Nyheder & Indsigt

EU batteri regulering – udfordrer industrien

Marcus Martinsson

"Lovgivningen udvikler helt nye cirkulære samarbejder mellem producenter og genanvendelsesfirmaer. Det er en vigtig og spændende rejse, der venter for vores kunder. Vores igangværende initiativer skaber værdier for planeten og kunderne helt i tråd med den nye lovgivning og den måde, batterimarkedet tager form på"

Marcus Martinsson

HER ER ET UDDRAG AF EU'S LOVFORSLAG:

Åben information om batterier og sporbarhed

 • Producenter skal give adgang til informationer i styringssystemet for batterier over > 2 kWh (køretøjsbatterier). Det skal forenkle håndteringen af batterier dér, hvor det afgøres, om de kan anvendes til genbrug eller materialegenanvendelse.
 • For samme type køretøjs- og industribatterier skal det fremgå, hvilke materialer og hvor meget af hvert materiale, der findes i batteriet, samt materialernes oprindelse.
 • Fra 2027 vil EU kræve, at batterier skal være mærket med producent, batteritype, produktionsdato, indhold af farlige stoffer og andre informationer, der bidrager til genbrug eller genanvendelse af batterier.
 • Batterier, der renoveres eller genanvendes, skal forsynes med dokumentation om batteriets status, certifikat for ejerskifte og teknisk dokumentation.
 • Når batterier er opbrugt i deres første produkt, skal producenten give informationer om batteriet, som minimerer affaldsmængden, og som bidrager til genbrug eller genanvendelse af materialeindholdet. De skal også dele informationer, der viser, hvordan køretøjsbatterier kan demonteres, transporteres og genanvendes på en sikker måde. De bliver desuden forpligtet til at gøre rede for batteriindholdets påvirkning af miljø og sundhed.
 • EU vil indføre et elektronisk batteripas for industri- og bilbatterier på over 2 kWh. Det skal også indeholde alle tilgængelige informationer om hvert batteri. Når batteriets status forandres (eksempelvis på grund af reparation eller genbrug), skal informationerne opdateres.

Øget genanvendelse og genbrug

 • I dag gælder der et genanvendelseskrav på 50% af batteriets vægt. Fra 2026 er kravet 65% genanvendelse af litium-ion-batterier og 70% fra 2031. Det er ikke kun genanvendelsesgraden, der stiger for hele batterityper. Der indføres særlige genanvendelseskrav på materialeniveau for litium, kobolt, kobber, nikkel og bly. Disse krav skærpes endnu mere fra 2030. Eksempelvis skal genanvendelsen af litium stige fra 35 til 70% mellem 2026-2030. Allerede fra 2026 vil EU stille krav om 90% genanvendelse af kobolt, kobber, nikkel og bly.
 • Genanvendelsesfirmaer skal hvert år lægge regnskab for de mængder batterier, de håndterer og genanvender, samt genanvendelsesniveauet for forskellige batterimaterialer, der udvindes. Der stilles desuden krav til effektivitetsmåling i genanvendelsesprocesserne.
 • Producenter skal sikre, at indsamlingen af bærbare batterier øges fra 45% (2026) til 70% (2030).
 • Eksport af brugte batterier til lande uden for EU er kun tilladt, hvis det sikres, at modtagerens håndtering af batterierne som minimum lever op til kravene i EU's egen forordning.

Øget anvendelse af genanvendte råvarer

 • Allerede fra 2027 vil det nye EU lovforslag kræve åben information om, hvor meget genanvendt kobolt, litium, nikkel og bly der anvendes i nye bilbatterier. Når det gælder kobolt og litium skal anvendelsen af genanvendte materialer mere end fordobles fra 2030-2035.

For yderligere oplysninger

Fremtiden for genindvinding af batterier

Fremtiden for genindvinding af batterier

Antallet af batteridrevne produkter, der produceres over hele verden, accelererer hurtigt. Batterier er nu drivkraften i vores hverdag – fra intelligente enheder og husholdningsapparater til elværktøj og elbiler.
Genbrug af små litium-ion-batterier | Stena Recycling

Genanvendelse af litium-ion-batterier fra elektronik

Find ud af, hvordan små batterier fra alle typer elektriske produkter genanvendes på Stena Nordic Recycling Center. I sorteringsprocessen adskilles batterierne og bliver i sidste ende ressourcer til nye batterier.
Behandle batterier fra elbiler

Den cirkulære håndtering af batterier fra elbiler

Stena Recycling håndterer batterier fra elbiler. Følg de trin, der viser, hvordan batterierne undersøges, aflades og enten genbruges eller genindvindes.
EU’s batteriforordning vil fremme nye cirkulære partnerskaber for industrien

EU’s batteriforordning stiller nye krav til industrien

EU er i gang med at udarbejde strengere batteriregler, som forventes at træde i kraft i 2022-2023. Når disse regler er vedtaget, kræver det nye cirkulære partnerskaber mellem batteriproducenter og genanvendelsesvirksomheder.
Nyt batterigenbrugsanlæg tæt på kunderne

Nyt batterigenbrugsanlæg tæt på kunderne

Vores verden bliver elektrisk. I en fart. Stena Recycling bygger et nyt batterigenbrugsanlæg og begiver sig ud på en spændende rejse med eksterne partnere.
Batteriværdikæden

Batteriets levetid: trends og initiativer i værdikæden

Brug af litium-ion-batterier er en fantastisk ressource til fremstilling af nye. Men det er vigtigt at håndtere dem ordentligt i hele deres produktlevetid. Fra design til genanvendelse af materialerne. Har du styr på dine batterier?
Svar fra eksperterne – Fremtidens genbrug af batterier | Stena Recycling

Svar fra vore eksperter – fremtidens genbrug af batterier

Vi fik mange interessante spørgsmål fra publikum, der deltog i webinaret The Future of Battery Recycling. Her har vi samlet alle spørgsmål og svar. Svarene gives af de eksperter, der deltog i arrangementet, samt af Stena Recyclings forsknings- og udviklingsafdeling.
Del artikel