Hva vi tilbyr

Sirkulær elektronikk

Fire unike fordeler

1. Vi tar oss av alt

Alt du trenger å gjøre er å plassere den kasserte elektronikken i et av våre sikre skap. Vi tar oss av resten – fra innsamling og sletting av data til gjenbruk eller gjenvinning.

2. Full sikkerhet og trygghet

Før gjenbruk eller gjenvinning garanterer vi at all konfidensiell informasjon fra den brukte elektronikken blir slettet på en sikker måte som er i samsvar med GDPR.

3. Fullt sporbar hele veien

Du kan spore dine brukte elektroniske produkter fra dine lokaler til anlegget vårt. Alle gjenbrukte eller gjenvunnede materialer blir deretter dokumentert for å sikre at de er fullt sporbare.

4. Alt går tilbake i kretsløpet

Elektroniske produkter eller komponenter som ikke kan gjenbrukes, blir gjenvunnet. Alt gjenvunnet materiale brukes deretter i produksjonen av nye produkter.

Et nærbilde av en hånd som holder i elektrisk og elektronisk avfall

Slik gir vi ditt elektroniske avfall nytt liv


1. Henting og transport

Brukt elektronikk hentes, transporteres og sorteres.

2. Teste og slette informasjon

Produktene merkes for sporbarhet, de testes for gjenbruk og data destrueres.

3. Renovere eller gjenvinne

Funksjonelle produkter og deler blir renovert. Ellers blir materialet gjenvunnet.

4. Kan brukes igjen

Restaurerte produkter og deler pakkes for gjenbruk.

Et nærbilde av en hånd som holder en mobiltelefon mens lyset skinner fra telefonskjermen

Forberedelse

Før vi kan samle inn, vurdere og til slutt gjenbruke elektronikken din, trenger vi din hjelp til å forberede den på riktig måte. Derfor, før innsamling:
  • Lås opp alle enheter med passord (BIOS, MDM/DEP).
  • Slå av funksjonen «Finn min iPhone» og slett alle skytjenester.
  • Inkluder alt tilbehør til enheten, f.eks. ledninger.
Et blått, låsbart transportskap fra Stena Recycling som brukes til transport av elektrisk og elektronisk avfall

Pakking og transport

Alt brukt elektrisk og elektronisk avfall må pakkes i et av våre låsbare transportskap med GPS-sporing – du kan enten pakke det selv eller leie oss inn for å gjøre det for deg. Deretter henter vi transportskapet, eller du kan sende det som en forsendelse som kan spores. Så snart produktet ditt ankommer anlegget vårt, merker vi det og gir det et ID-nummer, slik at det kan følges gjennom hele prosessen.
To kvinnelige Stena Recycling-eksperter med verneutystyr.

Vurdering av elektronisk avfall

All brukt eller utrangert elektronikk vi mottar fra deg, blir vurdert manuelt av våre eksperter ved EE-avdelingen ved Stena Recycling. Ved hjelp av et graderingssystem kontrollerer vi nøye hvert brukte elektriske og elektroniske produkt og tilbehøret for å se om det er sikkert og i riktig tilstand for gjenbruk.
En Stena Recycling-kunde jobber på en bærbar PC mens han holder en mobiltelefon

Sikker sletting av konfidensiell informasjon

For å sikre at konfidensiell informasjon som koder og passord ikke havner i gale hender, bruker våre eksperter Blanccos programvare for å garantere at alle harddisker, Flash-minner, maskinvare og programvare blir slettet på en måte som er i samsvar med GDPR. Når prosessen er fullført, mottar du et sertifikat som beviser trygg og sikker sletting.
En ekspert fra Stena Recycling med vernehansker sorterer en container med brukte mobiltelefoner

Gjenbruk

Når din brukte eller utrangerte elektronikk er vurdert og all konfidensiell informasjon er slettet på en sikker måte, er de klargjort for gjenbruk. Produktet er renovert og alle riper og merker er fjernet, slik at produktet ser ut som nytt. Hvis et komplett produkt ikke fungerer, blir funksjonelle deler fjernet, renovert og gjenbrukt, f.eks. grafikkort og skjermer.
To kvinnelige Stena Recycling-eksperter i verneutstyr arbeider i et Stena Recycling-anlegg

Gjenvinning og farlig avfall

Hvis våre eksperter etter testing finner ut at et produkt er uegnet for gjenbruk, blir det profesjonelt demontert. Alle metaller, plast, batterier eller andre essensielle komponenter sorteres og resirkuleres til nye råmaterialer av høy kvalitet til bruk i nye produkter. Alt farlig avfall leveres til Stena Nordic Recycling Center – et av Europas ledende resirkuleringsanlegg.
En Stena Recycling-ekspert gjennomgår en miljørapport med to Stena Recycling-kunder.

Fullstendig produktrapport

Innen 30 dager etter at vi har mottatt din brukte elektronikk, vil du få tilsendt en fullstendig rapport som inneholder blant annet informasjon om produktene dine. Rapporten inneholder:
  • Et miljødiplom med informasjon om hvor mye CO 2 den innsendte brukte elektronikken har spart – denne informasjonen er nyttig til dine KPI-er og bærekraftrapporter.
  • En anslått verdi for produktet basert på ytelse og tilstand.
  • Hvordan fortjenesten deles og våre kostnader for håndtering av produktet.
 
Del artikkel