbeta för 100 % cirkularitet

Samarbeta med kunder och intressenter och möjliggör cirkulära lösningar, fokusera på att bevara resurser och material i systemet så länge som möjligt – minska, återanvänd, återvinn.
En interiörbild från Stena Nordic Recycling Center – en av Europas mest avancerade återvinningsanläggningar.

2. Skapa återvunna råvaror av hög kvalitet

Vi utvecklar och investerar i ny återvinningsteknik. På så sätt kan vi hela tiden förbättra återvinningsgraden av komplexa fraktioner och skapa kvalitetssäkrade råvaror.
En kvinnlig Stena Recycling-medarbetare ler på ett kontor med sin laptop i förgrunden.

3. Bli branschledande inom kundinteraktion

Vi arbetar för att öka kundvärdet genom att ta en branschledande position inom digitalisering och konceptuella lösningar.

Cirkularitet i varje steg

För att uppnå full ständig cirkularitet måste vi alla tänka smart från början. Redan från start behöver vi ta hänsyn till cirkularitet i processen – från valet av råmaterial till produktdesign och hantering av materialflöden.

Tidigare fokuserade vi främst på att effektivt samla in kundernas avfall , i bakgrunden. Idag har vi nära samarbeten med kunder inom många olika branscher. Genom betydande investeringar, erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa till att skapa en mer hållbar verksamhet och generera större värde – både ekonomiskt och miljömässigt.

Från återvunnen råvara till cirkulär design, sortering och utbildning

Vi erbjuder fler återvunna råvaror av hög kvalitet i större volymer, som kan användas för att ersätta jungfruligt material i produktionen och lägre klimatpåverkan. Vi erbjuder även cirkulära tjänster inom produktdesign, effektiv sortering av avfallet, expertutbildning med mera. Du får hjälp att sätta upp mål och inspirera dina medarbetare – allt du behöver för att säkerställa att din resa mot fullständig cirkularitet börjar på rätt sätt.

Cirkulär rådgivning och lösningar

Våra experter inom Circular Consulting och Circular Solutions hjälper ditt företag genom att bidra till produkter tillverkade av återvunnet material, för att säkerställa att de kan repareras, återanvändas och återvinnas i framtiden. De hjälper dig också att optimera dina materialflöden för att förbättra effektiviteten, förhindra störningar och minska avfall, risker och kostnader.

Upptäck våra cirkulära lösningar och hur vi kan optimera dina materialflöden

En dammsugare från Electrolux tillverkad i samarbete med Stena Recycling och tillverkad av 100 % återvunna och återanvända material.

Skapa högkvalitativa återvunna råvaror

Genom åren har vi utvecklat avancerade återvinningsprocesser för skapa högkvalitativa återvunna råvaror för en global marknad. Och i takt med att våra investeringar i nya återvinningsprocesser ökar, ökar även vår förmåga att producera återvunna råvaror av högre kvalitet i allt större volymer, för dig som kund. En av våra största investeringar är vår flaggskeppsanläggning – Stena Nordic Recycling Center. Här återvinner vi de mest komplexa produkterna och materialen – som elektronik, bilar, batterier, kablar och plast från hela världen.

Sedan 2016 har vår återvinningsgrad ökat med 30 procent tack vare vår satsning på avancerad återvinningsteknik på Stena Nordic Recycling Center. Resultatet är att mer värdefullt material rör sig uppåt i avfallshierarkin och mindre går förlorat i energiåtervinning eller hamnar på deponi. Vi har också gjort stora investeringar i avancerade återvinningsprocesser vid våra anläggningar i Danmark, Polen och Italien. Det gör det möjligt för oss att återvinna mer komplexa uttjänta produkter.

Vi har också gjort stora framsteg inom batteriåtervinning, tack vare vår banbrytande nya batteriåtervinningsanläggning, som även den ligger i Halmstad. Här kommer 98 procent av de litiumjonbatterier som används i elbilar att kunna återvinnas. Batterier från smarta enheter, elverktyg, hushållsapparater och andra elektroniska produkter kan också behandlas.

Målet är att säkerställa råmaterial av hög kvalitet från använda batterier, som sedan kan återinföras i kretsloppet. Processen kommer att producera återvunnen plast och aluminium, men framför allt, högkvalitativ black mass – de utvunna kritiska resurserna som litium, kobolt och nickel.

Genom investeringar som Stena Nordic Recycling Center och vår nya anläggning för batteriåtervinning skapar vi rätt återvinningslösning för dig. 

Upptäck hur vi återvinner olika produkter och material här

Flygbild av grävare som arbetar på ett skrotupplag

Värt att veta om återvinning

Varje år används 100 miljoner ton nytt material över hela världen. (1)

12 % av materialanvändningen i EU är baserad på återvunnet material. (2)

Bli branschledande inom kundinteraktion

I framtiden vill vi göra det enklare och mer givande för våra kunder att interagera och samarbeta med oss. Digitaliseringen är viktig för att uppnå detta. När du samarbetar med oss är våra digitala tjänster och lösningar utformade för att lösa specifika problem och hjälpa dig på vägen mot fullständig cirkularitet.

Vi erbjuder helhetslösningar som Stena kundportalen. Kundportalen ger en fullständig översikt över dina avfallsdata. Det är data som kan avvändas för analys – för att ge djupgående insikter i materialflöden, förbättra effektiviteten och hjälpa dig att fatta strategiska beslut. På så sätt kan du uppnå dina mål när det gäller hållbarhet, ekonomi, effektivitet och säkerhet. Du kan till och med använda dina avfallsdata för att jämföra din verksamhet med resten av branschen.

Vi erbjuder även digitala hjälpmedel som underlättar ditt dagliga arbete. Exempel: Du kan arrangera hämtningar och transporter online – snabbt, bekvämt och vid en tidpunkt som passar dig och din verksamhet. Du kan också dra nytta av våra mer specifika digitala lösningar som ett verktyg där dina kunder kan kontrollera sin hantering av farligt avfall och rapportera till Naturvårdsverket, som är ett lagkrav.

Vi använder också de digitala lösningarna för att förbättra vår egen verksamhet. Exempel: att effektivisera transport- och produktionsflödena i återvinningsprocessen. Digitala lösningar hjälper oss också att öka vår återvinningsgrad och säkerställa ökad spårbarhet.

Referenser

  1. Stena Recyclings beräkning
  2. 2017 Eurostat – ec.europa.eu
Dela artikel