affaldsbeholder til arbejdspladsen Daarbak Design
Hvad vi tilbyder

Bredt udvalg af affaldsbeholdere til arbejdspladsen

ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING TIL JERES KANTINE- OG KONTORAFFALD

I Stena Recycling oplever vi, at mange virksomheder har svært ved at komme i gang med affaldssortering af deres erhvervsaffald, herunder kontoraffald og kantineaffald. For hvilken affaldssorteringsløsning er den rette? Hvad er behovet? Og hvordan sikrer I, at jeres medarbejdere rent faktisk bruger den nye affaldssorteringsspand?

Vi kan hjælpe dig fra start til slut med...

1. ANALYSE AF DIN ARBEJDSPLADS' SORTERINGSBEHOV

Sammen lægger vi ud med at afdække din virksomheds behov ift. de arealer, lokaler og rum, I har på arbejdspladsen, samt jeres mest anvendte affaldstyper såsom restaffald, madaffald, plast m.m. Med vores knowhow og erfaring finder vi frem til, hvilke sorteringsmøbler der passer ind, og hvilke affaldstyper der skal sorteres efter, så I får den helt rette sorterings-skraldespand.

2. MØBELBESTILLING VIA DAARBAK DESIGN

Efter en grundig analyse af jeres sorteringsbehov bestiller vi de udvalgte sorteringsmøbler, som matcher jeres behov, så I får en velegnet affaldsbeholder indendørs.

3. MATCHENDE CONTAINERE OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Én ting er sorteringsmøbler på arbejdspladsen, en anden er afhentning af affaldet. Vi tilbyder en totalløsning, som betyder, at vi henter alt dit affald og hjælper dig med de rette containere og beholdere, som matcher jeres affaldsflow.

56 67 92 00

Ring til os - så hjælper vi dig godt i gang med sortering, møbler og bortskaffelse af dit affald.

Del artikel